Zeusz - Az istenek és halandók királya

 • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

  Zeusz, az istenek és halandók királya, a görög mitológia legerősebb istene. A mennydörgés és az ég isteneként az Olümposz hegy csúcsán lakik, ahonnan viharokat, szeleket és esőt küldött a Földre. Bölcsességével, tapasztalatával és erejével Zeusz minden istent felülmúl; egyetlen villámcsapással mindannyiukat a sötét Tartaroszba tudná taszítani. Ezért nem mertek szembeszállni vele.

  Neve az indoeurópai szavakból ered. dey jelentése a címre. ragyog vagy világít , és dyews, ami lefordítható úgy, hogy a fényes égbolt A római mitológiában az ő megfelelője Jupiter volt. Íme egy pillantás a görög mitológia egyik legjelentősebb alakjára, Zeuszra.

  Az alábbiakban a szerkesztő által kiválasztott, Zeusz szobrát ábrázoló toplistát mutatjuk be.

  A szerkesztő legjobb választásai Veronese Design 8 1/2 hüvelykes görög isten Zeusz villámcsapás hideg öntéssel... Lásd ezt itt Amazon.com Kézzel készített alabástrom Zeusz, aki egy villámot és egy sast tart a kezében 10.5... Lásd ezt itt Amazon.com Veronese Design 11 3/4" Zeusz görög isten, aki a villámot tartja a sassal és a hideg... Lásd ezt itt Amazon.com Utolsó frissítés dátuma: november 24, 2022 12:17 am

  Zeusz története

  Zeusz a titánok királyának legkisebb fia volt, Cronus Megjósolták, hogy Kronosz egyik fia fogja elfoglalni a trónt, és hogy ezt megakadályozza, Kronosz elnyelte az összes gyermeket, akiket a trónra ültetett. Rhea szült.

  Kronosz elnyeli gyermekeit

  A legkisebb gyermek születése előtt Rhea az Uránuszhoz fordult és Gaia hogy tanácsot kérjen, hogyan menthetné meg őt.

  • Zeusz el van rejtve Kronosz elől

  Utasításuknak megfelelően Krétára ment, és amint megszülte Zeuszt, egy barlangban rejtette el. Másnap Rhea egy nagy követ csomagolt be pólyába, majd átadta Kronosznak, aki meggyőződve arról, hogy fiát kapja, azonnal lenyelte.

  Krétán Zeuszt Adrasteia és Ida nimfák nevelték fel. A csecsemőt arany bölcsőben tartották, és mézzel és Amalthea, az isteni kecske tejével etették. A bölcsőt egy fára akasztották, hogy Kronosz ne találja meg fiát sem a szárazföldön, sem az égen, sem a tengeren. Az ötkarú krétai harcosok, a kuréták, őrizték a bölcsőt, és fegyvereik hangjával elnyomták a gyermek sírását.

  Később, amikor a világ urává vált, Zeusz meghálálta nevelőszüleit: Adrasteiát, Idát és Amaltheát csillagokká változtatta. A méheknek aranyszínt és a zord hegyi klímával szembeni ellenállóképességet adott.

  • Zeusz megdönti Kronoszt

  Amikor Zeusz megnőtt és megerősödött, elhatározta, hogy megmenti testvéreit. Metis, egy óceánida és egyike a háromezer lányának. Oceanus és Tethys, adtak Kronosznak egy bájitalt, ami arra kényszerítette, hogy először a követ hányja ki, majd a gyermekeit - Hestia Demeter, Héra, Poseidon , és Hádész .

  Zeusz testvéreivel együtt megtámadta Kronoszt és a titánokat, és a Titanomachia néven ismert csata tíz napig tartott. Miután legyőzték Kronoszt, Zeusz felosztotta a világ uralmát testvéreivel, Hádésszal és Poszeidónnal. Zeusz lett az ég és az égbolt ura, Poszeidón uralkodott a tengerek felett, és Hádész A titánokat a Tartaroszba, az alvilági régióba vetették, míg Atlasz, a Zeusz ellen harcoló titán, büntetésül az égboltot kellett tartania.

