ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ - ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ ਇੱਕ ਅਡਿਨਕਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ?

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ (ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇ-ਸਾ ਵੋ ਸੁ-ਬਨ ) ਇੱਕ ਅਦਿਨਕਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ (ਜਾਂ ਅਸਾਂਤੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਮੌਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਵਾਦਿਤ, ' ਸੇਸਾ ਵੂ ਸਬਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ' ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਬਦਲੋ' ਜਾਂ 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ'।

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

  ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਚਰਿੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸਬਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  FAQs

  ਸੇਸਾ ਵੂ ਸਬਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

  ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਨ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।'

  ਸੇਸਾ ਵੋ ਸੁਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

  ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਵ੍ਹੀਲ।

  ਮੌਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ?

  ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਅਡਿੰਕਰਾ ਵ੍ਹੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ?

  ਸੇਸਾ ਵੂ ਸਬਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਅਡਿਨਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹਨ?

  ਅਡਿਨਕਰਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਅਡਿਨਕਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਨਾ ਕਵਾਡਵੋ ਅਗਯੇਮੰਗ ਅਦਿਨਕਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਨੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਯਾਮਨ, ਹੁਣ ਘਾਨਾ ਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 121 ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਿਨਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

  ਅਡਿੰਕਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਫੈਸ਼ਨ, ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।