Čo je symbol klesajúcej holubice? - História a význam

 • Zdieľajte To
Stephen Reese

  Jeden z najtrvalejších symbolov kresťanstva, zostupujúca holubica, symbolizuje Ducha Svätého, ako sa uvádza v príbehu o Ježišovom krste. Symbol holubice možno nájsť takmer vo všetkých veľkých náboženstvách a je jedným z najrozpoznateľnejších, avšak symbol zostupujúcej holubice je do istej miery špecifický pre kresťanstvo.

  Pozrime sa na niektoré príbehy z Písma spolu s ich významom a symbolikou.

  História symbolu "zostupujúca holubica"

  Holubica symbolizuje pojmy ako mier, optimizmus a nádej. Má jemný, neohrozujúci vzhľad a v rôznych kultúrach sa na ňu odkazuje už od staroveku. Je to jeden z prvých dvoch vtákov spomínaných v Biblii a v priebehu textu sa niekoľkokrát opakuje. Vo viacerých príbehoch v Biblii sa holubice používajú v pozitívnom tóne, vďaka čomu niektorí kresťania túto symboliku začlenili donapríklad holubica je kľúčovou postavou v príbehu o Noemovi a veľkej potope, ktorý prispel k viere, že holubica a olivová ratolesť V náboženských rituáloch používali starovekí Izraeliti holubice na zápalné obety v stánku a chrámoch. Mojžišov zákon dokonca špecifikoval používanie holubíc pri určitých obetách a očistných obradoch.

  Holubica sa stala spoločným symbolickým motívom v mnohých náboženstvách, kultúrach a časových obdobiach. Starovekí aj novovekí Babylončania prijali holubicu ako náboženský symbol a staroveký Blízky východ a stredomorské oblasti ju tiež používali ako emblém pre svoje božstvá. V Číne holubica symbolizuje dlhý život, zatiaľ čo v Japonsku je symbolom mieru a zobrazuje sa s mečom.

  Symbol zostupujúcej holubice je však špecificky kresťanský, spomína sa v príbehu o Kristovom krste v Novom zákone. Podľa toho sa Ježiš vybral k rieke Jordán, aby sa dal pokrstiť. Opisuje sa, že po tom, ako vyšiel z vody, "videl Božieho ducha zostupovať ako holubicu a zostupovať na neho" (Mt 3, 16. 17). Z tohto opisu vychádza obraz zostupujúcej holubice,prichádza na zem z neba.

  Význam a symbolika zostupujúcej holubice

  Symbolika "holubice" sa používa v mnohých kontextoch vrátane náboženských, sociálnych a politických. V Biblii uvádzame niektoré významy "zostupujúcej holubice":

  • Predstavenie Ducha Svätého - Keď bol Ježiš pokrstený vo vodách rieky Jordán, Duch svätý "v telesnej podobe ako holubica" zostúpil z neba a spočinul na ňom. Táto symbolika presvedčila Jána Krstiteľa, že Ježiš je Mesiáš a Boží Syn.
  • Božia láska, schválenie a požehnanie - Po Ježišovom krste "zaznel z neba hlas: "Toto je môj Syn, milovaný, ktorého som schválil." Týmito slovami Boh vyjadril svoju lásku a schválenie Ježiša. Obraz zostupujúcej holubice teda evokuje túto predstavu.

  V Biblii sú aj iné príbehy, ktoré používajú "holubicu" v pozitívnom, zmysluplnom zmysle, čo prispelo k jej významu v kresťanstve.

  • Nevinnosť a čistota - Ježiš povedal svojim nasledovníkom, aby sa osvedčili a boli "nevinní ako holubice", čím im pripomenul, aby boli holubicoví, čistí a pravdiví v slovách a skutkoch.
  • Symbol mieru - Keď holubica, ktorú Noe vypustil, priniesla olivový list, ukázalo sa, že povodne ustupujú. Prinieslo to útechu, lebo sme vedeli, že nastal čas pokoja a mieru.
  • Verná láska - V knihe Pieseň piesní sa milenci navzájom označujú za holubice, pretože tieto vtáky sa vyznačujú náklonnosťou a oddanosťou k partnerovi.

  Symbol klesajúcej holubice v šperkoch a móde

  Symbol zostupujúcej holubice sa často používa ako motív v kresťanských šperkoch. V šperkoch je často navrhnutý ako prívesky, prívesky, spony do klopy alebo náušnice. Keďže ide o rozpoznateľný kresťanský symbol, zvyčajne ho nosia stúpenci kresťanskej viery.

  Zostupujúcu holubicu často nosia aj cirkevní predstavitelia, ktorí niekedy nosia duchovné košele, rúcha a štóly s vyobrazením zostupujúcej holubice ako ozdobného motívu alebo ornamentu.

  V skratke

  Zostupujúca holubica je rozpoznateľná symbol v kresťanstve Dnes tento symbol predstavuje Ducha Svätého v podobe holubice, ktorá vyjadruje Božiu lásku, súhlas a požehnanie.

  Stephen Reese je historik, ktorý sa špecializuje na symboly a mytológiu. Napísal na túto tému niekoľko kníh a jeho práce boli publikované v časopisoch a časopisoch po celom svete. Stephen sa narodil a vyrastal v Londýne a vždy mal rád históriu. Ako dieťa trávil hodiny skúmaním starých textov a skúmaním starých ruín. To ho priviedlo k kariére v historickom výskume. Stephenova fascinácia symbolmi a mytológiou pramení z jeho presvedčenia, že sú základom ľudskej kultúry. Verí, že pochopením týchto mýtov a legiend môžeme lepšie pochopiť seba a náš svet.