82 megnyugtató bibliai vers a gyógyulásról

  • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

Tartalomjegyzék

A gyógyulás időszakán keresztülmenni frusztráló és zavaros lehet, akár egy sérülésen vagy betegségen próbálsz túllépni, akár egy szeretted elvesztését gyászolod. Könnyű úgy érezni, hogy megrekedtél, mintha nem lenne kiút. Ilyenkor fontos, hogy ne feledd, nem vagy egyedül.

Ha megnyugtató szavakat keresel, hogy átsegítsenek a nehéz időkön, akkor itt van 82 megnyugtató bibliai vers a gyógyulásról, amelyek megadhatják neked a szükséges támogatást és melegséget.

"Gyógyíts meg engem, Uram, és meggyógyulok; üdvözíts engem, és üdvözülök, mert te vagy az, akit dicsőítek."

Jeremiás 17:14

"Azt mondta: "Ha figyelmesen hallgatsz az Úrra, a te Istenedre, és azt teszed, ami helyes az ő szemében, ha figyelsz a parancsaira, és megtartod minden rendeletét, akkor nem hozok rád olyan betegséget, mint amilyet az egyiptomiakra hoztam, mert én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged"."

2Mózes 15:26

"Imádjátok az Urat, a ti Isteneteket, és az ő áldása lesz a ti ételeteken és víz ...elveszem a betegséget közületek..."

2Mózes 23:25

"Ne félj tehát, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened, én megerősítelek és megsegítelek, igaz jobbommal támogatlak téged."

Ézsaiás 41:10

"Bizony, ő vette magára a mi fájdalmunkat, és viselte a mi szenvedésünket, mégis úgy tekintettük, hogy Isten megbüntette, megütötte és megszenvedte őt. De átszúrták a mi vétkeinkért, összetörték a mi vétkeinkért; rajta volt a büntetés, amely békességet hozott nekünk, és az ő sebei által gyógyultunk meg." (Lk.

Ézsaiás 53:4-5

"De én meggyógyítalak téged, és meggyógyítom sebeidet - mondja az Úr."

Jeremiás 30:17

"Helyreállítottad az egészségemet, és életben hagytál. Bizonyára az én javamra szolgált, hogy ilyen gyötrelmeket szenvedtem. Szeretetedben megóvtál a pusztulás gödrétől; minden bűnömet a hátad mögé vetetted."

Ézsaiás 38:16-17

"Láttam útjaikat, de meggyógyítom őket, vezetem őket, és visszaadom a vigaszt Izrael gyászolóinak, dicséretet teremtek ajkukra. Béke, béke a távolban és a közelükben élőknek - mondja az Úr -, és meggyógyítom őket." Ez az ÚR.

Ézsaiás 57:18-19

"Mindazonáltal egészséget és gyógyulást hozok rá; meggyógyítom népemet, és hagyom, hogy bőséges békét és biztonságot élvezzenek."

Jeremiás 33:6

"Kedves barátom, azért imádkozom, hogy jó egészségnek örvendj, és hogy minden jól menjen veled, ahogyan a lelked is jól boldogul."

3 János 1:2

"És az én Istenem minden szükségeteket kielégíti az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban."

Filippi 4:19

"Letöröl minden könnyet a szemükről. Nem lesz többé halál' vagy gyász, vagy sírás, vagy fájdalom, mert a dolgok régi rendje elmúlt".

Jelenések 21:4

"Fiam, figyelj arra, amit mondok, fordítsd füledet szavaimra. Ne téveszd szem elől, tartsd meg szívedben, mert azok életet jelentenek azoknak, akik megtalálják őket, és egészséget az egész testnek".

Példabeszédek 4:20-22

"A vidám szív jó orvosság, de az összetört lélek kiszárítja a csontokat."

Példabeszédek 17:22

"Uram, légy kegyes hozzánk, vágyakozunk utánad, légy erőnk minden reggel, üdvösségünk a nyomorúság idején."

Ézsaiás 33:2

"Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz ember imája erőteljes és hatékony."

Jakab 5:6

"Ő maga hordozta a mi bűneinket" a testében a kereszten, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk; "az ő sebei által gyógyultatok meg".

