ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ'। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

  ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਹੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਛਿੱਕ ਲਈ "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ" ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

  ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ " ਰੱਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਿੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ " gesundheit " ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ” Gesundheit ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਹਤ , ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੇਸੁੰਧੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਹਿੰਦੂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ ਜੀਤੇ ਰਾਹੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਲਾਈਵ ਠੀਕ ਹੈ”।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ“ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ” – ਭਾਵ “ ਉਸਤਤ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ !” ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਿੱਕ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਵਾਬ “ ਬਾਈ ਸੂਈ ” ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਓ ”।

  ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ “ ਰੋਸਟੀ ਬੋਲਸ਼ੋਈ ” (ਵੱਡਾ ਹੋਵੋ) ਜਾਂ “ ਬਡ <3 ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।>zdorov ” (ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ)।

  ਇਹ ਕਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?

  ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਜਦੋਂ ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛਿੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੋਪ ਗ੍ਰੈਗਰੀ I ਸੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛਿੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ” ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

  ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 590 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਪ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛਿੱਕਣਾ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਲੇਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ,

  ਡਬਲਯੂ ਡੇਵਿਡ ਮਾਇਰਸ, ਫੋਰਡਹੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਮੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਰੱਬ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।

  ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ" ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਿੱਕਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਡਰੱਮ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ!

  ਬਲੇਸ ਯੂ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ

  ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛਿੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ' ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ 'ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 'ਗੇਸੁਨਹੀਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  "ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?"

  ਮੋਨਿਕਾ ਈਟਨ-ਕਾਰਡੋਨ।

  ਸ਼ੈਰੋਨ ਸਵੀਟਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ" ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦਿਆਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਕਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

  ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਹੋ

  ਡਾ. ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ "ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ:

  • ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਫਲੈਕਸ : ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਗੌਡ ਅਸੀਸ ਯੂ' ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਧੰਨਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ. ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਅਨੁਕੂਲਤਾ : ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ” ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
  • ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪਿਆਰ : ""ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ" ਨਾਲ ਛਿੱਕਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਫਾਰਲੇ ਦੁਆਰਾ "ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਅਫੈਕਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ“ਮਾਈਕਰੋ-ਅਗਰੈਸ਼ਨ।”

  ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਚ ਵੁੱਡ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੂਤ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਮੌਤ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ?

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।