ਫਾਰਚੁਨਾ - ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਦੇਵੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਚੁਨਾ ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਅਬੁਡੈਂਟੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਕੌਣ ਸੀ?

  ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਚੁਨਾ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਜੇਠਾ ਸੀ। . ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਰੋਮਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟੁਨਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ ਟਾਈਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟੁਨਾ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ।

  ਫੋਰਟੂਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਮੌਕਾ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਾਈਚੇ ਦੇ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

  ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੁਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।

  ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ11.38 ਇੰਚ ਬਲਾਇੰਡਡ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇਵੀ ਫਾਰਚੁਨਾ ਕੋਲਡ ਕਾਸਟ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋAmazon.comJFSM INC ਲੇਡੀ ਫਾਰਚੁਨਾ ਰੋਮਨ ਦੇਵੀ ਫਾਰਚਿਊਨ & Luck Statue Tyche This See HereAmazon.comUS 7.25 ਇੰਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇਵੀFortuna Cold Cast Bronze Figurine ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋAmazon.com ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ: 24 ਨਵੰਬਰ 2022 ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ

  ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ

  ਫੋਰਟੂਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਚੁਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ; ਫਾਰਚੁਨਾ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

  ਰੋਮਨ ਲੋਕ ਫਾਰਚੁਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਫਾਰਚੁਨਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਰਕਲ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ।

  ਰੋਮਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਫਾਰਚੁਨਾ ਵੀ ਜੂਏ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਰੋਮਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ

  ਫੋਰਟੂਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਐਂਟੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਨੇਸਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਫਾਰਚੁਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਸਨ, ਰੋਮੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਚੁਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਸਨਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ. ਰੋਮਨ ਫਾਰਚੁਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੇਵੀ, ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

  ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਟੂਨਾ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਨੋਕੋਪੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਬੰਡੈਂਟੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਰਨੋਕੋਪੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। . ਇੱਕ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਂਗ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ

  ਫਾਰਚੁਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

  • ਫਾਰਚੁਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਚੁਨਾ ਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਗਏ ਸਨ.
  • ਫੋਰਟੁਨਾ ਵਾਇਰਿਲਿਸ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।
  • ਫੋਰਟੂਨਾਐਨੋਨਾਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।
  • ਫੋਰਟੂਨਾ ਡੁਬੀਆ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਾਰਚੁਨਾ ਡੁਬੀਆ ਲਈ ਕਿਹਾ.
  • ਫੋਰਟੂਨਾ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਰੋਮਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਰੋਮਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਚੁਨਾ

  ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ। ਫਾਰਚੁਨਾ ਰੋਮਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਫਾਰਚੁਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

  ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੇਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਵਿਚ ਫੋਰਟੁਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਓਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਰਚੁਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  Fortuna ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

  ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ. ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲੇਟੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ.

  ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਚੁਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਲੋਕ ਫਾਰਚੁਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਚੁਨਾ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ।

  ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਚੁਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਚੁਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਫੋਰਚੁਨਾ ਦਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। . ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ, ਫਾਰਚੁਨਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁੱਤ ਦੇਵੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।