1 Péter 2:24

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne hagyjátok, hogy szívetek megzavarodjon, és ne féljetek." A Bibliában ez áll.

János 14:27

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert könnyű az én igám és könnyű az én terhem.".

Máté 11:28-30

"Erőt ad a fáradtaknak, és növeli a gyengék erejét."

Ézsaiás 40:29

"Uram, én Istenem, segítségért kiáltottam hozzád, és te meggyógyítottál engem."

Zsoltárok 30:2

"Dicsérd az Urat, lelkem, és ne feledkezz meg minden jótéteményéről - aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a gödörből, és szeretettel és könyörületességgel koronáz meg."

Zsoltárok 103:2-4

"Könyörülj rajtam, Uram, mert elgyengültem, gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim gyötrődnek."

Zsoltárok 6:2

"Az Úr megvédi és megőrzi őket - az áldottak közé számítanak az országban -, nem adja át őket ellenségeik kívánságának. Az Úr támogatja őket betegágyukon, és felgyógyítja őket betegségük ágyából."

Zsoltárok 41:2-3

"Meggyógyítja a megtört szívűeket, és beköti sebeiket."

Zsoltárok 147:3

"A testem és a szívem eleshet, de Isten az én szívem ereje és az én részem mindörökké".

Zsoltárok 73:26

"És azt mondta neki: "Leányom, a te hited meggyógyított téged; menj el békével, és gyógyulj meg a betegségedből.""

Márk 5:34

"Aki a mi bűneinket a saját testében a fán hordozta, hogy mi, a bűnöknek meghaltak lévén, az igazságnak éljünk; akinek csíkjai által meggyógyultatok."

1 Péter 2:24

"A gonosz hírnök bajba jut, de a hűséges követ egészséget hoz."

Példabeszédek 13:17

"A kedves szavak olyanok, mint a mézes méh, édesek a léleknek, és egészségesek a csontoknak."

Példabeszédek 16:24

"Ezek után Jézus átment a galileai tengeren, amely a Tiberiás tengere. És nagy sokaság követte őt, mert látták csodáit, amelyeket a betegeken tett."

János 6:1-2

"Gyógyíts meg engem, Uram, és meggyógyulok, szabadíts meg engem, és megmenekülök, mert te vagy az én dicséretem."

Jeremiás 17:14

"Íme, egészséget és gyógyulást hozok neki, és meggyógyítom őket, és kinyilatkoztatom nekik a bőséges béke és az igazság."

Jeremiás 33:6

"Akkor a te világosságod felragyog, mint a reggel, és a te egészség hamar előbújik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége lesz a te jutalmad."

Ézsaiás 58:8

"Ha az én népem, amelyet nevemről hívnak, megalázza magát, és imádkozik, és keresi az én orcámat, és megtér gonosz útjairól, akkor meghallgatom az égből, és megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom földjüket.".

2Krónikák 7:14

"A vidám szív jót tesz, mint a gyógyszer, de a megtört lélek kiszárítja a csontokat."

Példabeszédek 17:22

"De akik az Úrra várnak, megújul az erejük, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem fáradnak el, és járnak, és nem fáradnak el."

Ézsaiás 40:31

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened, én megerősítelek, igen, én segítek neked, én tartalak meg téged igaz jobbommal".

Ézsaiás 41:10

"Ha valaki beteg közöttetek, hívja a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitben felajánlott ima meggyógyítja a beteget, az Úr feltámasztja. Ha vétkeztek, megbocsátást nyerhetnek".

Jakab 5:14-15

"Fiam, figyelj az én szavaimra, hajtsd füledet az én beszédeimre. Ne hagyd, hogy eltűnjenek a szemed elől, tartsd meg őket szíved közepén, mert életet jelentenek azoknak, akik megtalálják őket, és egészséget egész testüknek."

Példabeszédek 4:20-22

"Erőt ad a gyengéknek, és azoknak, akiknek nincs erejük, erőt ad. Akik az Úrra várnak, megújul az erejük, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem fáradnak el."

