ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ - ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪੋਸੀਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸਨ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਕੌਣ ਹੈ?

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਹੋਮਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਫ਼ਰੋਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸਾਈਡਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਐਮਫਿਟਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਮਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈਸੇਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਪੋਸੀਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਪੋਸੀਡਨ ਅਤੇ ਟਾਈਟਨ ਦੇਵੀ ਟੈਥਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਪੋਸੀਡਨ ਦੁਆਰਾ ਰੇਤਲੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਮਨੋਸ. ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਮੋਹਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ: ਈਡੋਥੀਆ, ਪੌਲੀਗੋਨੋਸ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਗੋਨੋਸ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ

  ਸਟੇਸਿਕੋਰਸ, 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਕਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੇਰੋਡੋਟਸ ਦੇ ਟ੍ਰੋਏ ਦੀ ਹੈਲਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੀਰੀਡ ਸਾਮਾਥੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਫੈਰੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫੇਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮੇਸਿਸ III ਨੇ ਲੈ ਲਈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਲਨ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯੂਰੀਪੀਡਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਹਨ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

  ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਰ ਜਾਂ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਓਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲਨ ਆਫ਼ ਟਰੌਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਮੇਨੇਲੌਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ

  ਹੋਮਰ ਦੇ ਓਡੀਸੀ<ਵਿੱਚ 4>, ਮੇਨੇਲੌਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ, ਈਡੋਥੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਮੇਨੇਲੌਸ ਨੇ ਈਡੋਥੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਇਸ ਲਈ ਮੇਨੇਲੌਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। , ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਤਿਲਕਣ ਸੱਪ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੀਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨੇਲੌਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੇ ਮੇਨੇਲੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਗਾਮੇਮਨਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਓਡੀਸੀਅਸ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਓਗੀਗੀਆ।

  • ਅਰਿਸਟੇਅਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ

  ਚੌਥੇ ਜਾਰਜਿਕ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਰਿਸਟੇਅਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤੂਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਮਦਦ. ਅਰਿਸਟੇਅਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

  ਸਾਈਰੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਤਿਲਕਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਅਰਿਸਟੇਅਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਰੀਡਾਈਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • ਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

  ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਟਰੋਜਨ ਯੁੱਧ, ਹੈਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੌਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮਿਸਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮੇਨੇਲੌਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਂਟਮ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਹੇਰਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। 10>

  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਇਓਨਿਸਸ ਨੂੰ ਘਿਣਾਉਣੀ ਦੇਵੀ ਹੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Dionysus ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

  ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

  ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ, ਦਿ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ਼ ਵੇਰੋਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰ ਥਾਮਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਦਿ ਗਾਰਡਨ ਆਫ਼ ਸਾਇਰਸ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ , ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਪ੍ਰੋਟੀਅਸ।
  • ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮੀਬਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣਾ।

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ?

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ-ਦਿਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

  • ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ - ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਪਹਿਲੇ, ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ' ਜਾਂ 'ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ'।
  • ਅਚੇਤ ਮਨ - ਜਰਮਨ ਕੀਮੀਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੇਨਰਿਕ ਖੁਨਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ - ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਲੇਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ns

  • ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ - ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
  • ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ - ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸਵੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਲਪੇਟਣਾ

  ਪ੍ਰੋਟੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।