ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ - ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਜੇਕਰ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੌਬਰਟ ਸਟਿਕਗੋਲਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ।

  ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣਯੋਗ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਦੌਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। . ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।

  ਆਮ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ

  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਟੀਚਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਦੌੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਫਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

  ਇਕੱਲੇ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

  ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।

  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭੱਜਣਾ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ)।

  ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਕਰਨ, ਸਟਾਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

  ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ

  ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਪਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  <10 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇਹਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

  ਸੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੱਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

  ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

  ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੌੜਨਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ)। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

  ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

  ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵੈ-ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਸੁਸਤ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣੋ।

  ਨੀਚੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਛੋਟੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ।

  ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

  ਊਰਜਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ-ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਦੌੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

  ਦੌੜਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।