ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? - ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਕ੍ਰਾਸ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕੌਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

  ਕੌਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਕੱਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਾਪਟਿਕ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਸ਼ਬਦ Copt ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ Aigyptos ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦਾ । ਸੰਪਰਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

  • ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਅੰਖ

  ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

  ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਕਸ ਅੰਸਾਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਟੀ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਖਮੇਤ , ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੂਪ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਰੋਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਨੀਦਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ।

  • ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਅਤੇਈਸਾਈਅਤ

  ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਮਾਰਕ ਦ ਇਵੈਂਜਲਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਟੈਕਸਟ ਕਾਪਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮਿਸਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਫੈਰੋਨਿਕ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। 451 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਪਟਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਟ ਜਾਂ ਕੌਪਟਿਕ ਈਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਮਿਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਵਜੋਂ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Copts ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਦਾ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਪਟਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਾਸ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਕੋਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਐਂਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ crux ansata ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਕਰਾਸ । ਕਾਪਟਿਕ ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਪਟਸ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਪਟਿਕ ਕ੍ਰਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਕਾਪਟਿਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਮੁਦਾਏ ਹਰੇਕ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਫੋਇਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਥੋਪੀਅਨ ਕਾਪਟਿਕ ਚਰਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕਰਾਸ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਿਲਿਗਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਕੱਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰਥ

  ਦ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹਨ:

  • ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਖ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਪਟਿਕ ਈਸਾਈ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਲੂਪ ਨੂੰ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ – ਕੋਪਟਸ ਲਈ, ਕਰਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ।
  • ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ – ਜਦੋਂ 640 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਪਟਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ. ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ।
  • ਇਕਜੁੱਟਤਾ - ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੋਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਅਤਿਆਚਾਰ।

  ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ

  ਕੁਝ ਕਾਪਟਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਣਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਪਟਸ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

  ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਟੇਪਸਟ੍ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ichthus ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਡੈਕਸ ਗਲੇਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾੱਪਟਿਕ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਕੁਝ ਕਾਪਟਿਕ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਸ ਉੱਕਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਪਟਿਕ ਕਰਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਅੰਖ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।