ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸੀਗਰ ਕੀ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਰਬ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਟ੍ਰਾਇਮਫੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਰਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸੀਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਔਰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਰਬ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ (ਯੂਨਾਨੀ: ਜ਼ਿਊਸ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਔਰਬ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਓਰਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਓਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਮਨ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਰੋਮਨ ਗੌਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਰਬ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਜਦੋਂ ਕਿ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟਾਈਨ ਦ ਫਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਬ (ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਰਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਓਰਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਹ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਗਲੋਬਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕ੍ਰੂਸਿਗਰ

  ਇਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸੀਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਦੰਡ ਫੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ

  ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਦੰਡ।

  ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪੋਪ ਦੇ ਟਾਇਰਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਪ ਕੋਲ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ।

  ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਵੇਟਰ ਮੁੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

  ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੀਗਾਲੀਆ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰੈਗਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਸ ਕਰੂਸਿਗਰ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।