ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਫਿੰਗਰਜ਼: ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। ਇਹੀ ਤਾਕੀਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

  ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ

  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ।

  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੈਗਨ ਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਪੂਰਵ-ਈਸਾਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਟਚ ਵੁੱਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ - ਜੋ ਕਿ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ "X" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਰੱਖੋ।"

  ਮੁਢਲੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ

  ਦੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਸਾਈ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਈਸਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੁਆਰਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਇਚਥੀਸ ( ਮੱਛੀ) ਉਪਾਸਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

  ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ

  ਕੁਝ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  ਕਿਉਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

  ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

  ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਾਂ "ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ।"

  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ।

  ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ

  ਜਦਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਸੱਭਿਆਚਾਰ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।