Az elemek szimbolikája - Átfogó útmutató

 • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

  Az ember és a természeti környezet közötti kapcsolatot szinte minden kultúrában ünneplik a történelem során. Ez nyilvánvaló a műtárgyakban és a művészetben a tűz, a víz, a levegő, a föld és néha a szellem elemeinek ábrázolására használt szimbólumokon keresztül. Itt közelebbről megnézzük az elemeket és azt, hogy mit szimbolizálnak.

  Klasszikus görög elemek

  Az ókori görög filozófusok népszerűsítették a föld, a tűz, a víz és a levegő klasszikus elemeinek gondolatát. Empedoklész írta le először az elemeket az i. e. 5. században, miközben megpróbálta felfedezni a Föld, a tűz, a víz és a levegő elemeit. arche (vagy eredetét) az első anyagnak. Arra a következtetésre jutott, hogy a klasszikus elemek minden dolognak az eredetét jelentik, ezt a filozófiát a későbbi görög filozófusok, Platón és Arisztotelész is osztották, bár Arisztotelész hozzáadta az ötödik elemet. aether A klasszikus elemek görög felfogása képezi az alapját a középkori hiedelmeknek, amelyek befolyásolják az elemek pogány értelmezését.

  Az elemi pentagramma

  A pentagramm vagy pentagramma egy ötágú csillag, amelyet a pogány spiritualitásban a középkor óta imádnak. A csillag csúcsa a legfontosabb elemet, a szellemet vagy az ént jelképezi. A szellemtől az óramutató járásával megegyező irányban haladva az elemek sűrűségük sorrendjében helyezkednek el: tűz, levegő, víz és föld. Az elemek elrendezése a legmagasabb csúcstól kezdve a hagyományos hierarchiát követi.a legfontosabb anyagtól (szellem) a legkevésbé fontosig.

  A pentagramma gyakran körbe van zárva, hogy egy védő méhet ábrázoljon, és rituálékon használják, valamint a gonosz szellemektől való védelem szimbólumaként viselik.

  Pogány és wicca szimbólumok

  A pogány és wicca hiedelmekben minden elemet egyedi szimbólumok is képviselnek.

  • Föld a táplálék, a jólét, a nyugalom és a pihenés eszméit jelképezi. Teljes ellentéte a levegő, amely ugyanezt a szimbólumot jelenti, megfordítva.
  • Air a kommunikációval, a csere és az eszmékkel kapcsolatos.
  • Tűz egy függőleges háromszög szimbolizálja, amelyen nem halad át vízszintes vonal. Ez a bátorság, a vágy, a pusztítás és a megújulás erőteljes szimbóluma.
  • Víz a fordított háromszöggel ábrázolt ellentéte, amely a tisztulás, a nyugalom, a gyógyulás és az önvizsgálat gondolatával függ össze.

  Alkímia

  Az alkímia a kémia középkori elődje, filozófiai és tudományos diszciplína. Az alkímia alapelemei a levegő, a föld, a tűz és a víz, és ugyanazokkal a háromszög alakú szimbólumokkal jelölik őket, amelyeket a pogány és wicca hagyományokban is használnak. E négy elem mellett a kén az anyag éghető természetét képviselte, és higany képviselt fémek.

  Úgy vélték, hogy ez a hat elem az anyag legkisebb állapota, amelyből további objektumok nem redukálhatók tovább.

  Asztrológia

  Ugyanezeket a háromszög alakú szimbólumokat használják a nyugati asztrológiában az elemek ábrázolásánál. Az elemeket az állatöv különböző jegyeihez rendelik, és úgy vélik, hogy befolyásolják a személyiségjegyeket.