  • Zeusz kihívás

  Zeusz korai uralmát nagyanyja, Gaia támadta meg, aki úgy érezte, hogy igazságtalanul bánt a gyermekeivel, a titánokkal. A gigantókkal együtt Gaia kihívta az olimposziakat, de azok le tudták győzni a gigantomakhiait, és folytatták uralmukat.

  Egy másik mítosz leírja, hogy Héra, Poszeidón és Apollón istenek, akikhez hamarosan csatlakozott az összes többi olümposzi isten, kivéve a következő isteneket Hestia Hypnos, az alvás istene segítségével az olimpiai istenek ellopták Zeusz villámát, és megkötözték. Zeusz segítségére volt Thetis és miután kiszabadult, szigorúan megbüntette Hérát, Poszeidónt és Apollónt, valamint a többi istent. Ők soha többé nem hívták ki őt.

  • Zeusz mint uralkodó

  Forrás

  Zeusz otthona a legmagasabb görög hegyen, az Olümposzon állt. A hegy csúcsáról Zeusz mindent látott. Mindent és mindenkit megfigyelt és irányított, a gonoszokat megbüntette, a jókat megjutalmazta. Igazságot szolgáltatott, és az otthonok, városok, birtokok és vendégek védelmezőjének tartották.

  Zeuszt Hésziodosz olyan istenként írja le, aki hangosan nevetett és gondtalan volt. Ugyanakkor szeszélyes is volt, és pusztító tudott lenni, különösen, ha keresztbe tettek neki.

  • Zeusz és az emberekkel való konfliktus

  Az Olümposz hegyéről Zeusz megundorodott a dekadencia és a földön zajló emberáldozatok láttán. Elárasztotta a földet, hogy megtisztítsa azt az emberektől, és csak Deucalion Ez a mítosz párhuzamot mutat a keresztény Bibliában szereplő Noé és a bárka történetével.

  Zeusz feleségei és gyermekei

  Zeusznak hét halhatatlan felesége volt - köztük Metis, Themis, Eurynome, Demeter, Leto, Mnemosyne Ezek közül Héra a fő felesége, bár Metis az első felesége.

  • Zeusz és Metis: Volt egy jóslat, amely szerint Metis erős és hatalmas gyermekeket fog szülni, akik megdöntik apjukat. Amikor Metis terhes volt Zeusz gyermekeivel, Zeusz félt a jóslat beteljesedésétől, ezért becsapta Metist és rávett, hogy változtassa magát légyé. Ezután lenyelte őt, ahogyan apja lenyelte Zeusz testvéreit. Metis már gyermeket fogant és elkezdett egy köntöst készíteni.Ez fájdalmat okozott Zeusznak, és végül Zeusz megkérte, hogy Hephaestus hogy vagy hasítsa le a fejét, vagy üsse meg egy kalapáccsal, hogy feloldja a fájdalmat. Athéné ekkor ugrott ki Zeusz fejéből, teljesen kifejlődve és páncélba öltözve. A jóslattól függetlenül Athéné Zeusz kedvenc gyermeke volt.
  • Zeusz és Héra: Zeusz feleségül vette húgát, Hérát, de nem volt példás férj. Számos viszonya miatt, halhatatlan és halandó nőkkel egyaránt, gyakran került összetűzésbe Hérával. Héra állandóan féltékeny volt, és gyűlölte törvénytelen gyermekeit, mint Héraklész és Dionüszosz , gyakran megkeserítve az életüket.
  • Zeusz gyermekei: Zeusznak több gyermeke is volt, feleségétől, Hérától három gyermeke született, Ares , Hebe és Eileithyia; Leto titánnőtől Artemisz és Apollón ikrei születtek; a Létó istennőtől Demeter lánya, Perszephoné született, és így tovább, és így tovább. Zeusznak egy nő nélküli gyermeke is született: Athéné istennő, akiről azt mondják, hogy a fejéből ugrott ki.

