നെയ്ത്ത് - പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്

 • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Stephen Reese

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  സൃഷ്ടിയുടെ ദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ദേവതകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നെയ്ത്ത്. അവൾ ആഭ്യന്തര കലകളുടെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ദേവതയാണ്, എന്നാൽ ഇവ അവളുടെ നിരവധി വേഷങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒപ്പം അതിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയും നെയ്ത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ദേവതകളിൽ ഒരാളുടെ കഥ ഇതാ.

  നീത്ത് ആരായിരുന്നു?

  'ആദ്യത്തേത്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെയ്ത്ത്, ലളിതമായി കടന്നുവന്ന ഒരു ആദിമ ദേവതയായിരുന്നു. അസ്തിത്വം. ചില സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, അവൾ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അവളുടെ പേര് നെറ്റ്, നിറ്റ്, നീറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രീതികളിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവളുടെ അപാരമായ ശക്തിയും ശക്തിയും കാരണം ഈ പേരുകളെല്ലാം 'ഭയങ്കരൻ' എന്ന അർത്ഥം വഹിക്കുന്നു. 'ദൈവങ്ങളുടെ അമ്മ', 'മഹത്തായ ദേവി' അല്ലെങ്കിൽ 'ദൈവങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി' എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാനപ്പേരുകളും അവർക്ക് നൽകി.

  പുരാതന സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം നീത്തിന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു:

  • രാ - മറ്റെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം. അമ്മ നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് കഥ.
  • ഐസിസ് - ചന്ദ്രന്റെയും ജീവനുടെയും മാന്ത്രികതയുടെയും ദേവത
  • ഹോറസ് – ഫാൽക്കൺ തലയുള്ള ദൈവം
  • ഒസിരിസ് – മരിച്ചവരുടെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ദൈവം
  • സോബെക്ക് - മുതലയുടെ ദൈവം
  • അപെപ് – ചില മിഥ്യകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നീത്ത് ആപെപ്പിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം എന്നാണ്.പാമ്പ്, നൂനിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തുപ്പിക്കൊണ്ട്. അപെപ് പിന്നീട് റായുടെ ശത്രുവായി.

  ഇവർ നീത്തിന്റെ മക്കളിൽ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് അവൾക്ക് മറ്റ് പലരുമുണ്ട്. അവൾ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുകയോ സൃഷ്‌ടിക്കുകയോ ചെയ്‌തെങ്കിലും, പുരുഷ സഹായമില്ലാതെ സന്താനോൽപ്പാദനം നടത്താൻ അധികാരമുള്ള അവൾ നിത്യതയിലെ കന്യകയാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ചില വൈകിയ കെട്ടുകഥകളിൽ അവളെ സോബെക്കിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം ഭാര്യയായി കണക്കാക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവയിൽ അവൾ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ അപ്പർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവമായ ഖ്നമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു.

  നീത്തിന്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും

  <2 നെയ്ത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ദേവതയാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, അവർ കൂടുതലും ഒരു ആൻഡ്രോജിനസ് ദേവതയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവൾ പല വേഷങ്ങൾ ചെയ്തതിനാൽ, അവളെ പല തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ആയ ചെങ്കോൽ(അത് ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു), അങ്ക് (ജീവന്റെ പ്രതീകം) അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അമ്പുകൾ (അവളെ വേട്ടയാടലും യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്) പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായാണ് അവളെ സാധാരണയായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും മേലുള്ള അധികാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി, ലോവർ, അപ്പർ ഈജിപ്തിന്റെ കിരീടം ധരിക്കുന്നതും അവൾ പലപ്പോഴും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു.

  അപ്പർ ഈജിപ്തിൽ, നെയ്ത്ത് സിംഹത്തിന്റെ തലയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ചു. അവളുടെ ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, അവളുടെ കൈകളും മുഖവും സാധാരണയായി പച്ചയായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, അവളുടെ മുലയിൽ നിന്ന് മുലകുടിക്കുന്ന ഒരു മുതല (അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം) കുഞ്ഞുമായി അവളെ ചിത്രീകരിച്ചു, അത് അവൾക്ക് 'മുതലകളുടെ നഴ്സ്' എന്ന പദവി നേടിക്കൊടുത്തു.

