Beth yn union yw Symbol Manaia?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nid oedd gan y gwareiddiad Maori iaith ysgrifenedig, gan wneud eu symbolau yn hollbwysig yn eu diwylliant. Mae yna lawer o symbolau Maori sy'n boblogaidd heddiw, pob un â'i ystyr dwys ei hun. Un symbol o'r fath yw'r Manaia. Roedd y Manaia yn symbol o warchodaeth ac yn greadur mytholegol a ddylanwadodd ar y Maoris. Dyma olwg agosach.

  Beth yw Manaia?

  Mae'r Manaia yn greadur mytholegol i'r llwythau Maori. Roedd y creadur hwn yn gyfansawdd â phen aderyn, corff dyn, a chynffon pysgodyn. Fodd bynnag, gall yr anifeiliaid sy'n ffurfio Manaia amrywio, a gallent fod yn forfarch, yn fadfall, neu'n forfil.

  Roedd y rhan fwyaf o ddarluniau a cherfiadau o Symbol Manaia yn ei ddangos i'r ochr. Credai'r Maori mai'r creadur hwn oedd y negesydd rhwng teyrnas marwolaeth a byd byw. Roedd y bobl hyn yn gwisgo'r symbol amddiffyn gan fod y Manaia yn warcheidwad ac yn gludwr pwerau goruwchnaturiol.

  Er i'r diwylliant Maori ddioddef gwladychu lluoedd Ewrop, mae'r Manaia yn dal i fod yn bresennol ymhlith y llwythau sydd wedi goroesi. Mae'r Maori yn defnyddio'r symbol hwn i gadw drygioni i ffwrdd ac amddiffyn eu hunain a'u hanwyliaid. Hyd yn oed y dyddiau hyn, mae Manaia yn fotiff cyffredin mewn cerfiadau a gemwaith.

  Symboledd y Manaia

  Cerfiad pounama o'r symbol Manaia gan Sarang. Parth Cyhoeddus.

  Dyma rai o'r pethau roedd y Manaia yn eu symboleiddio.

  • Asymbol amddiffyn: Ar gyfer y Maori, roedd cynrychioliadau'r Manaia fel cyfansawdd o adar, dynol a physgod yn symbol o amddiffyniad ym mhob maes. Safai'r aderyn dros barth y Manaia yn yr awyr, y dynol, am ei allu ar y ddaear. Yn olaf, roedd cynffon y pysgodyn yn cynrychioli ei amddiffyniad a'i barth ar y môr. Roedd ystod mor eang yn cryfhau'r syniad o'r Manaia yn cynnig ei hamddiffyniad lle bynnag yr âi'r Maori.
   • Negesydd: Gan fod y rhan fwyaf o ddarluniau o'r Manaia yn ei dangos mewn proffil, credai'r Maori fod un ochr iddi yn perthyn i deyrnas y farwolaeth, a'r llall , i fyd y byw. Yn yr ystyr hwn, yr oedd y Manaia yn gysylltiad ac yn gennad â'r meirw.
   • Manaia, y Tywysydd Ysbrydol: Credai’r Maori y byddai’r Manaia yn gosod ei hun ar ysgwydd rhywun fel aderyn i amddiffyn yr ysbryd rhag unrhyw ddrwg. Unwaith y byddai ein hamser ar y byd hwn wedi dod i ben, byddai'r Manaia yn arwain yr enaid i'w orffwysfa dragwyddol.

   Arwyddocâd y Manaia

   Oherwydd ei symbolaeth gyfoethog, defnyddiodd y Maoris Manaia fel amulet a'i gwisgo'n aml. Roedd Manaia yn brawf o gysylltiad dyrys y llwythau hyn â'r byd ysbrydol. Mae rhai ffynonellau hyd yn oed yn cyfeirio at Manaia fel angel gwarcheidiol y diwylliant hwn.

   Amrywiadau ac Eitemau Cysylltiedig

   Ers i'r Maori gyrraedd Seland Newydd gyntaf yn y 13eg ganrif, mae'r Manaia wedi cael llawer o newidiadau. Mae'rDaw Maori o'r diwylliannau Polynesaidd, felly nid yw'n syndod bod ganddyn nhw symbolau tebyg i'r Manaia. I enwi ond ychydig, mae gan ddiwylliannau Hawaii ac Ynys y Pasg hefyd ddelweddau tebyg i Manaia.

   Roedd gan y Manaia arwyddocâd mawr i'r Maori oherwydd yr agweddau yr oedd yn eu cynrychioli. Diolch i hynny, llwyddodd i oroesi'r cyfnod gwladychu ac arhosodd yn symbol cryf ar gyfer y llwythau sy'n weddill. Y dyddiau hyn, mae Manaia yn dod mewn llawer o amrywiadau, ac nid yw bellach yn debyg i'r cyfansawdd triphlyg.

   Mewn cerfio modern Pounamu, mae gan Manaia gysylltiadau â symbolau Maori eraill, gan amrywio ei siâp gwreiddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r cerfiwr bob amser yn dylanwadu ar ffurf derfynol y Manaia. Mae'r Maori yn dal i ddefnyddio cerfiadau a gemwaith y Manaia mewn mwclis a swynoglau.

   Yn Gryno

   Mae'r Manaia a'i amrywiadau niferus ymhlith y symbolau mwyaf poblogaidd yn niwylliant y Maori. Fel symbol o amddiffyniad, ystyrir y Manaia fel gwarcheidwad yn erbyn drygioni. I ddysgu am symbolau Maori poblogaidd eraill, cliciwch yma .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.