Alçalan Güvercin Sembolü Nedir? - Tarihçesi ve Anlamı

 • Bunu Paylaş
Stephen Reese

  Hıristiyanlıktaki en kalıcı sembollerden biri olan alçalan güvercin, İsa'nın vaftiz edilme hikayesinde anlatıldığı gibi Kutsal Ruh'u sembolize eder. Güvercin sembolünün kullanımı neredeyse tüm büyük dinlerde bulunabilir ve en tanınmış sembollerden biridir, ancak alçalan güvercin sembolü bir şekilde Hıristiyanlığa özgüdür.

  Kutsal Yazılardaki bazı anlatılara, önemleri ve sembolizmleriyle birlikte bir göz atalım.

  "Alçalan Güvercin" Sembolünün Tarihçesi

  Güvercin barış, iyimserlik ve umut gibi kavramları sembolize eder. Nazik, tehditkâr olmayan bir görünüme sahiptir ve eski çağlardan beri çeşitli kültürlerde referans gösterilmiştir. İncil'de adı geçen ilk iki kuştan biridir ve metin boyunca birkaç kez tekrarlanır. İncil'deki bazı anlatılar güvercinleri olumlu bir notla kullanmış, bu da bazı Hıristiyanların sembolizmiÖrneğin güvercin, Nuh ve Büyük Tufan hikayesinde kilit bir figürdür ve bu da Nuh'un tufana uğradığı inancına katkıda bulunmuştur. güvercin ve zeytin dalı Dini ritüellerde güvercinler eski İsrailliler tarafından Buluşma Çadırı ve tapınaklarda yakılan sunular için kullanılırdı. Aslında Musa Kanununda güvercinlerin belirli kurbanlarda ve arınma törenlerinde kullanılması belirtilmiştir.

  Güvercin birçok din, kültür ve zaman diliminde ortak bir sembolik tema haline gelmiştir. Hem antik hem de modern Babilliler güvercini dini bir sembol olarak benimsemiş, Antik Yakın Doğu ve Akdeniz bölgeleri de onu tanrıları için bir amblem olarak kullanmıştır. Çin'de güvercin uzun yaşamı simgelerken, Japonya'da barışın bir amblemidir ve bir kılıçla tasvir edilir.

  Bununla birlikte, alçalan güvercin sembolü özellikle Hıristiyanlığa özgüdür ve Yeni Ahit'te İsa'nın vaftiz edilme öyküsünde anılır. Buna göre, İsa vaftiz olmak için Ürdün Nehri'ne gitmiştir. Sudan çıktıktan sonra, "Tanrı'nın ruhunun bir güvercin gibi alçalıp üzerine geldiğini gördüğü" anlatılır (Matta 3:16, 17). Bu tanımdan alçalan güvercin imgesi ortaya çıkar,cennetten dünyaya doğru geliyor.

  Alçalan Güvercinin Anlamı ve Sembolizmi

  "Güvercin" sembolizmi dini, sosyal ve siyasi bağlamlar da dahil olmak üzere birçok bağlamda kullanılmıştır. Kutsal Kitap'ta "alçalan güvercin "in bazı anlamları aşağıda verilmiştir:

  • Kutsal Ruh'un Bir Temsili - İsa Şeria Nehri'nin sularında vaftiz edildiğinde, kutsal ruh "bir güvercin gibi bedensel olarak" göklerden indi ve onun üzerine kondu. Bu sembolizm Vaftizci Yahya'yı İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın Oğlu olduğuna ikna etti.
  • Tanrı'nın Sevgisi, Onayı ve Kutsaması - İsa'nın vaftizinden sonra, "göklerden şöyle bir ses duyuldu: 'Bu, onayladığım Oğlum, sevgilimdir'." Tanrı bu sözlerle İsa'ya olan sevgisini ve onayını ifade etmiştir. Bu nedenle, alçalan güvercin imgesi bu kavramı çağrıştırır.

  Kutsal Kitap'ta "güvercinin" olumlu, anlamlı şekillerde kullanıldığı ve Hıristiyanlıktaki önemine katkıda bulunan başka anlatılar da vardır.

  • Masumiyet ve Saflık - İsa takipçilerine kendilerini kanıtlamalarını ve "güvercinler gibi masum" olmalarını söylemiş, onlara sözde ve eylemde güvercin gibi, saf ve doğru olmalarını hatırlatmıştır.
  • Bir Barış Sembolü - Nuh tarafından salıverilen bir güvercin bir zeytin yaprağı getirdiğinde, bu sel sularının çekilmekte olduğunu gösterdi. Dinlenme ve barış zamanının yaklaşmakta olduğunu bilmek biraz rahatlık getirdi.
  • Sadık Aşk - Süleyman'ın Şarkısı kitabında aşıklar birbirlerini güvercin olarak anarlar, çünkü bu kuşlar eşlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla dikkat çekerler.

  Takı ve Modada Alçalan Güvercin Sembolü

  Alçalan güvercin sembolü genellikle Hristiyan takılarında bir motif olarak kullanılır. Takılarda genellikle kolye, tılsım, yaka iğnesi veya küpe olarak tasarlanır. Tanınabilir bir Hristiyan sembolü olduğu için genellikle Hristiyan inancının takipçileri tarafından takılır.

  Alçalan güvercin, bazen dekoratif bir motif veya süs olarak alçalan bir güvercini tasvir eden din adamı gömlekleri, cüppeleri ve cüppeleri giyen kilise liderleri tarafından da sıklıkla giyilir.

  Kısaca

  Alçalan güvercin tanınabilir bir Hristiyanlıkta sembol Günümüzde bu sembol, Tanrı'nın sevgisini, onayını ve kutsamasını gösteren güvercin şeklindeki Kutsal Ruh'u temsil etmektedir.

  Stephen Reese, semboller ve mitoloji konusunda uzmanlaşmış bir tarihçidir. Konuyla ilgili birkaç kitap yazdı ve çalışmaları dünya çapında gazete ve dergilerde yayınlandı. Londra'da doğup büyüyen Stephen'ın tarih sevgisi her zaman vardı. Çocukken, eski metinleri incelemek ve eski kalıntıları keşfetmek için saatler harcardı. Bu, onu tarihsel araştırma alanında kariyer yapmaya yöneltti. Stephen'ın sembollere ve mitolojiye olan hayranlığı, bunların insan kültürünün temeli olduğuna olan inancından kaynaklanmaktadır. Bu mitleri ve efsaneleri anlayarak kendimizi ve dünyamızı daha iyi anlayabileceğimize inanıyor.