  • A Kos, az Oroszlán és a Nyilas tűzjegyek. A tűz elem által befolyásolt embereket spontánnak, érzelmileg intelligensnek és aktív képzelőerővel rendelkezőnek írják le.
  • A Mérleg, a Vízöntő és az Ikrek levegő jegyek. Úgy tartják, hogy intellektuálisan irányítottak, analitikusak, és magasabb fokú érvelési képességgel rendelkeznek.
  • A Rák, a Skorpió és a Halak vízjegyek. A víz által uralt emberek érzékenyek, érzelmesek és fantáziadúsak.
  • A Bak, a Bika és a Szűz földjegyek. Hajlamosak mélyen gyökerezni a szokásaikban, ellenállnak a változásoknak, de ugyanakkor kiválóan képesek kitartani.

  Négy humor

  A görög filozófus Hippokratésznek tulajdonítják az orvostudomány atyjának, mivel a Kr. e. 510-323 közötti klasszikus időszakban számos felfedezést tett az emberi test működésével kapcsolatban.

  Úgy gondolták, hogy a négy nedv az emberi test négy folyadékát jelenti, és ezek mindegyike egy-egy klasszikus elemhez kapcsolódik.

  • A vér a levegőhöz kapcsolódott
  • A flegma a vízzel volt kapcsolatban
  • A sárga epe a tűzzel volt kapcsolatban
  • A fekete epe a földdel volt kapcsolatban

  Úgy vélték, hogy a négy humor egyensúlya és tisztasága a jó egészség kulcsa.

  Mivel az elme és a test összekapcsolódik, úgy vélték, hogy a négy humor a temperamentum megnyilvánulásaihoz kapcsolódik.

  • A vér és a levegő a derűs élénk, lelkes és társaságkedvelő hajlam.
  • Fekete epe és föld melankólia , és a szó modern használatához hasonlóan a rosszkedv és a depressziós érzelmek társulnak.
  • A váladék és a víz apatikus és kevés érdeklődést vagy lelkesedést mutatnak.
  • Sárga epe és tűz agresszív és a zavarodottság és az ellenségesség jeleit mutatják.

  Hinduizmus

  A hinduizmusban az elemeket a öt nagy elem , vagy Pancha Mahabhuta Az Ayurveda (holisztikus gyógyító rendszer) szerint az emberi testet ez az öt elem alkotja.

  • A szellem elemet úgy ismerik, mint a űr elem, és a középső ujjhoz, a fülhöz és a hallásérzékhez kapcsolódik.
  • A levegő elem a mutatóujjhoz, az orrhoz és a szagláshoz kapcsolódik.
  • A tűz elem a hüvelykujjhoz, a szemhez és a látáshoz kapcsolódik.
  • A víz elem a kisujjhoz, a nyelvhez és az ízleléshez kapcsolódik.
  • Végül a föld elem a gyűrűsujjhoz, a bőrhöz és az érintésérzékeléshez kapcsolódik.

  Kínai asztrológia

  A kínai kultúra is nagy jelentőséget tulajdonít az öt elemnek, de ezek a nyugati kultúrától eltérőek: fa, tűz, föld, fém és víz. Úgy tartják, hogy ezek az elemek alapvetőek minden anyag és kölcsönhatás szempontjából az univerzumban. Az öt elemet a következő nevekkel illetik Wǔ Xing (ejtsd: woo sshing) és fontos részét képezik a különböző kínai filozófiáknak.

  A kínai asztrológiában minden elemet egy-egy klasszikus bolygóhoz és égi lényhez hasonlítanak.

  • A fa a Vénuszhoz és az azúrkék sárkányhoz kapcsolódik, a kreativitást, a virágzást, a luxust és a jóindulat erényét képviseli.
  • A tűz a Jupiterhez és a Veresmadárhoz kapcsolódik, a lelkesedést, a szenvedélyt és az illendőség erényét képviseli.
  • A föld elem a Merkúrhoz és a Sárga Sárkányhoz kapcsolódik, a stabilitást, a táplálékot és a becsületesség erényét képviseli.
  • A fém a Marshoz és a Fehér Tigrishez kapcsolódik, és az ambíciót, a kitartást, a haladást és az igazságosságot képviseli.
  • A víz a Szaturnuszhoz és a Fekete teknőshöz kapcsolódik, a szellemi erőt, az alkalmasságot és a bölcsesség erényét jelképezi.

