20 ਨੋਰਸ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ - ਇੱਕ ਸੂਚੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੌਰਡਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੰਥ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਸ ਮਿਥੁਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਰਸ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  Æsir ਅਤੇ ਵਨੀਰ - ਦੋ ਨੋਰਸ ਗੌਡ ਪੈਂਥੀਓਨ

  ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਥ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Æsir ਜਾਂ Asgardian ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਨੋਰਸ ਵੀ ਵੈਨੀਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੇਜਾ ਅਤੇ ਫਰੇਇਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਵੈਨੀਰ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਅਸਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੀਰ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਨੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ।

  ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਨੀਰ ਦੇਵਤੇ ਅਸਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਈਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਨ Æsir ਬਨਾਮ ਵਨੀਰ ਯੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਦੈਂਤ ਅੰਗਰਬੋਡਾ, ਹੇਲ ਨੋਰਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੇਲਹਾਈਮ (ਹੇਲ ਦਾ ਰਾਜ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਪ ਜੋਰਮੁਨਗੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਘਿਆੜ ਫੈਨਰੀਅਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ” ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਲਹਾਈਮ ਸੀ ਮਸੀਹੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ. ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤਸੀਹੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਲਹਾਈਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨੋਰਡਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਲਹਾਈਮ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਬੁਰੇ" ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

  ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੇਲਹਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ "ਬੋਰਿੰਗ" ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਬੋਰਿੰਗ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਹਾਲਾ ਅਤੇ ਫੋਲਕਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ "ਰੋਮਾਂਚਕ" ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  ਵਾਲੀ

  ਓਡਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਰਿੰਦਰ, ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਬਲਦੁਰ ਵਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਬਲਦੁਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹੌਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਲਦੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਰ ਨੂੰ ਬਲਦੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਫੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

  ਸਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਈਸਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਰੈਗਨਾਰੋਕ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵਿਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ।

  ਬ੍ਰਾਗੀ

  ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਬ੍ਰਾਗੀ "ਅਸਗਾਰਡ ਦਾ ਬਾਰਡ" ਸੀ। ਓਲਡ ਨੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਵੀ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰਡ ਬ੍ਰਾਗੀ ਬੋਡਾਸਨ ਦੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਉਜ ਵਿਖੇ ਰੈਗਨਾਰ ਲੋਡਬਰੋਕ ਅਤੇ ਬਿਜੋਰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਡ ਵਲਹੱਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਲਈ "ਭਗਵਾਨੀ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

  ਸਕਾਦੀ

  ਇੱਕ Æsir ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋਟੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ, Skaði ਸਰਦੀਆਂ, ਸਕੀਇੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। , ਪਹਾੜ, ਅਤੇ bowhunting. ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈ ਨੇ ਵੈਨੀਰ ਦੇਵਤਾ ਨਜੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰੇਰ ਅਤੇ ਫਰੇਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਜੌਰਡ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਬੇਨਾਮ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

  ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

  ਮਿਮੀਰ

  ਮਿਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨੋਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇਵਤੇ। ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ Æsir ਆਲ-ਫਾਦਰ ਓਡਿਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਹੈ।

  ਸਿਆਣਾ ਦੇਵਤਾ Æsir ਬਨਾਮ ਵਨੀਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਓਡਿਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜੰਗਬੰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਮੀਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਵਾਨੀਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

  ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਮੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰੱਖਤ ਯੱਗਡਰਾਸਿਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਮਿਸਬ੍ਰੂਨਰ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਡਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਡਿਨ ਨੇ ਮਿਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਨੇ ਮਿਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ "ਜੀਉਂਦੇ" ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਡਿਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਈ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਨੋਰਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੋਰਡਿਕ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਭਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ jötnar (jötunn ਲਈ ਬਹੁਵਚਨ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

