Medea - Enchantress (Mythology ya Kigiriki)

 • Shiriki Hii
Stephen Reese

  Medea alikuwa mwigizaji mahiri katika hekaya za Kigiriki, maarufu kwa jukumu lake katika matukio mengi ya matukio aliyokumbana nayo Jason na Wachezaji nyota kwenye harakati za kutafuta Ngozi ya Dhahabu. Medea huonekana katika hekaya nyingi kama mchawi na mara nyingi huonyeshwa kama mfuasi mwaminifu wa Hecate .

  Asili ya Medea

  Vyanzo vingi vya kale vinasema kuwa Medea alikuwa binti wa kifalme wa Colchian, alizaliwa na Mfalme Aeetes na mke wake wa kwanza, Idyia, Oceanid. Ndugu zake ni pamoja na kaka, Apsyrtus, na dada, Chalciope.

  Kama binti ya Aeetes, Medea alikuwa mjukuu wa Helios , mungu jua wa Ugiriki. Pia alikuwa mpwa wa Perses, Titan mungu wa uharibifu, na wachawi Circe na Pasiphae. Uchawi ulikuwa kwenye damu ya Medea kama ilivyokuwa kwa washiriki wengine wa kike wa familia yake. Akawa kuhani wa Hecate, mungu wa kike wa uchawi na ujuzi wake katika uchawi ulikuwa bora, ikiwa si bora, kuliko wale wa shangazi zake.

  Medea na Jason

  Wakati wa Medea. , Colchis ilionekana kuwa nchi isiyostaarabika ya siri na ilikuwa hapa ambapo Jasoni na Argonauts walisafiri kwa meli kutafuta Nguo ya Dhahabu, kazi ambayo Pelias , mfalme wa Iolcus alikuwa amempa Jasoni. Ikiwa Jason alifanikiwa, angeweza kudai kiti chake cha enzi kama mfalme wa Iolcus. Hata hivyo, Pelias alijua kwamba kuchota Ngozi ya Dhahabu haikuwa rahisi na aliamini kwamba Jason angekufa katikajaribio.

  Jason alipofika Colchis, mfalme Aeetes alimwamuru kukamilisha kazi kadhaa ili kushinda Nguo ya Dhahabu. Miungu wawili wa Olimpiki Hera na Athena wote walipendelea Jason na walitafuta huduma za mungu wa kike wa upendo, Aphrodite , ili kuhakikisha kwamba binti mfalme Medea, binti ya Aeetes, angeanguka katika upendo. pamoja naye, na kumsaidia kufanikisha kazi alizopewa na Aeetes.

  Aphrodite alifanya uchawi wake na Medea alimpenda sana shujaa wa Ugiriki. Ili kumshinda, alimwambia Jason kwamba ingemsaidia kupata Ngozi ya Dhahabu kutoka kwa Colchis ikiwa angeahidi kumuoa. Jason aliahidi na Medea akamsaidia yeye na Wanariadha wake kukabiliana na kila moja ya kazi mbaya ambazo Aeetes alikuwa ameweka ili kuwazuia kuchukua manyoya.

  Medea Humsaidia Jason

  Mojawapo ya vikwazo ambavyo Jason alilazimika kushinda ni kazi ya kuwatia nira fahali wa Aeetes wanaopumua moto. Jason alifanikisha hili kwa kutumia dawa iliyotengenezwa na Medea ambayo ingemfanya asichomwe na pumzi ya moto ya ng'ombe. meno ya joka, kuuana badala yake. Hata alilifanya joka hatari la Colchian kulala usingizi ili Jason aweze kuondoa Ngozi ya Dhahabu kwa urahisi kutoka kwenye eneo lake kwenye msitu wa Ares , mungu wa vita.akiwa salama ndani ya meli yake, Medea alijiunga naye na kuipa mgongo nchi ya Colchis.

  Medea Inaua Apsyrtus

  Aeetes alipogundua kwamba Nguo ya Dhahabu ilikuwa imeibiwa, alituma meli za Colchian kufuatilia Argo (chombo ambacho Jason alikuwa amepanda). Meli ya Colchian hatimaye iliwaona Wana Argonauts, ambao walikuwa wakiona haiwezekani kupita meli kubwa kama hiyo.

  Katika hatua hii, Medea ilikuja na mpango wa kupunguza kasi ya meli za Colchian. Aliwataka wafanyakazi kupunguza kasi ya Argo, kuruhusu meli inayoongoza meli ya Colchian kuwafikia. Kaka yake mwenyewe Apsyrtus ndiye aliyekuwa akiongoza meli hii na Medea alimwomba kaka yake aingie kwenye Argo, jambo ambalo alifanya.