  Zeusz álruhái és csábítása

  Az a mód, ahogyan ezeknek a nőknek udvarolt, néha elítélendő. Gyakran folyamodott erőszakhoz, csaláshoz és álruhákhoz, hogy lefeküdjön velük. Több történet is létezik arról, hogy milyen trükkökkel csapta be szerelmét.

  • Zeusz sérült madárnak adta ki magát, és berepült Héra szobájába, mielőtt párosodott vele, kihasználva az állatok iránti együttérzését és szeretetét.
  • Elcsábította a halandó Danae hercegnőt egy aranyeső formájában, aminek következtében a lány megszülte a Perseus .
  • Zeusz lúd alakjában jelent meg Nemezisnek, és így csábította el.
  • A vadászat istennőjének, Artemisznek a lányává alakította át magát, hogy biztonságérzetbe csábítsa Kallistót, mielőtt megerőszakolta volna.
  • Elrabolta Ganümédészt, egy jóképű halandót, aki sasnak álcázta magát, és az Olümposzra vitte, ahol az istenek pohárnokaként maradt.
  • Elcsábítani Europa Zeusz bika alakot öltött. Hogy bebizonyítsa, hogy nem fél tőle, Európa felült a hátára, és a férfi elvitte őt Krétára. Ott Zeusz felfedte valódi énjét, és szeretkeztek.

  Zeusz szimbolikája és ábrázolása

  Zeuszt, mint az összes görög isten és ember királyát és uralkodóját, a művészetben gyakran ábrázolták különleges szimbólumokkal és aspektusokkal, amelyek leírják célját és személyiségét.

  • Hatalmas pátriárka - Néhány korai festményen Zeuszt villámokat szórva ábrázolják, ami felsőbbrendű istenségként és harcosként mutatja be őt. Ebben az összefüggésben a hatalom, a tekintély és a dominancia szimbólumának tekintik.
  • Istenek és halandók királya - A klasszikus korban Zeuszt gyakran ábrázolták trónon ülve, kezében jogarral, a szárnyas Nike istennő az oldalán, amely a pátriárkai és az összes isten királyi feladatát jelképezi.
  • Igazságszolgáltatás és hatóság - Más görög istenségektől eltérően gyakran ábrázolták érett és méltóságteljes férfiként, szakállal és nagy állóképességgel, jelezve, hogy tapasztalt, másoknál nagyobb uralkodónak számít. Egyik kezében általában botot tart, a másikban pedig egy stilizált villámot, mindkettőt a hatalom, az irányítás és az igazságosság szimbólumának tekintették.
  • Bölcsesség - Időnként tölgyfalevelekből készült koronát viselve ábrázolják. A tölgyet szent fájának tekintették, amely a bölcsességet, az erkölcsöt, az ellenállást és az erőt képviseli.

  Zeusz szimbólumai

  A tölgyfán kívül Zeuszhoz gyakran társítottak különböző szimbólumokat, amelyeket szentnek tekintettek számára. Ezek közé tartoztak:

  • A villám - A villám volt Zeusz nagy fegyvere, amelyet a villámok készítettek neki. Küklopszok Ez a halandók és istenek feletti hatalmát és tekintélyét jelképezte.
  • A sas - Zeusz a sast különösen szent madárként tartotta számon, és gyakran ábrázolták lovagolva rajta vagy maga mellett tartva. Kiváló látásával a sas Zeusz mindent látó képességét képviselte. A sasok napállatok, amelyek általában a napfénnyel állnak kapcsolatban. Ezért a bátorság és a királyi hatalom, valamint a büszkeség, a győzelem és a hosszú élet szimbólumai.
  • A farkas - Ezt az erős állatot egyszerre féltik és tisztelik. Mint az ég királyát és az időjárás urát, Zeuszt gyakran társították egy farkassal, amely a harcot, a tudatosságot, a bátorságot és a védelmet jelképezte. Számos cím mellett az istenek királyát úgy is emlegették, mint eskütartó, megmentő, védelmező, vendég-patron, büntető és béketeremtő.
  • A bika - Zeusz másik szent állata a bika volt. Ebben az összefüggésben a bika a férfiasság, a bizalom, az állóképesség és a termékenység szimbóluma.