  നീത്ത് പശുക്കളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ a യുടെ രൂപംപശു, അവൾ ഹത്തോർ, നട്ട് എന്നിവയുമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവളെ ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പശു എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, അത് ഒരു സ്രഷ്ടാവും പരിപോഷകയും എന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ പ്രതീകാത്മകതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

  നീത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നം ഒരു ധ്രുവത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അമ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പിൽക്കാല ഈജിപ്ഷ്യൻ കലയിൽ, ഈ ചിഹ്നം അവളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് കാണാം. അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു ചിഹ്നം വില്ലു കെയ്‌സായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവൾ കിരീടത്തിന് പകരം രണ്ട് വില്ലുകൾ തലയിൽ ധരിക്കുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെയും വേട്ടയാടലിന്റെയും ദേവതയായി അവൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച പ്രിഡിനാസ്റ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങളുമായി അവൾ ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ നീത്തിന്റെ പങ്ക്

  ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ, നീത്ത് നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. , എന്നാൽ അവളുടെ പ്രധാന പങ്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായിരുന്നു. നെയ്ത്ത്, അമ്മമാർ, പ്രപഞ്ചം, ജ്ഞാനം, വെള്ളം, നദികൾ, വേട്ടയാടൽ, യുദ്ധം, വിധി, പ്രസവം എന്നിവയുടെ ദേവതയായിരുന്നു അവൾ. അവർ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ കരകൗശലങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷയായി, നെയ്ത്തുകാർ, പട്ടാളക്കാർ, കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ, വേട്ടക്കാർ എന്നിവരെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി തോന്നി. യുദ്ധത്തിനോ വേട്ടയാടാനോ പോകുമ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ ആയുധങ്ങളിൽ അവളുടെ സഹായവും അനുഗ്രഹവും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അവൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് ജീവൻ നൽകിയതുപോലെ, മരണാനന്തര ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിലും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ മരിച്ചവരെ വസ്ത്രം ധരിക്കുംനെയ്ത തുണിയിൽ, ശത്രുക്കളുടെ നേരെ അസ്ത്രങ്ങൾ എയ്തു അവരെ സംരക്ഷിക്കുക. രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, മരിച്ചവരെ ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശവകുടീരങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, ആ ആയുധങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചത് നെയ്ത്താണ്.

  ഇസിസ് ദേവിയോടൊപ്പം ഫറവോന്റെ ശവസംസ്കാര ശവകുടീരവും നെയ്ത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും നെയ്ത്ത് നെയ്ത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു. മമ്മി പൊതിയലുകൾ. ഈ മമ്മി പൊതിയലുകൾ അവളുടെ സമ്മാനങ്ങളാണെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു, അവർ അവയെ 'നീത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ' എന്ന് വിളിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ ജ്ഞാനവും നീതിയുക്തവുമായ ന്യായാധിപനായിരുന്നു നീത്ത്, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ നെഫ്തിസ്, ഐസിസ്, സെർകെറ്റ്, ഹോറസിന്റെ നാല് ആൺമക്കൾ, അതുപോലെ കനോപിക് ജാറുകൾ .

  എന്നിവരോടൊപ്പം അവൾ നാല് ദേവതകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പല ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതകളെയും പോലെ, നെയ്ത്തിന്റെ വേഷങ്ങളും ചരിത്രത്തിലൂടെ ക്രമേണ പരിണമിച്ചു. പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത്, വേട്ടയാടലും യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശവസംസ്കാര ദേവതയെന്ന നിലയിൽ അവളുടെ പങ്ക് വളരെ വ്യക്തമായിത്തീർന്നു.

  ഹോറസിന്റെയും സേത്തിന്റെയും തർക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആരാകണം എന്നതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് നെയ്ത്താണ്. ഒസിരിസ് ന് ശേഷം ഈജിപ്തിലെ രാജാവ്. ഒസിരിസിന്റെയും ഐസിസിന്റെയും മകനായ ഹോറസ് സിംഹാസനത്തിന്റെ ശരിയായ അവകാശിയായതിനാൽ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയാകണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ നിർദ്ദേശം. ഭൂരിഭാഗം പേരും അവളോട് യോജിച്ചുവെങ്കിലും, മരുഭൂമികളുടെ ദേവനായ സേത്ത് ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ സന്തുഷ്ടനല്ല. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സെമിറ്റിക് ദേവതകളെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നെയ്ത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിഅവനുവേണ്ടി, ഒടുവിൽ അവൻ സമ്മതിച്ചു, അങ്ങനെ കാര്യം പരിഹരിച്ചു. മനുഷ്യരായാലും ദൈവങ്ങളായാലും, തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം നെയ്ത്ത് എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.