Ézsaiás 40:29,31

"Ő maga hordozta a mi bűneinket a testén a fán, hogy meghaljunk a bűnnek, és éljünk az igazságnak. Az ő sebei által gyógyultatok meg."

1 Péter 2:24

"Ez az én vigasztalásom nyomorúságomban, hogy ígéreted életet ad nekem".

Zsoltárok 119:50

"Szeretteim, azért imádkozom, hogy minden jól menjen veletek, és hogy jó egészségben legyetek, ahogyan a lelketeknek is jól megy."

3 János 1:2

"És Isten letöröl minden könnyet a szemükről; nem lesz többé halál, sem szomorúság, sem sírás. Nem lesz többé fájdalom, mert az előzőek elmúltak".

Jelenések 21:4

"De nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságosság napja gyógyulással a szárnyán fog felkelni. Úgy fogtok kimenni ugrálva, mint a borjak az istállóból."

Malakiás 4:2

"Jézus bejárta az összes várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és bajt."

Máté 9:35

"És az emberek mind megpróbálták megérinteni őt, mert erő áradt belőle, és mindannyiukat meggyógyította."

Lukács 6:19

"Nemcsak ez, hanem örülünk a szenvedéseinkben, tudván, hogy a szenvedés kitartást szül, a kitartás pedig jellemet, a jellem pedig reménységet."

Róma 5:3-4

"Gyógyíts meg engem, Uram, és meggyógyulok; szabadíts meg engem, és megmenekülök, mert te vagy az én dicséretem."

Jeremiás 17:14

"Az igazak kiáltanak, és az Úr meghallgatja őket, megszabadítja őket minden bajukból. Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a lélekben összetörteket."

Zsoltárok 34:17-18

"Ő pedig azt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a gyengeségben tökéletesedik." Ezért annál nagyobb örömmel dicsekszem gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje rajtam nyugodjék.""

2 Korinthus 12:9

"Amikor Jézus lejött a hegyoldalról, nagy tömeg követte őt. Egy leprás ember odajött, letérdelt előtte és azt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem." Jézus kinyújtotta a kezét és megérintette az embert. "Akarom" - mondta - "Légy tiszta!" Azonnal megtisztult a leprájától.""

Máté 8:1-3

"Dicsérd az Urat, lelkem, és ne feledkezz meg minden jótéteményéről - aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a gödörből, és szeretettel és könyörületességgel koronáz meg."

Zsoltárok 103:2-4

"Akkor a te világosságod felragyog, mint a hajnal, és a te gyógyulásod hamarosan megjelenik; akkor a te igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége lesz a te hátvéded."

Ézsaiás 58:8

"Nem valami gyógynövény vagy kenőcs gyógyította meg őket, hanem egyedül a te szavad, Uram, amely mindent meggyógyít."

Bölcsesség 16:12

"Az örömteli szív segít a gyógyulásban, de a megtört lélek kiszárítja a csontokat."

Példabeszédek 17:22

"Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket."

Zsoltárok 147:3

"Jézus így szólt hozzá: "Ha tudsz hinni, minden lehetséges annak, aki hisz"."

Márk 9:23

"Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így felelt neki: "Ne félj, csak higgy, és meggyógyul"."

Lukács 8:50

"Uram, én Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem."

Zsoltárok 30:2

"Akkor az Úrhoz kiáltanak bajukban, és ő megmenti őket nyomorúságukból. Elküldte szavát, meggyógyította őket, és megszabadította őket pusztulásukból. Ó, bárcsak dicsérnék az emberek az Urat jóságáért és az emberek gyermekeihez intézett csodálatos cselekedeteiért!".

Zsoltárok 107:19-21

"De megsebesíttetett a mi vétkeinkért, megzúzattatott a mi vétkeinkért; a mi békességünk büntetése volt rajta, és az ő csíkjaival gyógyultunk meg."

Ézsaiás 53:5

"Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki jót cselekedve járt körbe, és meggyógyított mindenkit, akit az ördög elnyomott, mert Isten vele volt."

ApCsel 10:38

"És Jézus így szólt hozzá: "Menj el az utadra, a hited meggyógyított téged." És azonnal visszanyerte látását, és követte Jézust az úton."

