ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਇੱਕ ਸੂਚੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹੱਸਮਈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ।

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ. ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਕੀ ਹੈ?<6

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਸਜ਼ੀਮੋਨ ਚੈਕੋਵਿਕਜ਼ (1756–1758) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ - ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹ

  ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭੰਬਲਭੂਸਾ - ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਅਨਾਦਿ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

  ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਰੀਅਨਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਈਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਏਰੀਅਨਵਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

  ਨਾਈਸੀਆ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕੌਂਸਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਸੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ

  ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਇੱਕ ਹੈ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

  1. ਤਿਕੋਣ

  ਤਿਕੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  2. ਬੋਰੋਮੀਅਨ ਰਿੰਗਜ਼

  ਬੋਰੋਮੀਅਨ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਤਿਕੋਣ ਵਾਂਗ, ਬੋਰੋਮੀਅਨ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੱਕਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  3. ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਗੰਢ

  ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕੇਟਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੋਰੋਮੀਅਨ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਗੰਢ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਲਟਿਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਰ ਆਰਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

  ਜਾਨ ਰੋਮੀ ਐਲਨ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 1903 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਢ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

  4. ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਸ਼ੀਲਡ

  ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  5। ਟ੍ਰੇਫੋਇਲ ਤਿਕੋਣ

  ਟ੍ਰੇਫੋਇਲ ਤਿਕੋਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ. ਇਹ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ।

  6. ਥ੍ਰੀ-ਲੀਫ ਕਲੋਵਰ (ਸ਼ੈਮਰੌਕ)

  ਥ੍ਰੀ-ਲੀਫ ਕਲੋਵਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ-ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲੋਵਰ ਫੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤ੍ਰਿਏਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  7। ਫਲੋਰ-ਡੀ-ਲਿਸ

  ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਲੇਰ-ਡੀ-ਲਿਸ ਵੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਂਡ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਵਿਅਕਤੀ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।