ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਬਨਾਮ ਰੈਗਵੀਡ - ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਬਨਾਮ ਰੈਗਵੀਡ

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਬਨਾਮ ਰੈਗਵੀਡ

  ਜਦਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ ਦੋਵੇਂ Asteraceae ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰੈਗਵੀਡ ਅੰਬਰੋਸੀਆ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਮੋਟੇ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂ ਲੋਬਡ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਤਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਜੀਨਸ ਸੋਲੀਡਾਗੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਰੈਗਵੀਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗਵੀਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਹਰੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਗੁੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗਵੀਡ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਗਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗਵੀਡਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਰੈਗਵੀਡਜ਼, ਗੋਲਡਨਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - 5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗਵੀਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਪਰਾਗ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

  ਬੇਦਾਅਵਾ

  ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ symbolsage.com 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਸੋਲਿਡੈਗੋ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

  ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੰਸੀ (ਈਐਮਏ) ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ. ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਪਰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਮੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ।

  ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਰੈਗਵੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗਵੀਡ ਗੰਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੈਰੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗਵੀਡ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਰਗੜਿਆ।

  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਰੈਗਵੀਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,ਰੈਗਵੀਡ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਕਸਰ ਚਮਕਦਾਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨਰੋਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਦੂਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਮਦਿਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਂਟਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲੂਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਦੋਵੇਂ ਰਾਜ।

  ਗੋਲਡਨਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੈਗਵੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ, ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਨੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਰਗਵੀਡ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡ

  ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਗਰੀਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

  ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡਨਰੋਡਸ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਛਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨਰੋਡ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗਵੀਡ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਜੋਂ. ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗਵੀਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿਓ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨਰੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗਵੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗਵੀਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।