Czym jest symbol gołębia zstępującego - historia i znaczenie

 • Udostępnij To
Stephen Reese

  Jeden z najtrwalszych symboli w chrześcijaństwie, zstępująca gołębica symbolizuje Ducha Świętego, jak to jest związane z historią chrztu Jezusa. Użycie symbolu gołębicy można znaleźć w prawie wszystkich głównych religiach, i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jednak, że zstępująca gołębica jest nieco specyficzna dla chrześcijaństwa.

  Przyjrzyjmy się niektórym relacjom w Piśmie Świętym, wraz z ich znaczeniem i symboliką.

  Historia symbolu "zstępującego gołębia"

  Gołąb symbolizuje takie pojęcia jak pokój, optymizm i nadzieja. Ma łagodny, niezagrażający wygląd i był przywoływany od czasów starożytnych w różnych kulturach. Jest jednym z dwóch pierwszych ptaków wspomnianych w Biblii i powraca kilkakrotnie w trakcie tekstu. Kilka relacji w Biblii używało gołębi w pozytywnym tonie, co sprawiło, że niektórzy chrześcijanie włączyli tę symbolikę doich wiarę.Na przykład, gołąb jest kluczową postacią w opowieści o Noego i wielkiej powodzi, co przyczyniło się do przekonania, że gołąb i gałązka oliwna symbolizuje pokój. W rytuałach religijnych, gołębie były używane przez starożytnych Izraelitów do ofiar całopalnych w przybytku i świątyniach. W rzeczywistości, Prawo Mojżeszowe określiło użycie gołębi w niektórych ofiarach i obrzędach oczyszczania.

  Gołąb stał się wspólnym tematem symbolicznym w wielu religiach, kulturach i okresach czasu. Zarówno starożytni, jak i współcześni Babilończycy przyjęli gołębia jako symbol religijny, a starożytny Bliski Wschód i regiony śródziemnomorskie również używały go jako emblematu dla swoich bóstw. W Chinach gołąb symbolizuje długie życie, podczas gdy w Japonii jest emblematem pokoju i przedstawiany jest z mieczem.

  Jednak symbol zstępującej gołębicy jest specyficznie chrześcijański, o którym mowa w historii chrztu Chrystusa w Nowym Testamencie.Zgodnie z tym, Jezus udał się do rzeki Jordan, aby przyjąć chrzest.Jest opisane, że po wyjściu z wody "ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego" (Mateusza 3:16, 17).Z tego opisu pochodzi obraz zstępującej gołębicy,nadchodzących na ziemię z nieba.

  Znaczenie i symbolika zstępującego gołębia

  Symbolika "gołębicy" była używana w wielu kontekstach, w tym religijnych, społecznych i politycznych. W Biblii, oto niektóre ze znaczeń "zstępującej gołębicy":

  • Przedstawienie Ducha Świętego -. Kiedy Jezus został ochrzczony w wodach rzeki Jordan, duch święty "w postaci cielesnej jak gołębica" zstąpił z nieba i spoczął na nim. symbolika ta przekonała Jana Chrzciciela, że Jezus był Mesjaszem i Synem Bożym.
  • Boża miłość, aprobata i błogosławieństwo - Po chrzcie Jezusa "odezwał się głos z nieba, który powiedział: 'To jest mój Syn umiłowany, którego zatwierdziłem'" Tymi słowami Bóg wyraził swoją miłość i aprobatę dla Jezusa. Dlatego obraz zstępującej gołębicy przywołuje to pojęcie.

  W Biblii są inne relacje, które wykorzystywały "gołębia" w pozytywny, znaczący sposób, co przyczyniło się do jego znaczenia w chrześcijaństwie.

  • Niewinność i czystość - Jezus powiedział swoim naśladowcom, aby się sprawdzili i byli "niewinni jak gołębie", przypominając im, że mają być gołębiami, czystymi i prawdziwymi w słowie i czynie.
  • Symbol pokoju. Kiedy gołąb wypuszczony przez Noego przyniósł liść oliwny, świadczyło to o tym, że wody powodziowe ustępują. Przyniosło to pewną pociechę, wiedząc, że nadszedł czas odpoczynku i pokoju.
  • Wierna miłość - W księdze Pieśni Salomona kochankowie określali się nawzajem mianem gołębi, gdyż ptaki te są godne uwagi ze względu na czułość i oddanie swoim towarzyszom.

  Symbol zstępującego gołębia w biżuterii i modzie

  Symbol zstępującej gołębicy jest często wykorzystywany jako motyw w biżuterii chrześcijańskiej. W biżuterii jest często projektowany jako wisiorki, charmsy, lapel pins lub kolczyki. Ponieważ jest to rozpoznawalny symbol chrześcijański, jest zazwyczaj noszony przez wyznawców wiary chrześcijańskiej.

  Zstępujący gołąb jest również często noszony przez przywódców kościelnych, którzy czasami noszą koszule duchownych, szaty i stuły przedstawiające zstępującego gołębia jako motyw dekoracyjny lub ornament.

  W skrócie

  Zstępujący gołąb jest rozpoznawalnym symbol w chrześcijaństwie Dziś symbol ten przedstawia Ducha Świętego w postaci gołębicy, ukazując Bożą miłość, aprobatę i błogosławieństwo.

  Stephen Reese jest historykiem specjalizującym się w symbolach i mitologii. Napisał kilka książek na ten temat, a jego prace zostały opublikowane w czasopismach i magazynach na całym świecie. Urodzony i wychowany w Londynie, Stephen zawsze kochał historię. Jako dziecko spędzał godziny ślęcząc nad starożytnymi tekstami i badając stare ruiny. To skłoniło go do kontynuowania kariery w badaniach historycznych. Fascynacja Stephena symbolami i mitologią wynika z jego przekonania, że ​​są one fundamentem ludzkiej kultury. Wierzy, że dzięki zrozumieniu tych mitów i legend możemy lepiej zrozumieć siebie i nasz świat.