ਖੋਂਸੂ - ਚੰਦਰਮਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਖੋਂਸੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਨਸ, ਖੋਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੇਂਸੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਚੰਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਵੀਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ

  ਨਾਮ ਖੋਂਸੂ ਸ਼ਬਦ ਖੀਨੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ , ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਥੀਬਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਂਸੂ-ਨੇਫਰ-ਹੋਟੇਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ - ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਸਦਭਾਵਨਾ। , ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ। ਨਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਲਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਡ ਬਲਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ। ਖੇਂਸੂ-ਪਾ-ਖਰਤ ਜਾਂ ਖੋਂਸੁ-ਪਾ-ਖੇਰਡ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਂਸੂ ਬੱਚਾ , ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਖੋਂਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡਰਰ, ਟ੍ਰੈਵਲਰ, ਡਿਫੈਂਡਰ, ਐਂਬ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  ਖੋਂਸੂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ?

  ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੋਂਸੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਸੜਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਫਸਲਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਫ਼ਿਰਊਨ ਟਾਲਮੀ IV ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਅਤੇ ਥੀਬਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਡ

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੁਜਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਡਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਂਸੂ, ਨਿਊ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਥੀਬਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੁਟ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਮੂਨ , ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ। ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਨ ਜੋ ਥੀਬਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਕਸਰ ਜਾਂ ਥੀਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਂਸੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਅਤੇ ਕੈਨੀਬਲ ਭਜਨ

  ਪਰ ਖੋਂਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਟੈਕਸਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦ ਕੈਨੀਬਲ ਹਿਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਂਸੂ ਦਾ ਸਬੰਧ

  ਕੁਝ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਂਸੂ ਥੋਥ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਰੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ।

  ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਓਸੀਰਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੀਬਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਮੂਨ ਅਤੇ ਮਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਮ ਓਮਬੋ ਵਿਖੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਥੋਰ ਅਤੇ ਸੋਬੇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਸੋਬੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਦਿ ਐਲਡਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ - ਹਾਥੋਰ, ਸੋਬੇਕ , ਅਤੇ ਖੋਂਸੂ, ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਦਿ ਐਲਡਰ, ਤਾਸੇਨੇਤਨੋਫ੍ਰੇਟ ਦ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਨੇਬਟਾਵੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਸੋਬੇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

  ਖੋਂਸੂ ਅਤੇ ਬੇਖਤੇਨ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ।

  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮਸੇਸ III ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਨੇਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਸੀਰੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੈਪਿਸ-ਲਾਜ਼ੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਖਤੇਨ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾ-ਨੇਫੇਰੂ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਣੀ।

  ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਥੀਬਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ, ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਖਤੇਨ ਭੇਜਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਖੋਂਸੂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

  ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬੇਖਤੇਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਂਸੂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ।

  ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਬੇਖਤੇਨ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਂਸੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਂਸੂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾਕ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੋਂਸੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਖੋਂਸੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

  ਖੋਂਸੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਮੀਫਾਈਡ ਨੌਜਵਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈਜਵਾਨੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਬਰੇਡ ਜਾਂ ਸਾਈਡਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਫਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਉਹ ਕਰੋਕ ਅਤੇ ਫਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਰਾਜਦੰਡ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਵਰਗੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰਥ ਸੀ:

  ਕਰੂਕ ਅਤੇ ਫਲੇਲ

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਲੇਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੇਖਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ।

  ਬਦਮਾਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੇਲ ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਵਰਗਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਬਰੇਡਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਫਲੇਲ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਚੰਨ

  ਖੋਂਸੂਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਮ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ , ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਫਾਲਕਨ

  ਅਕਸਰ, ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ।

  ਲਪੇਟਣ ਲਈ

  ਚੰਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਖੋਂਸੂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।