Vad är egentligen Manaia-symbolen?

 • Dela Detta
Stephen Reese

  Maorierna hade inget skrivet språk, vilket gjorde att deras symboler var av största vikt för deras kultur. Det finns många maoriska symboler som är populära idag, var och en med sin egen djupa innebörd. En sådan symbol är Manaia. Manaia var både en skyddssymbol och en mytologisk varelse som påverkade maorierna. Här är en närmare titt.

  Vad är Manaia?

  Manaia är en mytologisk varelse för maoristammarna. Denna varelse var en sammansättning av ett fågelhuvud, en människokropp och en fiskstjärt. De djur som bildar Manaia kan dock variera och kan vara en sjöhäst, en ödla eller en val.

  De flesta avbildningar och ristningar av Manaia-symbolen visade den i sidled. Maorierna trodde att denna varelse var budbärare mellan dödens rike och den levande världen. Dessa människor bar symbolen för att skydda sig, eftersom Manaia var en väktare och bärare av övernaturliga krafter.

  Även om maorikulturen drabbades av de europeiska styrkornas kolonisering finns Manaia fortfarande kvar bland de överlevande stammarna. Maorierna använder denna symbol för att avvärja ondska och skydda sig själva och sina nära och kära. Ännu i dag är Manaia ett vanligt motiv i sniderier och smycken.

  Manaias symbolik

  Pounama-skulptur av Manaia-symbolen av Sarang. Public Domain.

  Här är några av de saker som Manaia symboliserade.

  • En symbol för skydd: För maorierna symboliserade föreställningarna av Manaia som en sammansättning av fågel, människa och fisk skydd i alla världar. Fågeln stod för Manaias domäner i himlen, människan för dess makt på jorden. Slutligen representerade fiskstjärten dess skydd och domäner på havet. Ett sådant brett utbud stärkte idén om att Manaia erbjöd sitt skydd varhelst maorierna befann sig.
  • Budbärare: Eftersom de flesta avbildningar av Manaia visar den i profil trodde maorierna att den ena sidan tillhörde dödsriket och den andra sidan tillhörde de levandes värld. På så sätt var Manaia en förbindelse och en budbärare med de döda.
  • Manaia, den andliga guiden: Maorierna trodde att Manaia skulle placera sig på ens axel som en fågel för att skydda anden från allt ont. När vår tid i denna värld var slut skulle Manaia vägleda själen till dess eviga viloplats.

  Betydelsen av Manaia

  På grund av dess rika symbolik använde maorierna Manaia som en amulett och bar den ofta. Manaia var ett bevis på dessa stammers invecklade koppling till den andliga världen. Vissa källor hänvisar till och med till Manaia som denna kulturs skyddsängel.

  Variationer och relaterade artiklar

  Sedan maorierna först anlände till Nya Zeeland på 1200-talet har Manaia genomgått många förändringar. Maorierna kommer från de polynesiska kulturerna, så det är inte konstigt att de har symboler som liknar Manaia. För att nämna några, kulturerna på Hawaii och Påskön har också Manaia-liknande bilder.

  Manaia hade stor betydelse för maorierna på grund av de aspekter som den representerade. Tack vare det lyckades den överleva kolonisationsperioden och förblev en stark symbol för de kvarvarande stammarna. Numera finns Manaia i många olika varianter, och den liknar inte längre den tredubbla sammansättningen.

  I modern Pounamu-snidning har Manaia associerats med andra Maori-symboler, vilket förändrar dess ursprungliga form. I vilket fall som helst påverkar snidaren alltid Manaias slutliga form. Maorierna använder fortfarande Manaias sniderier och smycken i halsband och amuletter.

  I korthet

  Manaia och dess många varianter är bland de mest populära symbolerna i maorikulturen. Manaia är en skyddssymbol och ses som en väktare mot det onda. Lär dig mer om andra populära maorisymboler, klicka här .

  Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.