  Tanulságok Zeusz történeteiből

  Amellett, hogy hatalmas és erős volt, a mindenható uralkodó, Zeusz korántsem volt tökéletes. Van azonban néhány tanulság, amit megtanulhatunk Zeusz történeteiből:

  • A sors elkerülhetetlensége - A görög legendákban és mítoszokban visszatérő téma ez. Úgy is értelmezhetjük, hogy Zeusz egyszerre a sors áldozata és küldöttje. Minden istenek uralkodójának az volt a sorsa, hogy elfoglalja apja trónját. Apja, Kronosz maga is úgy lett a világ uralkodója, hogy saját apját trónfosztotta meg. A legenda úgy folytatódik, hogy Zeuszt saját, még meg nem született gyermeke jósolja meg a trónfosztást.
  • Hűtlenség - Bár ma már nem tartanánk Zeusz viselkedését és kiszámíthatatlanul buja jellemét példaértékűnek, mégis levonhatunk néhány következtetést tetteiből és hűtlenségéből. Az ókori görögök számára tettei helyesnek és jogosnak tűntek. Ha egy olyan mindenható isten, mint Zeusz, nem tudott uralkodni a vágyain és ellenállni a nők szépségének, akkor a közönséges halandó embereknek sem volt rá okuk. Egyesek azt állítják, hogya mitológiát, különösen a görög istenek esetében, nem azért találták ki, hogy erkölcsi leckét adjanak nekünk, hanem hogy igazolják az emberek cselekedeteit.
  • Szerelem - Pozitívabban értelmezhetjük, hogy Zeusz megmenti testvéreit az apjuktól, mint a szeretet és a kedvesség cselekedetét. Megmutatja, hogy néha szükség van arra, hogy valakivel igazságtalanul és méltánytalanul bánjunk szeretteink biztonsága érdekében.

  Zeusz tények

  1- Kik voltak Zeusz szülei?

  Zeusz szülei Rhea és Kronosz voltak.

  2- Hol élt Zeusz?

  Zeusz az Olümposz hegyén élt a többi olümposzi istennel együtt.

  3- Kik voltak Zeusz testvérei?

  Zeusznak hat testvére volt: Hesztia, Hádész, Poszeidón, Héra, Démétér és Chiron .

  4- Hány hitvese volt Zeusznak?

  Zeusznak több felesége és számos viszonya volt, de Héra maradt a vezető felesége.

  5- Hány gyermeke volt Zeusznak?

  Zeusznak számos gyermeke volt, köztük Artemisz, Árész, Athéné, Héba, Héphaisztosz, Perszephoné, Perszeusz, a Graces , a Múzsák, a Moirai, Helen , Héraklész, Árész és így tovább.

  6- Ki Zeusz római megfelelője?

  Zeusz római megfelelője Jupiter.

  7- Mi volt Zeusz isten felett?

  Zeusz volt az istenek királya, az ég, a villám, a mennydörgés, az igazság, a rend és a törvény istene.

  8- Mik Zeusz szimbólumai?

  Zeusz szimbólumai közé tartozik a villám, a tölgy, a bika, a sas és a hattyú.

  Becsomagolni

  Az ég isteneként és a világ uralkodójaként Zeusz központi szerepet tölt be a görög mitológiában, aki minden halandó és isten atyját, uralkodóját és védelmezőjét képviseli. Ellentmondásos személyisége azonban zavaró lehet - haragját és dühét bizonyos hősies törekvések fedik el, például amikor megmenti testvéreit apjuk haragjától.

  Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.