  Ymir

  ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, Ymir ਹੈ। ਨੋਰਸ ਰਚਨਾ ਮਿੱਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਹਸਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਯਮੀਰ ਨੂੰ ਓਡਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੇ ਅਤੇ ਵਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਮੀਰ ਨੇ ਜੋਟਨਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਅਰਾਜਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੀਵ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਯਮੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਓਡਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੋਟਨਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਿਆ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੁਦ - ਉਹ ਯਮੀਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮਿਡਗਾਰਡ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਏ।

  ਓਡਿਨ

  ਆਲ-ਫਾਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਈਸਿਰ ਪੈਂਥੀਓਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। , ਓਡਿਨ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਓਡਿਨ ਨੇ ਨੌਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗਨਾਰੋਕ ਤੱਕ - ਨੋਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ।

  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਰਡਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਓਡਿਨ ਨੂੰ ਵੌਡੇਨ, ਓਡੀਨ, ਵੁਓਡਾਨ, ਜਾਂ ਵੂਟਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Wōdnesdæg ਜਾਂ The Day ofਓਡਿਨ।

  ਫ੍ਰਿਗ

  ਓਡਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ Æsir pantheon ਦੀ ਮਾਤਾ, Frigg ਜਾਂ Frigga ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਵ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਂਗ "ਸਿਆਣੇ" ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫ੍ਰੀਗ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਗਨਾਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਡੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਡਿਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਜੋਟਨਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।

  ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨੌਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਆਹ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

  ਥੋਰ

  ਥੋਰ, ਜਾਂ Þórr, ਓਡਿਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਰਮਨਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਵੀ ਫਜੋਰਗਿਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋਰ ਗਰਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਗਾਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਗਨੀਓਸਟ ਅਤੇ ਟੈਂਗਰੀਸਨੀਰ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਇੱਕ ਰੱਥ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੈਗਨਾਰੋਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਪ (ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਬੱਚੇ) ਜੋਰਮੂੰਗੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ।

  ਲੋਕੀ

  ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਥੋਰ ਦੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ MCUਫਿਲਮਾਂ ਪਰ ਨੋਰਡਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਓਡਿਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਟੂਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰਬੌਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਲੌਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਉਸਦੀ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨੌਰਡਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ "ਹਾਦਸੇ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗਨਾਰੋਕ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਪ ਜੋਰਮੂੰਗੈਂਡਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਘਿਆੜ ਫੇਨਰੀਰ ਜੋ ਓਡਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੇਲ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਗਨਾਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਟਨਰ, ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।

  ਬਾਲਦੂਰ

  ਓਡਿਨ ਅਤੇ ਫਰਿਗ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਥੋਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। , ਬਲਦੂਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਡਰ ਜਾਂ ਬਾਲਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਡਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਦੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹੌਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸਲੇਟੋ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਲਦੁਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਲੇਟੋ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ ਇਸਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪੌਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ. ਲੋਕੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੌਰ ਨੂੰ ਡਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

  ਸਿਫ

  ਦੇਵੀ ਸਿਫ ਥੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜੋਰਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਥੋਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਸਿਫ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵਰਟਾਲਫ਼ਾਈਮ, ਬੌਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਰ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮਜੋਲਨੀਰ , ਓਡਿਨ ਦਾ ਬਰਛਾ ਗੁੰਗਨੀਰ , ਫਰੇਅਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਕਿਡਬਲੈਂਡਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। , ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨੇ।

  ਦੇਵੀ ਸਿਫ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ" sib ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ sif ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। . ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ Beowulf ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰੋਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਹਈਓ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

  Týr

  Týr , ਜਾਂ ਟਾਇਰ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਮਨਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ। ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਓਡਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਇਮੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਘਿਆੜ ਫੈਨਰੀਰ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ 'ਤੇ ਦੇਵਤੇ "ਟੈਸਟ" ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਾਇਰ ਦਾ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਫੈਨਰੀਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ।

  ਕੈਨਾਈਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਹੈਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਕੁੱਤੇ, ਗਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗਨਾਰੋਕ।

  ਫੋਰਸੇਟੀ

  ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨੋਰਸ ਦੇਵਤਾ, ਫੋਰਸੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਿਕ ਅਤੇ ਫੈਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਧਾਨ" ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਦੁਰ ਅਤੇ ਨੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਫੋਰਸੇਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਫੋਰਸੇਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੋਰਸੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ "ਨਿਆਂ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ।

  ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਰਮਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਫੋਸਾਈਟ, ਜੋ ਸੀ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Forseti ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪੋਸਾਈਡਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਫੋਰਸੇਟੀ ਅਤੇ ਪੋਸੀਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ ਅਤੇਵਿਚੋਲਗੀ।

  ਵਿਦਾਰ

  ਵਿਦਾਰ , ਜਾਂ ਵਿਦਾਰ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨੌਰਸ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਓਡਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋਟੂਨ ਗਰਿੱਡ (ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਡ), ਵਿਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ "ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਕ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਚੁੱਪ" ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਰਾਗਨਾਰੋਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਘਿਆੜ ਫੈਨਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਓਡਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਥੋਰ ਜਾਂ ਓਡਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਵਿਦਾਰ ਵੀ ਰਾਗਨਾਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਡਾਵੋਲ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

  Njörður

  Njörður, ਜਾਂ Njord , ਵਨੀਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ "ਆਲ-ਪਿਤਾ" ਸੀ, ਜੋ Æsir ਜਾਂ ਅਸਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਓਡਿਨ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਜੌਰਡ ਫ੍ਰੇਜਾ ਅਤੇ ਫਰੇਇਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਨੀਰ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਈਸਿਰ ਬਨਾਮ ਵੈਨੀਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਜੌਰਡ ਗਿਆ ਅਸਗਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਪੈਂਥੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਅਤੇ ਓਸਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਗਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਨਜੋਰਡ ਨੇ ਦੈਂਤ ਸਕਾਡੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਫਰੇਜਾ ਅਤੇ ਫਰੇਅਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ-ਭਰਾ Æsir ਬਨਾਮ ਵਨੀਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਨਜੌਰਡ ਦੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜੋਰਡ ਨੂੰ ਵਨੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਸਿਰ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਫ੍ਰੇਜਾ

  ਨਜੋਰਡ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰੀਵੈਨਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਵਤਾ, ਫ੍ਰੇਜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ , ਕਾਮਨਾ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ। ਨਵੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ Æsir ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀਗ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਨੀਰ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ Óðr ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ।

  ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਰੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ੍ਰੀਜਾ ਅੱਧੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਖੇਤਰ ਫੋਲਕਵਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਾਲਹਾਲਾ ਵਿੱਚ ਓਡਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

  Freyr

  Freyja ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ Njord ਦਾ ਪੁੱਤਰ, Freyr ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਰੇਅਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੌਲਤ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਸੂਰ ਗੁਲਿਨਬੋਰਸਟੀ, ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ-ਬ੍ਰਿਸਟਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ Skíðblaðnir , ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬੌਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵਰਟਾਲਫ਼ਾਈਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। , ਜਾਂ ਹੇਮਡਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ. ਕੁਝ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੈਂਤ ਫੋਰਨਜੋਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ/ਜੋਟੂਨ ਦੇ ਨੌਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ Ægir, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹੇਮਡਾਲ ਨੂੰ ਵੈਨੀਰ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੇਮਡਾਲ ਅਸਗਾਰਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਗਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਫਰੌਸਟ (ਸਤਰੰਗੀ ਪੁਲ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਜਾਲਰਹੋਰਨ, ਰੌਸਾਊਂਡਿੰਗ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਿੰਗ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਸਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਡਾਂ 'ਤੇ ਉੱਨ ਉੱਗਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 100 ਲੀਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।

  ਇਡੁਨ

  ਇਡੁਨ ਜਾਂ ਆਈਡੁਨ ਨੋਰਸ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ. ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਰੀਜੁਵੇਨੇਟਿਡ ਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਾਗੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਦੁਨ ਕੋਲ "ਫਲ" ਜਾਂ ਏਪਲੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ epli ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੋਰਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ Æsir ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਰਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ "ਮਨੁੱਖੀ" ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਦੁਨ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।

  Hel

  ਚਾਲਬਾਜ਼ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।