Asase Ye Duru - Symbolik och betydelse

 • Dela Detta
Stephen Reese

  Asase Ye Duru är en Adinkra-symbol som representerar makt, gudomlighet, försyn och Moder Jords betydelse för människans liv. För akanerna är den en påminnelse om att vårda och respektera jorden.

  Vad är Asase Ye Duru?

  Asase Ye Duru är en av de mest populära västafrikanska symbolerna och betyder bokstavligen jorden har vikt". Den består av två hjärtliknande former som är placerade ovanpå varandra, med spetsarna i motsatt riktning.

  Symbolik i Asase Ye Duru

  Asase Ye Duru anses vara en helig symbol för gudomlighet, makt och försyn. Akanerna betraktar den som en symbol för jordens betydelse och en påminnelse om att människor bör respektera jorden och inte agera på ett sätt som kan skada den. Jorden upprätthåller livet, så det är viktigt att vi tar hand om den och lämnar en ren, säkrare och hållbar miljö efter oss till kommande generationer. Asase Ye DuruSymbolen representerar också jordgudinnan i Akan-religionen.

  Det finns flera afrikanska ordspråk som är relaterade till Asase Ye Duru-symbolen. Två av de mest kända ordspråken är följande:

  1. Tumi nyina ne asase - All kraft utgår från jorden.
  2. Asase ye duru sen epo - Jorden är mycket tyngre än havet.

  Asase Ya

  Asase Ya är jorden fruktbarhetsgudinna som är mycket vördad av Bono-folket i Ghana, även känd som Aberewaa eller Moder jord", Hon var en mycket mäktig och respekterad gudom bland akanerna. Hon var hustru till himmelsguden Nyame, som skapade universum. Hon hade flera barn med honom, bland annat Bea, Anansi (skojaren) och Tano.

  Även om det inte finns några tempel tillägnade Asase Ya, dyrkar folket i Bono henne vanligtvis på jordbruksfälten. De gör offer och uppoffringar till hennes ära i tron att gudinnan skulle ge dem sin välsignelse.

  Som jordgudinna förknippas Asase Ya med symbolen Asase Ye Duru, som representerar jordens betydelse och dess bevarande.

  Vanliga frågor

  Vad betyder "asase"?

  Jorden har ingen vikt.

  Vem är Asase Ya?

  Asase Ya är Bonos jord- och fruktbarhetsgudinna.

  Vad symboliserar Asase Ye Duru?

  Denna symbol representerar gudomlighet, försyn, makt och jordens betydelse.

  Vad är Adinkra-symboler?

  Adinkra är en samling västafrikanska symboler som är kända för sin symbolik, betydelse och dekorativa egenskaper. De har dekorativa funktioner, men deras främsta användning är att representera begrepp relaterade till traditionell visdom, aspekter av livet eller miljön.

  Adinkra-symbolerna är uppkallade efter sin ursprungliga skapare kung Nana Kwadwo Agyemang Adinkra, från Bono-folket i Gyaman, nu Ghana. Det finns flera typer av Adinkra-symboler med minst 121 kända bilder, inklusive ytterligare symboler som har antagits utöver de ursprungliga.

  Adinkra-symboler är mycket populära och används i sammanhang som representerar afrikansk kultur, t.ex. i konstverk, dekorativa föremål, mode, smycken och media.

  Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.