ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀ - ਇੱਕ ਸੂਚੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਧਰਮ (ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਰਾਨੀ, ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

  ਫ਼ਾਰਸੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਰੋਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ, ਸਰਵੋਤਮ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ।

  ਅਹੁਰਾ ਮਜ਼ਦਾ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ)

  ਅਹੁਰਾ ਮਜ਼ਦਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਰਮੁਜ਼ਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ<4 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।>। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਆਂਗਰਾ ਮੈਨਿਊ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

  ਮਿੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ.

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਵੈਸਟਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਹੂਰਮਾਜ਼ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਅਨਾਹਿਤਾ (ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ)

  ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਅਰੇਦਵੀ ਸੂਰਾ ਅਨਾਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ।

  ਅਨਾਹਿਤਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

  ਅਨਾਹਿਤਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ, ਪੌਦੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

  ਅਨਾਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਚਮਕਦਾਰ, ਉੱਚਾ, ਉੱਚਾ, ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਜ, ਇੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਚੋਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਮਿੱਤਰਾ (ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤੇ, ਮਿਥਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਥਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

  ਮਿੱਤਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਓਮਾ (ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਹਾਓਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇਵਤਾ. ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਓਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਢੀ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

  ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਓਮਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਓਮਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਸਰੋਸ਼ਾ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਸਰੋਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰੋਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਰੋਸ਼ਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਰੁਸ਼, ਸਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਰੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ।

  ਸਰੋਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸੀ।

  ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਅਜ਼ਰ (ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਅਜ਼ਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ. ਉਹ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਅਜ਼ਰ ਸੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਸਤਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਰਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਆਇਆ. ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਗਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

  ਵੋਹੂ ਮਨ (ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਵੋਹੂ ਮਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਹਮਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਹਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ । ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਵੋਹੂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਵੋਹੂ ਮਨ "ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ. ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਮ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕੁਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਹੈ।

  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵੋਹੂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। .

  ਜ਼ੋਰਵਾਨ (ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਜ਼ੋਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਂਥਿਓਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਨੇ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਂਗਰਾ ਮੇਨਿਊ ਸ਼ੈਤਾਨ।

  ਮਿੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ. ਨੌ ਸੌ 99 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ।

  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਅਹੂਰਮਾਜ਼ਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ੋਰਵਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਂਗਰਾ ਮੈਨਿਊ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

  ਵਾਯੂ (ਹਵਾ/ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਵਾਯੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਯੂ-ਵਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਅਕਸਰ ਦੋਹਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਾਯੂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਏਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਰਾਉਣਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਪਾਤਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਾਯੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਵਾ ਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

  ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਰਸ਼ਨੂ (ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ)

  ਰਸ਼ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਥਰਾ ਅਤੇ ਸਰੋਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਿਨਵਟ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨੂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਆਂਗਰਾ ਮੇਨਯੂ (ਬੁਰਾਈ, ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ)

  ਅੰਗਰਾ ਮੇਨਯੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਹਰੀਮਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਰਾ ਮੇਨਯੂ ਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਆਂਗਰਾ ਮੈਨਿਊ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰੰਗੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਵੇਂ। ਹਰੇਕ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।