  Kínai zodiákus

  Minden kínai elem egy-egy állatövi jegyhez, valamint a hagyományos kínai naptár egy hónapjához és évszakához kapcsolódik (kivéve a földet, amely az évszakok közötti változáshoz kapcsolódik).

  • A fa jelzi a tavaszt, valamint a Tigris és a Nyúl csillagjegyeket.
  • A tűz jelzi a nyarat, valamint a Kígyó és a Ló jeleket.
  • A Föld minden évszakváltást és az Ökör, a Sárkány, a Kecske és a Kutya jegyeket jelöli.
  • A fém jelzi az őszt, valamint a Majom és a Kakas jegyeket.
  • A víz jelzi a telet és a Disznó és Patkány jeleket

  Feng Shui

  Az elemek fontos szerepet játszanak Feng Shui - a kínai filozófia, amely a térben lévő energiák kiegyensúlyozására irányul. Minden elemhez egy szín és egy forma tartozik.

  • A fa a zöld színhez és a téglalapokhoz kapcsolódik.
  • A tűz a vöröshöz és a szögletes formákhoz kapcsolódik.
  • A Föld a sárga és a négyzetekhez kapcsolódik
  • A fém fehér és kerek formákkal társul
  • A víz a fekete és hullámzó formákhoz kapcsolódik.

  Japán buddhizmus

  A japán buddhizmusban az öt elemet úgy ismerik, mint a Öt nagy elem, vagy Godai Az öt elem a föld, a víz, a tűz, a szél és az üresség (a levegővel rokon).

  • A Föld olyan szilárd tárgyakat jelképez, amelyek ellenállnak a mozgásnak vagy a változásnak. A makacs vagy magabiztos tulajdonságokhoz kapcsolódik.
  • A víz a formátlan, folyékony dolgokat jelképezi. Az alkalmazkodóképesség és a mágnesesség tulajdonságaival társul.
  • A tűz az energikus dolgokat, a szenvedélyt és a vágyat jelképezi.
  • A szél olyan dolgokat jelképez, amelyek növekedni és mozogni tudnak. A nyitott elméhez, a bölcsességhez és az együttérzéshez kapcsolódik.
  • Az üresség jelentheti az eget vagy az égboltot is, és olyan dolgokat képvisel, amelyek túlmutatnak a mindennapi emberi tapasztalatokon. A kreativitáshoz, a kommunikációhoz, a spontaneitáshoz és a találékonysághoz kapcsolódik.

  Godai gyakran adaptált japán buddhista építészetben keresztül Gorinto Ezek olyan épületek (általában templomok), amelyeknek öt szintje az elemeket jelképezi.

  A kör

  A levegő, a tűz, a víz és a föld elemeit számos észak-amerikai őslakos törzs kollektívaként ábrázolja. Bár a jelentés és a pontos szimbólum törzsenként eltérő lehet, az általános ábrázolás hasonló. Általában egy kereszt által négy egyenlő szegmensre osztott körrel ábrázolják. Ezt néha a gyógyszerkerék .

  A négy számos észak-amerikai törzsnél szent szám, ezért a négy rész gyakran kapcsolódik az elemekhez, valamint számos más fontos gondolathoz, mint például a négy égtáj, az élet bölcsei, az évszakok, a színek, az égitestek (csillagok, Nap, Föld és Hold), valamint a jelentős állatok (medve, sas, farkas és bölény).

  A bezáró kör az összekapcsoltság, az egyensúly és a Földanya mindent átfogó befolyásának gondolatával függ össze.

  Befejezés

  Az elemek világszerte jelentős szerepet játszanak a kultúrákban és a hagyományokban. Ha többet szeretne megtudni az elemek szimbolikájáról, akkor olvassa el átfogó cikkünket itt .

  Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.