ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ - ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਝਲਕ ਹੈ।

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ, ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁੰਦਰੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਅਤੇ ਕੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਵੀਜ਼, ਤਵੀਤ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ।

  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉੱਕਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

  ਦੀ ਤਸਵੀਰਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਂਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਮੋਹਰ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। . ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਰੂਪ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਤਿਕੋਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਵੀਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦੇ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

  ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਹਰ। ਸਰੋਤ।

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸੇ ਸੀਲ ਹੈਔਫ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਜਾਦੂ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

  ਡ੍ਰਿਲਿਸ ਰਿੰਗ ਸਿਲਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੋਲੋਮਨ ਸੀਲ ਰਿੰਗ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੋਹਰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕ੍ਰਮ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ , ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ

  ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਦੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਇਸ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।