  Kulingana na vyanzo mbalimbali, labda ni Jason ambaye alitekeleza amri ya Medea, au Medea mwenyewe. ambaye alifanya mauaji ya kikabila na kumuua Apsyrtus, akiukata mwili wake vipande vipande. Kisha akavitupa vipande hivyo baharini. Aeetes alipomwona mwanawe aliyekatwa vipande vipande, alifadhaika na kuamuru meli zake zipunguze mwendo ili ziweze kukusanya vipande vya mwili wa mwanawe. Hii ilimpa Argo muda wa kutosha wa kuondoka kwa meli na kuwaepuka Wakolochi waliokuwa na hasira. zipate.

  Jason Weds Medea

  Tukiwa njiani kurudi Iolcus, Argo alitembelea kisiwa hicho.wa Circe, ambapo Circe, shangazi wa Medea, aliwasafisha Jason na Medea kwa kumuua Apsyrtus. Pia walisimama kwenye kisiwa cha Krete ambacho kililindwa na Talos, mtu wa shaba aliyeghushiwa na mungu wa Kigiriki Hephaestus . Alizunguka kisiwa hicho, akiwarushia mawe wavamizi na meli na Medea, kwa haraka akitumia dawa na mimea, ilimlemaza kwa kumwaga damu yote kutoka kwenye mwili wake.

  Kulingana na matoleo mbalimbali ya hadithi, Medea na Jason hawakufanya hivyo. usisubiri kurudi Iolcus kuoa. Badala yake, walifunga ndoa kwenye kisiwa cha Phaeacia. Ndoa yao ilisimamiwa na Malkia Arete, mke wa Mfalme Alcinous aliyetawala kisiwa hicho. Wakati meli za Colchian zilifuatilia Argo chini na kuja kisiwani, Mfalme na Malkia hawakutaka kuacha jozi, hivyo Mfalme Aeetes na meli yake ilibidi kurudi nyumbani, wameshindwa.

  Kifo cha Pelias

  Baada ya kurudi Iolcus, Jason alimkabidhi Mfalme Pelias Nguo ya Dhahabu. Pelias alikatishwa tamaa kwa sababu alikuwa ameahidi kwamba angenyakua kiti cha enzi ikiwa Jason angefaulu kupata Ngozi ya Dhahabu. Alibadili mawazo na kukataa kuachia ngazi bila kujali ahadi yake. Jasoni alifadhaika na kukasirika lakini Medea alichukua jukumu la kutatua tatizo hilo.

  Medea aliwaonyesha mabinti wa Pelias jinsi angeweza kufanya kondoo mzee kugeuka kuwa mwana-kondoo mchanga kwa kumkata na kumchemsha kwenye sufuria. mimea. Aliwaambia kwamba waoangeweza kumgeuza baba yao kuwa mtu mdogo zaidi kwa kufanya hivyohivyo. Binti za Pelias hawakusita kumkata baba yao, na kuchemsha vipande vya mwili wake kwenye sufuria kubwa, lakini bila shaka, hakuna toleo ndogo la Pelias lililopanda kutoka kwenye sufuria. Peliade walilazimika kuukimbia mji na Yasoni na Medea walikimbilia Korintho kwa kuwa walihamishwa na Acasto, mwana wa Pelia.

  Yasoni na Medea huko Korintho

  Yasoni na Medea walisafiri hadi Korintho, ambako walikaa kwa takriban miaka 10. Wengine wanasema walikuwa na watoto wawili au sita, lakini wengine walisema walikuwa na hadi kumi na wanne. Watoto wao ni pamoja na Thessalus, Alcimenes, Tisander, Pheres, Mermeros, Argos, Medus na Eriopis.

  Ingawa Medea na Jason walikuwa wamehamia Korintho kwa matumaini kwamba hatimaye wangekuwa na maisha huru na yenye amani pamoja, matatizo. ilianza kutokeza.

  Medea Inaua Glauce

  Huko Korintho, Medea ilichukuliwa kama msomi, kama kila mtu aliyetoka nchi ya Colchis. Ingawa Jason alimpenda mwanzoni na kufurahia kuolewa naye, alianza kuchoka na kujitakia maisha bora. Kisha, alikutana na Glauce, binti wa kifalme wa Korintho, na akampenda. Muda si mrefu, walikuwa wafunge ndoa.

  Medea alipogundua kwamba Jason alikuwa karibu kumwacha, alipanga njama ya kulipiza kisasi. Alichukua vazi zuri na kumwaga kwa sumu kabla ya kumtuma bila jina Glauce. Glauce ilikuwaalishangazwa na uzuri wa vazi hilo na kulivaa mara moja. Katika sekunde chache, sumu ilichoma kwenye ngozi yake na Glauce akaanza kupiga kelele. Baba yake, King Creon, alijaribu kumsaidia kulitoa lile vazi lakini alipolishikilia, sumu ilianza kuingia mwilini mwake pia na Creon alidondoka na kufa.

