ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ - ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਿਨਕਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ - ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

  ਨਿਆਮ ਦੁਆ, ' ਰੱਬ ਦਾ ਰੁੱਖ' ਜਾਂ ' ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੁੰਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀਬੱਧ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

  ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ, ਨਿਆਮ ਦੁਆ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਮ ਦੁਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਅਕਾਨ ਨਿਆਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੁਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਅਤੇ ਪੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  FAQs

  ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ?

  ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਨਿਆਮੇ ਦੁਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

  ਨਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਅਕਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁੱਖ ਹੈ।

  ਅਦਿਨਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹਨ?

  ਅਡਿੰਕਰਾ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਅਡਿਨਕਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਨਾ ਕਵਾਡਵੋ ਅਗਯੇਮੰਗ ਅਦਿਨਕਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਨੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਯਾਮਨ, ਹੁਣ ਘਾਨਾ ਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 121 ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਿਨਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

  ਅਡਿੰਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ, ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।