ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 666 ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

  ਮਿਆਰੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ 7, ਬਦਕਿਸਮਤ 13, ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੰਤਤਾ । ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 666 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸ਼ੁਭ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 'ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ', ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। , ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

  666 ਕੀ ਹੈ? ਗਣਿਤ ਕਰੋ

  ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, 666 ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 36 ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1+2+3…+36 = 666।

  ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 36 ਵੀ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ, 666 ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤਿਕੋਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 + 21 = 36 ਅਤੇ 152 x 212 = 666।

  ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ, 666 ਨੂੰ 1,000 (DCLXVI) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

  666 ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 666 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈਸਾਈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਹੈਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ।

  “ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਛੇ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਹੈ," ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:18

  ਇਸ ਆਇਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਡਰ, ਅਤੇ ਜੌਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ gematria ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  Gematria ਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਬਰੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਈਸਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਖੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਚਰਚ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਨ ਪੈਟਮੌਸ ਦੇ ਉਜਾੜ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ. ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਜੌਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੀ।

  ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਜੌਨ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਦੇਖੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਰੂਹਾਨੀ ਅਸਲੀਅਤ. ਅਧਿਆਇ 13 ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ 18 ਵਿੱਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

  ਜੀਮੈਟਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 666 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਿਬਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਰੋ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ. ਨੀਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ।

  ਟੈਸੀਟਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰੋ, ਰੋਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅੱਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਛੋਟਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ, ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

  ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਰੋਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ "ਬੁੱਧ" ਅਤੇ "ਸਮਝ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੋਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

  ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

  ਫਿਰ ਵੀ, ਜੌਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਾਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ।

  ਇਸ ਲਈ, ਨੰਬਰ 666 ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 666 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ "ਨਿਸ਼ਾਨ" ਦਾ ਸਬੰਧ 13:18 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

  "ਇਹ ਸਭ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ," ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13:16-17.

  ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੌਨ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

  ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ?

  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  ਨੀਰੋ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ।

  ਪੋਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।

  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, 666, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।

  ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

  ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 666 ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 666 ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ 666 ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਉਚਾਰਨ "ਸਮੁਦ" ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 666 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ"।

  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 666 ਨੂੰ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਤ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 666 ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਕਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕ, 666 ਇਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ,ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ 666 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।