ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤੇ (ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

  12 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਸਟੀਆ, ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਾਂ ਲੇਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Dionysos ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਥੇ 12 ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਜ਼ੀਅਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਜੁਪੀਟਰ)

  ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਜਿਉਲੀਓ ਰੋਮਾਨੋ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਦ ਜਾਇੰਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

  ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜ਼ੀਅਸ ਪਰਮ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਅਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜ਼ਿਊਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ, ਮੌਸਮ, ਕਿਸਮਤ, ਕਿਸਮਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਥੰਡਰਬੋਲਟ
  • ਈਗਲ
  • ਬੁੱਲ
  • ਓਕ

  ਹੇਰਾ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਜੂਨੋ)

  ਦੀ ਦੇਵੀਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ

  ਹੇਰਾ ਜ਼ਿਊਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਊਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਹੇਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਰਖਾਲੂ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਸਨ।

  ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਡਾਈਡੇਮ
  • ਅਨਾਰ
  • ਗਾਂ
  • ਫੀਦਰ
  • ਪੈਂਥਰ
  • ਸ਼ੇਰ
  • ਮੋਰ

  ਐਥੀਨਾ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਮਿਨਰਵਾ)

  ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ

  ਐਥੀਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਥਨਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਥੇਨਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਐਥੀਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਥਿਨਜ਼ ਦੇ ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਥੀਨਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਉੱਲ
  • ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਰੁੱਖ

  ਪੋਸੀਡਨ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਨੈਪਚਿਊਨ)

  ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਪੋਸੀਡਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਦੇਵਤਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਲੇਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਡਨ ਨੂੰ ਏਥੇਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਟਰਾਈਡੈਂਟ

  ਅਪੋਲੋ (ਰੋਮਨਨਾਮ: ਅਪੋਲੋ)

  ਕਲਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਅਪੋਲੋ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਲਾਵਾਂ, ਇਲਾਜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਲਾਇਰ
  • ਪਾਈਥਨ
  • ਰਾਵੇਨ
  • ਸਵਾਨ
  • ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਰ
  • ਲੌਰੇਲ ਪੁਸ਼ਪਾਜਲੀ

  ਆਰੇਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਮੰਗਲ)

  ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਆਰੇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿੰਸਕ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਐਥੀਨਾ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਤਲਵਾਰ
  • ਢਾਲ
  • ਬਰਛੇ
  • ਹੈਲਮੇਟ ਬਲਦੀ ਟਾਰਚ
  • ਕੁੱਤਾ
  • ਗਿੱਝ
  • ਸੂਰ
  • ਰੱਥ

  ਡੀਮੀਟਰ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਸੇਰੇਸ)<5

  ਵਾਢੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ

  ਡੀਮੀਟਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਪਰਸੀਫੋਨ ਨੂੰ ਹੇਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੀਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ।ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ।

  ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੋਰਨਕੋਪੀਆ
  • ਕਣਕ
  • ਰੋਟੀ
  • ਟੌਰਚ

  ਆਰਟੇਮਿਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਡਾਇਨਾ)

  ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ

  ਆਰਟੇਮਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ. ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਫੇਸਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

  ਉਸਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਰ
  • ਕਵਿਵਰ
  • ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਾਕੂ
  • ਚੰਦਰਮਾ
  • ਹਿਰਨ
  • ਸਾਈਪ੍ਰਸ

  ਐਫ੍ਰੋਡਾਈਟ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਵੀਨਸ)

  ਪਿਆਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ

  ਐਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਾਹਾਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ। ਐਫਰੋਡਾਈਟ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਐਫਰੋਡਿਸੀਆਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਐਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਡੋਵ
  • ਡੌਲਫਿਨ
  • ਗੁਲਾਬ
  • ਸਕਾਲਪ ਸ਼ੈੱਲ
  • ਸਵਾਨ
  • ਮਰਟਲ
  • ਸ਼ੀਸ਼ਾ

  ਡਿਓਨਿਸੋਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: Bacchus)

  ਵਾਈਨ, ਥੀਏਟਰ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾਅਤੇ ਅਨੰਦ

  ਡਿਓਨਿਸੋਸ ਵਾਈਨ , ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਥੀਏਟਰ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਇਓਨਿਸੋਸ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਉਂਟ ਨਿਆਸਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵਾਈਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।

  ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਗ੍ਰੇਪਵਾਈਨ
  • ਚੈਲਿਸ
  • ਪੈਂਥਰ
  • ਆਈਵੀ

  ਹਰਮੇਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਮਰਕਰੀ)

  ਵਪਾਰ, ਦੌਲਤ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚੋਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਹਰਮੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਓਲੰਪਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਲਾਇਰ
  • ਕੈਡੂਸੀਅਸ
  • ਕੱਛੂ

  ਹੇਫਾਈਸਟੋਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਵੁਲਕਨ/ਵੋਲਕੈਨਸ)

  ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ

  Hephaistos ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ'। ਹੈਫੇਸਟੋਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ।

  ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਹਥੌੜਾ
  • ਐਨਵਿਲ
  • ਟੌਂਗਸ
  • ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ

  ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 12 ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਹੇਸਟੀਆ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ : ਵੇਸਟਾ)

  ਘਰ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਆਰਾਪਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ

  ਹੇਸਟੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਸੀਅਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੇਸਟੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਹਰਥ ਅਤੇ ਅੱਗ

  ਲੇਟੋ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਲਾਟੋਨਾ)

  ਮਾਤ ਦੀ ਦੇਵੀ

  ਲੇਟੋ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਆਰਟੈਮਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

  ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਪਰਦਾ
  • ਤਾਰੀਖਾਂ
  • ਵੀਜ਼ਲ
  • ਕੁੱਕੜ
  • ਗਰਾਈਫੋਨ

  ਹੇਰਾਕਲਸ (ਰੋਮਨ ਨਾਮ: ਹਰਕਿਊਲਸ)

  ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

  ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਦੈਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਦੇਵਤੇ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕਲੱਬ
  • ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਰ
  • ਨਿਮਨ ਸ਼ੇਰ

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।