ਪੈਨ - ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਸਟੋਰਲ ਗੌਡ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨ (ਰੋਮਨ ਬਰਾਬਰ ਫਾਨਸ ) ਉਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਿੱਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਿੰਕਸ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

  ਪੈਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣਨ

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੈਨ ਹਰਮੇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਐਫ਼ਰੋਡਾਈਟ , ਪੇਨੇਲੋਪ ਜਾਂ ਡਰੀਓਪ ਸੀ।

  ਪਾਨ ਚਰਵਾਹਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੈਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਨ ਇੱਕ ਅੱਧ-ਬੱਕਰੀ ਅੱਧਾ-ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਤੀਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੌਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ।

  ਹੇਠਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

  ਸੰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂਵੇਰੋਨੀਜ਼ ਕਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਪੈਨ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਫੌਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋAmazon.comEbros ਗਿਫਟ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇਵਤਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨ ਮੂਰਤੀ 9.75" ਲੰਬਾ ਦੇਵਤਾ... ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋAmazon.com -33%ਵੇਰੋਨੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 9 1/2 ਇੰਚ ਪੈਨ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਸਰੀ ਕੋਲਡ ਕਾਸਟ ਰੈਜ਼ਿਨ ਕਾਂਸੀ... ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋAmazon.com ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ: ਨਵੰਬਰ 23, 2022 12:22 ਵਜੇ

  ਪੈਨ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਾਮਲੇ<7

  ਪੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਨਿੰਫਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਦਾ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੈਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਮ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਸਨੇ ਸੇਮਲੇ , ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਨਿੰਫ ਪਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਐਫ੍ਰੋਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

  ਪੈਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਫ ਈਕੋ<9 ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।> ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨ ਨੇ ਈਕੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਆਈ।

  ਪੈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਨਿੰਫ ਸੀਰਿੰਕਸ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਪੈਨ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

  ਪੈਨ ਅਤੇ ਸਿਰਿੰਕਸ

  ਪੈਨ ਫਲੂਟ ਜਾਂ ਸਿਰਿੰਕਸ<9

  ਸਰਿੰਕਸ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਿੰਫ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਆਰਟੇਮਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੰਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਿੰਕਸ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

  ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਨਿੰਫਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨੂੰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨ ਨੇ ਕਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਪਾਈਪ ਬਣਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਨਿੰਫ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਿੰਕਸ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਆਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਪੈਨ ਸਿਰਿੰਕਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪੋਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ।

  ਪੈਨ ਦਾ ਰੌਲਾ

  ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਪਕੀ ਲਈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੈਨ ਦੀ ਝਪਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਿੰਫਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਝਪਕੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ, ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐਥਿਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਕਣਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਦਾ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੰਥ ਸੀ।

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

  ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੈਨ ਇੱਕ ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੀਪਾਨ।

  ਪੈਨ ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਓਨੀਸਸ 'ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਰਕੇਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੈਨ ਨੇ ਆਰਕੇਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਫਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝਪਕੀ ਲਈਆਂ।

  ਪੈਨ ਦੀ ਮੌਤ

  ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੱਕਮਾਤਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। . ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, " ਮਹਾਨ ਪੈਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ !" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ. ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ।

  ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

  ਪੈਨ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾ ਚਿਤਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਿੰਕਸ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿੰਫ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ, ਪੈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

  ਪੈਨ ਦਾ ਨਵ-ਪੈਗਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪੂਛ, ਸਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿੱਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ।

  ਪੈਨ ਗੌਡ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

  1- ਪੈਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹਨ?

  ਪੈਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਹਰਮੇਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫਰੋਡਾਈਟ, ਡਰੀਓਪ ਜਾਂ ਪੇਨੇਲੋਪ।

  2- ਕੀ ਪੈਨ ਕੋਲ ਹੈਭੈਣ-ਭਰਾ?

  ਹਾਂ, ਪੈਨ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸੱਤਰ, ਲਾਰਟਸ, ਮੇਨਾਡ ਅਤੇ ਸਰਸ ਸਨ।

  3- ਪੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਸੀ?

  ਪੈਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਸਿਰਿੰਕਸ, ਈਕੋ ਅਤੇ ਪਾਈਟਸ।

  4- ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ?

  ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੇਨੋਸ, ਕ੍ਰੋਟੋਸ, ਆਇਨਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਥਸ ਸਨ।

  5- ਪੈਨ ਦਾ ਰੋਮਨ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ?

  ਪੈਨ ਦਾ ਰੋਮਨ ਬਰਾਬਰ ਫੌਨਸ ਹੈ।

  6- ਕੀ ਪੈਨ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ?

  ਪਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਵਾਹਿਆਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  7- ਪੈਨ ਨੇ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ?

  ਪੈਨ ਨੇ ਪੈਨਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

  8- ਪੈਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ?

  ਪੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧੜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵੀ ਸਨ।

  9- ਪੈਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?

  ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  10- ਪੈਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

  ਪੈਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈ।

  11- ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ?

  ਪੈਨ ਆਰਕੇਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਆਰਕੇਡੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਥ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਏਥਨਜ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇਗੌਡ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।