Márk 10:52

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.".

Máté 11:28-29

"Gyógyítsátok meg a betegeket, tisztítsátok meg a leprásokat, támasszátok fel a halottakat, űzzétek ki az ördögöket: ingyen kaptatok, ingyen adjatok."

Máté 10:8

"Lássátok meg, hogy én vagyok az, és nincs velem isten: én ölök, és életre keltek, én sebezek, és gyógyítok, és nincs, aki kiszabadíthatna a kezemből".

5Mózes 32:39

"Fordulj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fővezérének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, íme, meggyógyítalak, harmadnap felmész az Úr házába." (A szavakkal: "A szavakkal").

2 Királyok 20:5

"Ha népem, amelyet nevemről hívnak, megalázza magát, és imádkozik, és keresi az én orcámat, és megtér gonosz útjairól, akkor meghallgatom az égből, és megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom földjüket. Az én szemeim nyitva lesznek, és fülem meghallja az imádságot, amely ezen a helyen elhangzik.".

2Krónikák 7:14-15

"Valljátok meg egymásnak a ti hibáitokat, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz ember hatékony, buzgó imádsága sokat használ."

Jakab 5:16

"Hozzám kiált, és én válaszolok neki, vele leszek a bajban, megszabadítom és megbecsülöm őt, hosszú életet adok neki, és megmutatom neki az én üdvösségemet".

Zsoltárok 91:15-16

"És a hit imája megmenti a beteget, és az Úr feltámasztja őt; és ha bűnöket követett el, azok megbocsáttatnak neki."

Jakab 5:15

"Áldd meg az Urat, lelkem, és ne feledkezz meg minden jótéteményéről, aki megbocsátja minden vétkedet, aki meggyógyítja minden betegségedet."

Zsoltárok 103:2-3

" Bizalom az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a magad eszére. Minden utadon ismerd el őt, és ő igazgatja ösvényeidet. Ne légy bölcs a magad szemében, félj az Úrtól, és térj el a gonosztól. Egészség lesz köldöködnek, és csontjaidnak csontvelője." (Bölcsesség).

Példabeszédek 3:5-8

"Mit mondjak, ő maga is szólt hozzám, és ő maga is megtette: lágyan megyek minden évemben lelkem keserűségében. Uram, ezekből élnek az emberek, és mindezekben van lelkem élete: így fogsz engem visszaszerezni, és életre kelteni." (A szavakkal: "A szavakkal élni fogok.

Ézsaiás 38:15-16

"És amikor magához hívta tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek ellen, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak mindenféle betegséget és mindenféle betegséget."

Máté 10:1

"Könyörülj rajtam, Uram, mert gyenge vagyok; Uram, gyógyíts meg engem, mert csontjaim bosszúsak."

Zsoltárok 6:2

"Akkor az Úrhoz kiáltanak bajukban, és ő megmenti őket szorongatásukból. Elküldte szavát, meggyógyította őket, és megszabadította őket pusztulásukból".

Zsoltárok 107:19-20

"Amikor pedig Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: "Akik egészségesek, azoknak nincs szükségük orvosra, hanem azoknak, akik betegek.""

Máté 9:12

"Elküldte szavát, és meggyógyította őket, és megszabadította őket a pusztulásuktól. Ó, bárcsak dicsérnék az emberek az Urat az ő jóságáért és az emberek fiaihoz intézett csodálatos tetteiért!"

Zsoltárok 107:20-21

"Jézus pedig kiméne, és látá a nagy sokaságot, és könyörületre indula irántuk, és meggyógyítá betegeket."

Máté 14:14

Befejezés

A gyógyulás időszaka nagyszerű lehetőségeket adhat az életed különböző területein való növekedésre, legyen az lelki, fizikai vagy érzelmi. Ez egy olyan időszak is lehet számodra, amikor megerősítheted az Istennel való kapcsolatodat. remélem hogy megnyugtatónak találtad ezeket a bibliai verseket, és hogy segítettek neked, hogy reményteljesebbnek és békésebbnek érezd magad a gyógyulásod idején.

Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.