ਫੂਡੋ ਮਿਊ - ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਧੀ ਦੇਵਤਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੰਥਵਾਦੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨੀ ਐਸੋਟੇਰਿਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ-ਸਥਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸੋਟੇਰਿਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ-ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਫੂਡੀ ਮਾਇਓ ਹੈ – ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਦੇਵਤਾ।

  ਫੂਡੋ ਮਾਇਓ ਕੌਣ ਹੈ?

  ਫੂਡੋ ਮਾਇਓ, ਜਾਂ ਫੂਡੋ ਮਾਈਓ-ਓ, ਹੈ। ਵਜਰਾਯਾਨ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੋਧੀ ਦੇਵਤਾ ਅਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਕਲਨਾਥ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਸਕਰਣ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ – ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਚੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰੋਕਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹਾ ਵੈਰੋਕਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨੀਚੀ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਹੈਜਾਪਾਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ. ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਇਕੱਲਾ “ਮਾਇਓ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਮਾਇਓ-ਓ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੌਣ ਹਨ?

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਇਓ-ਓ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਪੰਜ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਮੰਤਰ ਰਾਜਿਆਂ, ਗਿਆਨ ਰਾਜਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  1. ਗੋਜ਼ਾਨਜ਼ੇ ਮਿਊ – ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਾਜਾ
  2. ਗੁੰਡਾਰੀ ਮਿਊ – ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ
  3. ਡਾਇਟੋਕੁ ਮਿਊ – ਪੱਛਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
  4. ਕੋਂਗੋਯਾਸ਼ਾ ਮਿਊ – ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
  5. ਫੂਡੋ ਮਿਊ – ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ

  (ਚਾਰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਾਮੋਂਟੇਨ/ਵੈਸਰਾਵਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।

  ਪੰਜ ਮਿਊ ਮੰਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁਡੋ ਮਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਜਾਪਾਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ।

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦ ਰੈਥਫੁੱਲ

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ. ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੁਰਾ" ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੈਨਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਕੁਰੀਕਾਰਾ ਤਲਵਾਰ ਫੜਦਾ ਹੈਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

  ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਧੀ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ।

  ਜਪਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ - ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਚੀਨੀ ਤਾਓਵਾਦ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨੀ ਐਸੋਟੇਰਿਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਚੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿਊ ਕਿੰਗਜ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਨੀਚੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਫੁਡੋ ਮਿਊ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਅਚੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ,ਫੁਡੋ ਮਿਊ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੂਡੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚੱਲ , ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡੋ ਮਾਇਓ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਫੂਡੋ ਮਾਇਓ <7 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਨੀਚੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਬੂਗੀਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਨੀਚੀ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਜਾਪਾਨੀ ਐਸੋਟੇਰਿਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਤਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।

  ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ

  ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿੰਟੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਮੀ ਅਤੇ ਯੋਕਾਈ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਪਾਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੂਡੋ ਮਾਇਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਂਗਾ, ਐਨੀਮੇ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮੰਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੇਂਟ ਸੇਈਆ ਓਮੇਗਾ

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਟੈਟੂ

  ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੋਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡੀ ਮਿਊ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈਸੈਪ 'ਤੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ, ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂਕੱਦ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ, ਡਰਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਟੈਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਬੌਧੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਟੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥੀਮ ਹਨ। ਟੈਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।

  ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

  ਫੂਡੋ ਮਿਊ (ਉਰਫ਼ ਅਕਾਲਾ) ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਡੋ ਮਿਊ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਧੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।