  Medea Flees Corinth

  Medea alitaka kuumiza zaidi Jason kwa hivyo, kama ilivyotajwa katika baadhi ya matoleo ya hadithi, aliwaua watoto wake mwenyewe. Walakini, kulingana na kazi za mshairi Eumelus, aliwaua kwa bahati mbaya, akiwachoma wakiwa hai kwenye Hekalu la Hera kwani aliamini kwamba ingewafanya wasiweze kufa.

  Baada ya yote yaliyotokea, Medea hakuwa na chaguo ila kukimbia Korintho, na alitoroka kwa gari lililovutwa na joka wawili hatari.

  Medea Yakimbilia Athene

  Medea iliyofuata ilienda Athene ambako alikutana na Mfalme Aegeus na kumwoa baada ya kuahidi hilo. angempa mwanamume mrithi wa kiti cha enzi. Alitimiza neno lake na wakapata mtoto wa kiume pamoja. Aliitwa Medus, lakini kulingana na Hesiod, Medus alisemekana kuwa mtoto wa Jason. Medea sasa alikuwa Malkia wa Athene.

  Theseus na Medea

  Si wazi kabisa kama Mfalme Aegeus alijua hili au la, lakini tayari alikuwa amezaa mtoto wa kiume aliyeitwa Theseus , muda mrefu kabla ya Medus kuzaliwa. Wakati Theus alikuwa mzee vya kutosha, alifika Athene lakini mfalme hakumtambua. Walakini, Medea aligundua yeye ni nani na yeyeakapanga mpango wa kumuondoa. Kama hangefanya hivyo, Medus hangekuwa mfalme wa Athene baada ya babake. karibu na Athene. Theseus alifanikiwa katika azma yake.

  Vyanzo vingine vinasema kwamba kwa sababu Theseus aliendelea kuishi, Medea alijaribu kumuua kwa kumpa kikombe cha sumu. Walakini, Aegeus alitambua upanga wake mwenyewe mkononi mwa Theseus. Aligundua kuwa huyu ni mtoto wake na akagonga kikombe kutoka kwa mkono wa mkewe. Medea haikuwa na chaguo ila kuondoka Athens.

  Medea Inarudi Nyumbani

  Medea alirudi nyumbani Colchis pamoja na mwanawe Medus kwa vile hakuwa na chaguo lingine. Baba yake Aeetes alikuwa amenyakuliwa na kaka yake Perses, kwa hiyo alimuua Perses ili kuhakikisha kwamba Aeetes atachukua kiti cha enzi tena. Wakati Aeetes alikufa, mwana wa Medea Medus akawa mfalme mpya wa Colchis.

  Inasemekana kwamba Medea ilifanywa kutoweza kufa na kuishi milele kwa furaha katika Mashamba ya Elysian .

  3>Sanamu ya Medea huko Batumi

  mnara mkubwa ulio na Medea akiwa ameshikilia Nguo ya Dhahabu ilizinduliwa mwaka wa 2007 huko Batumi, nchini Georgia. Inaaminika kuwa Colchis iko katika eneo hili. Sanamu hiyo imepambwa kwa dhahabu na ina minara juu ya mraba wa jiji. Inaangazia Argo kwenye msingi wake. Sanamu imekuwa ishara ya Georgia, na inawakilisha ustawi, utajirina historia ndefu ya Georgia.

  //www.youtube.com/embed/e2lWaUo6gnU

  Kwa Ufupi

  Medea ilikuwa mojawapo ya magumu zaidi. , wahusika hatari, lakini wenye kuvutia katika hekaya za Kigiriki, huenda ndiye pekee aliyeua watu wake wengi sana. Anajumuisha sifa nyingi mbaya, na alifanya vitendo vingi vya mauaji. Hata hivyo, pia alichochewa na upendo mkali kwa Jason, ambaye hatimaye alimsaliti. Medea si mhusika maarufu sana, lakini alichukua jukumu muhimu katika hadithi nyingi maarufu za Ugiriki ya kale.

  Chapisho linalofuata Papa Legba ni nani?

  Stephen Reese ni mwanahistoria ambaye ni mtaalamu wa alama na mythology. Ameandika vitabu kadhaa juu ya mada hiyo, na kazi yake imechapishwa katika majarida na majarida kote ulimwenguni. Alizaliwa na kukulia London, Stephen alikuwa akipenda historia kila wakati. Alipokuwa mtoto, alitumia saa nyingi kuchunguza maandishi ya kale na kuchunguza magofu ya zamani. Hii ilimfanya afuate kazi ya utafiti wa kihistoria. Kuvutiwa kwa Stefano na ishara na hekaya kunatokana na imani yake kwamba ndizo msingi wa utamaduni wa mwanadamu. Anaamini kwamba kwa kuelewa hadithi na hekaya hizi, tunaweza kujielewa vyema sisi wenyewe na ulimwengu wetu.