ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ - ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਧਰਮ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੱਛਮ ਜੂਡੀਓ-ਈਸਾਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ"। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕਾਦਿਕ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਧਰਮ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।<3

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ?

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਤੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰੋਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 1,500 ਤੋਂ 1,000 ਸਾਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ (ਆਮ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਜਾਂ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ।

  ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਈਰਾਨੋ-ਆਰੀਅਨ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਆਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ - ਅਹੁਰਾ। ਮਜ਼ਦਾ , ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ( ਅਹੁਰਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਾਦਰਜਨਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ।

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ?

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ?

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹਨ?

  ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਫਰਵਾਹਰ ਅਤੇ ਅੱਗ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਹਾਵਤ/ਮਨੋਟੋ ਕੀ ਹੈ?

  ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਾਵਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  ਫਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

  ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਸਾਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

  ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

  ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ "ਪਰਦੇਸੀ" ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਕਾਦਿਕ ਧਰਮ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਭਾਵ ਸਿਆਣਪ )। ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ "ਸ਼ੁਰੂ" ਹੋਇਆ ਸੀ।

  ਪਰ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ?

  ਫਰਵਾਹਰ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਇਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਧਰਮ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਬਦ “ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼” ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਵੇਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੈਰੀਡੇਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ "ਮੁਫ਼ਤ ਇੱਛਾ" ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
  • ਦੂਤ ਅਤੇ ਭੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।
  • ਇੱਕ "ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ।
  • ਜਾਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਾਂ ਅਹਰੀਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ" ਜਾਂ ਸਪੇਂਟਾ ਮਾਨਯੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਂਗਰਾ ਮੈਨਿਊ/ਅਹਿਰੀਮਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਨਰਕ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

  ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਧਰਮ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ?

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਮਰਾਟ ਸਾਇਰਸ ਮਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਬੀਲਜ਼ੇਬਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

  ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (7 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ), ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

  ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ - ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ?

  ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ: ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ - ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਏਕਾਦਿਕ ਧਰਮ ਹੈ?

  ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ।

  ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਬਰਾਨੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ 4,000 BCE ਜਾਂ ~ 6,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਏਕਾਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਏਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਰ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਦੂਜੇ ਅਸਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣਾ) ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੂਜੇ ਅਸਲ ਪਰ "ਬੁਰਾਈ" ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ)।

  ਇਹ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਅਸਲੀ' ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

  ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਏਕਾਦਿਕ ਧਰਮ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਏਕਾਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ "ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

  <2 ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਲਕਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੁਫਤ ਇੱਛਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਦਰਭ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਪਰਕ 507 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਨ।

  ਭਾਵੇਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਭਾਗ ਖੇਡੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ।

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।<3 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਬਰਾਹਿਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ "ਮੁਕਤ ਇੱਛਾ" ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ "ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ" ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਬ੍ਰਾਹਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ (ਵਿਰੋਧੀ) ਹੈ।

  ਪਰ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

  ਕੀ ਅੱਜ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 110,000 ਅਤੇ 120,000 ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ

  ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਫਰੈਡੀ ਮਰਕਰੀ – ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮਿਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕੋ-ਰੋਮਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ "ਆਧਾਰ" ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

  • ਡਾਂਤੇ ਅਲੀਘੇਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਵਾਈਨ ਕਾਮੇਡੀ, ਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਰਾਫ . ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦਾਂਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਇਨ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾ ਵਿਰਾਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਅਲਕੀਮੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ
   • ਕੀਮੀਆ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਾਈ ਅਲਕੀਮਿਸਟ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ "ਜਾਦੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ" ਵੀ। ਇਹ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਸੀ।
   • ਵੋਲਟੇਅਰ ਵੀ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਿ ਬੁੱਕ ਆਫ ਫੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜ਼ਡਿਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਾਲਟੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਾਦਿਗ & ਵੋਲਟੇਅਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
   • ਗੋਏਥੇ ਦਾ ਪੱਛਮੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੀਵਾਨ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਵੀ ਹਾਫ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ।
   • ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਲਈ ਰਿਚਰਡ ਸਟ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਕ ਜ਼ਰਾਥੁਸਟ੍ਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੋਨ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਕ ਜ਼ਰਾਥੁਸਤਰ। ਸਟ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਫਿਰ ਸਟੈਨਲੀ ਕੁਬਰਿਕ ਦੇ 2001: ਏ ਸਪੇਸ ਓਡੀਸੀ<9 ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।>। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੋਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਫਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
   • ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਇਕ ਫਰੈਡੀ ਮਰਕਰੀ ਰਾਣੀ , ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਰੋਖ ਬਲਸਾਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਪੋਪਿਨਜੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਹਨੀ! ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਕੁੱਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ [ਫਰੈਡੀ ਦੇ] ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
   • ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਜ਼ਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਲਾਰਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
   • ਜਾਰਜ ਆਰਆਰ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਪਨਾ ਲੜੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੀਤ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। HBO ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਗੇਮ ਆਫ਼ ਥ੍ਰੋਨਸ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਅਜ਼ੋਰ ਅਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ੋਰ ਅਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।