ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ!

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੇਤੰਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਬਰਟ ਹੋਸ , ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਨ।

  ਡ੍ਰੀਮ ਸਕਾਲਰ ਡੀਡਰੇ ਬੈਰੇਟ, ਪੀਐਚਡੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇ ਚਿੰਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨੇ

  1. ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣ-ਅਨੁਕੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  2. ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਦੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  3. ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਤ, ਜਾਂਚਿੰਤਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।

  4. ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਧੋਖੇ, ਭਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  5. ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ PTSD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  6. ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ/ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਡਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  7. ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਰਾਜ਼, ਮੌਕੇ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  8. ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਬਦਬਾ, ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ।

  9. ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਮਰਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  10. ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

  ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

  11. ਝੂਠੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਕੁਝ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

  12. ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਸੁਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਧਕ, ਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  13. ਕਮਰੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  14. ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੈਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਤੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

  15. ਉੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਉਡਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਲੋਕ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ। ਇਹ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

  16. ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀਣਤਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆਉਣ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  17. ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

  18. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

  19. ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮ, ਦੋਸ਼, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਪਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਨਬੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

  20. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ. ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

  21. ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

  ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਸੁਪਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

  22. ਪਰਛਾਵੇਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਹਨੇਰੇ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਅਸਲੀਅਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  23. ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  24. ਦੰਦ ਡਿੱਗਣਾ

  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ , ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  25. ਚੀਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈਲਾਚਾਰੀ, ਸ਼ਰਮੀਲੇਪਨ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

  ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਉ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ।

  …ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ!…

  ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਨਗਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

  ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

  ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।