ਮਜ਼ਾਤਲ - ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਮਜ਼ਾਤਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਐਜ਼ਟੈਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੇਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਟੋਨਲਪੋਹੁਆਲੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੇਸੋਅਮਰੀਕਨ ਦੇਵਤਾ ਟਲਾਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਮਜ਼ਾਟਲ ਕੀ ਹੈ?

  ਟੋਨਲਪੋਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨਾਗਰੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਮੇਸੋਅਮਰੀਕਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ਟੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ 260 ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ' ਟ੍ਰੇਸੀਨਾਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਸੇਨਾ ਦੇ 13 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਮਜ਼ਾਤਲ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ' ਹਿਰਨ' , ਟੋਨਾਲਪੋਹੌਲੀ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੇਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਤਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਜ਼ਟੈਕ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

  ਮੇਸੋਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

  ਹਿਰਨ, ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੇਸੋਅਮੇਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਸ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਂਗਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪੂਰਵਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭੋਜਨ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬਰਛੇ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਤੇ ਮਯਾਨ ਕੋਡੀਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨਦਸਤਾਵੇਜ਼।

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਸੋਅਮਰੀਕਨ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।

  ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਜ਼ਟੈਕ ਨੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਰਨ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਛੂ-ਸ਼ੈੱਲ ਡਰੱਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਯੋਟਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੀੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

  ਮਜ਼ਾਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਵਤਾ

  ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਟਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੋਕ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਜਲੀ, ਮੀਂਹ, ਭੁਚਾਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੇਸੋਅਮਰੀਕਨ ਦੇਵਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

  ਟਲਾਲੋਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜ਼ੋਚੀਕੇਟਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇਜ਼ਕੈਟਲੀਪੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਚੈਲਚੀਹੁਇਟਲੀਕਿਊ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। , ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਟੇਕਸਿਜ਼ਟੇਕੈਟਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

  ਟਲਾਲੋਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੈਗੁਆਰ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਝੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਜ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈਜੁੱਤੀਆਂ, ਰੈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਗਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਾਟਲ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 19ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੇਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਆਹੁਇਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

  ਐਜ਼ਟੈਕ ਜ਼ੋਡੀਐਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਟਲ

  ਐਜ਼ਟੈਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। Tlaloc, Mazatl ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ (Nahuatl ਵਿੱਚ 'tonalli' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

  ਐਜ਼ਟੈਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਟਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  FAQs

  Mazatl ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ?

  Mazatl ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸੇਨਾ ਲਈ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। tonalpohualli, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਐਜ਼ਟੈਕ ਕੈਲੰਡਰ।

  ਮਜ਼ਾਤਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?

  ਜੌਨੀ ਡੈਪ, ਐਲਟਨ ਜੌਨ, ਕਰਸਟਨ ਡਨਸਟ, ਅਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਜ਼ੇਟਾ-ਜੋਨਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। Mazatl ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ Tlaloc ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।