ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

  ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।

  ਹੋਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ , ਰਵੱਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੂਰਾ।

  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ

  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ

  ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ex ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।

  ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ

  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤਚੇਤਨਾ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

  ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

  ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

  ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲੌਰੀ ਲੋਵੇਨਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਬਸਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ… ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?”

  ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੈੜਾ ਹੈ।

  ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ?

  ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

  ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਆਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  • ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ: ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ।<13
  • ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹ: ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ।
  • ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
  • ਚੀਨੀ ਵਿਆਹ: ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਚੀਨੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਯਹੂਦੀ ਵਿਆਹ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲਾੜਾਇੱਕ ਕਿਟਲ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ।
  • ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ: ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ: ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ

  ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੀਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

  ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਰੰਗ

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੰਗ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

  • ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
  • ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਲਾਲ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ .
  • ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸੰਤਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਬਹੁਰੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ

  ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਪਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।