ਫਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ- ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਥ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। . ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਫਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਲੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ।

  ਫਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

  ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾਅੱਗ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ।

  ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ।

  ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਸਿੱਧੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

  ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਫਸਣਾ ਪਤਨ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਿਆ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

  ਹਾਲਾਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕਨੌਕਰੀ
  • ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
  • ਮਾਪਿਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ
  • ਜਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ
  • ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਫਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮੂਡ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਹੈਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।