  ഗാർഹിക കലകളുടെയും നെയ്ത്തുകളുടെയും ദേവത എന്ന നിലയിൽ, വിവാഹത്തിന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംരക്ഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു നീത്ത്. എല്ലാ ദിവസവും അവൾ തന്റെ തറിയിൽ ലോകം മുഴുവനും നെയ്തെടുക്കുമെന്നും അത് അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുകയും അതിൽ തെറ്റ് എന്ന് അവൾ കരുതുന്നതെല്ലാം ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു.

  നീതിന്റെ ആരാധനയും ആരാധനയും ഈജിപ്തിലുടനീളം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ രാജവംശത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് തലസ്ഥാന നഗരമായ സൈസിലായിരുന്നു അവളുടെ പ്രധാന ആരാധനാകേന്ദ്രം, അവിടെ 26-ാം രാജവംശത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയും അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ ചിഹ്നമായ അമ്പുകളുള്ള കവചം സായിസിന്റെ ചിഹ്നമായി മാറി. നെയ്ത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു, ഹെറോഡൊട്ടസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈജിപ്തിൽ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ആകർഷകവുമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അവളുടെ ക്ഷേത്രം.

  സൈസിലെ നെയ്ത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആളുകൾക്ക് അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഒരു വലിയ, കൃത്രിമ തടാകം നിർമ്മിച്ച പുറത്തെ മുറ്റത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ, ഇവിടെ അവർ ദിവസവും വിളക്ക് ഘോഷയാത്രകളോടും ബലികളോടും കൂടി അവളെ ആരാധിച്ചു, അവളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് നൽകിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

  എല്ലാ വർഷവും, നെയ്ത്ത് ദേവിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ആളുകൾ 'വിളക്കുകളുടെ ഉത്സവം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു. അവൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമ്മാനിക്കാനും ഈജിപ്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നുഅവൾക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ. പങ്കെടുക്കാത്തവർ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ കൊട്ടാരങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു, അവരെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ രാത്രി മുഴുവൻ കത്തിച്ചു. ഈജിപ്ത് മുഴുവനും ആഘോഷത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ വിളക്കുകളാൽ പ്രകാശിതമായതിനാൽ ഇത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേവന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  പ്രീഡനാസ്റ്റിക് കാലത്തും രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിലും നൈത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിച്ചിരുന്നില്ല, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് രാജ്ഞിമാരെങ്കിലും അവളുടെ പേര് സ്വീകരിച്ചു: മെർനീത്ത് നെയ്ത്ത്ഹോട്ടെപ്പും. രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യ ഫറവോനായ നർമറിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും അവൾ ആഹാ രാജാവിന്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.

  നീത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  1. നീത്ത് എന്തിന്റെ ദേവതയായിരുന്നു? യുദ്ധം, നെയ്ത്ത്, വേട്ടയാടൽ, വെള്ളം, മറ്റ് നിരവധി മേഖലകൾ എന്നിവയുടെ മാതൃദേവതയായിരുന്നില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അവൾ.
  2. നെയ്ത്ത് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ജലത്തിന്റെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് നെയ്ത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
  3. നീത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നീത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ കുറുകെയുള്ള അമ്പുകളും വില്ലും ഒരു വില്ലും ആണ്.

  ചുരുക്കത്തിൽ

  എല്ലാ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതകളിൽ ഏറ്റവും പഴയത് എന്ന നിലയിൽ, നീത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും അതുപോലെ പാതാളത്തിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ച വെറും ദേവത. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്നിഹിതരായിരിക്കെ, മരിച്ചവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പ്രാപഞ്ചിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തിമുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ദേവതകളിൽ ഒരാളായി അവൾ തുടരുന്നു.

  ചിഹ്നങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയ ചരിത്രകാരനാണ് സ്റ്റീഫൻ റീസ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജേണലുകളിലും മാസികകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന സ്റ്റീഫന് ചരിത്രത്തോട് എന്നും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത്, പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഒരു കരിയർ പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചിഹ്നങ്ങളോടും പുരാണങ്ങളോടും സ്റ്റീഫന്റെ ആകർഷണം, അവ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ കെട്ടുകഥകളും ഇതിഹാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മെയും നമ്മുടെ ലോകത്തെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.