ಪೆಲಿಯಾಸ್ - ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಇಯೋಲ್ಕಸ್ ನಗರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಗೋನಾಟ್ಸ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಜೇಸನ್‌ನ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು.

  ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ನ ಮೂಲಗಳು

  ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಪೋಸಿಡಾನ್ ಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರೋ, ಥೆಸಲಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ ತಂದೆ ಕ್ರೆಥಿಯಸ್, ಇಯೋಲ್ಕಸ್ ರಾಜ, ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಟೈರೋ, ಎಲಿಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಸಿಡಾನ್ ಅವರು ಎನಿಪಿಯಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೈರೊಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು.

  ಪೋಸಿಡಾನ್ ಟೈರೊನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು, ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ನೆಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಲಿಯಾಸ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೈರೊ ಮತ್ತು ಅವಳ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಯೋಲ್ಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು.

  ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

  ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ನೆಲಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಬಿಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುರುಬರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಟೈರೋನ ದುಷ್ಟ ಮಲತಾಯಿ ಸಿಡೆರೊಗೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇತರ ಮೂಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

  ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ, ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಟೈರೊವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗಾಗಿ ಸೈಡೆರೊಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರುಸೈಡೆರೊನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ. ಅವಳು ಹೇರಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸೈಡೆರೊನ ತಲೆಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತಳು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀಯಸ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಹೇರಾ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

  <2. ಪೆಲಿಯಸ್ ಇಯೋಲ್ಕಸ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ರಾಜ, ಕ್ರೆಥಿಯಸ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಲತಾಯಿ ಏಸನ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಏಸನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಏಸನ್ನನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಕತ್ತಲಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವನು ಇಯೋಲ್ಕಸ್‌ನ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು. . ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಅನಾಕ್ಸಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಆಲ್ಸೆಸ್ಟಿಸ್, ಆಂಟಿನೋ, ಆಂಫಿನೋಮ್, ಇವಾಡ್ನೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಪಿಯಾ, ಹಿಪ್ಪೋಥೋ, ಪಿಸಿಡಿಸ್, ಪೆಲೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಕಾಸ್ಟಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೆಲಿಯಡೆಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಅವನ ಮಗ ಅಕಾಸ್ಟಸ್, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದನು.

  ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ನ ಮಲತಾಯಿ ಏಸನ್ ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪಾಲಿಮಿಡ್, ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಪ್ರೊಮಾಕಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್. ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರೊಮಾಚಸ್ ಅನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಸೆಂಟೌರ್‌ನ ಆರೈಕೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೇಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಚಿರೋನ್ .

  ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸಿ

  ಪ್ರೊಮಾಚಸ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ತಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು' ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ಒರಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದನು.

  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಸಮುದ್ರದ ದೇವರಾದ ಪೋಸಿಡಾನ್‌ಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು, ಅವನು ನದಿ ದಾಟುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೇಸನ್.

  ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ

  ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಏಸನ್‌ನ ಮಗ ಎಂದು ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಜೇಸನ್ ಒಬ್ಬ ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಇಯೋಲ್ಕಸ್ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ. ಅವನು ಅವನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಜೇಸನ್‌ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು, ಅವನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕೊಲ್ಚಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಜೇಸನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ.

  ಪೆಲಿಯಾಸ್, ಜೇಸನ್‌ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಐಯೋಲ್ಕಸ್‌ಗೆ ಹುಡುಕಿ ತರಲು ಜೇಸನ್‌ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಜೇಸನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

  ಜೇಸನ್, ಜೊತೆಗೆಹೇರಾ ದೇವತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಡಗನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಗೋ ಎಂದು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ವೀರರ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಕಾಸ್ಟಸ್, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಅವರ ಮಗ, ಅವನು ಅರ್ಹನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ಹಲವಾರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐಲ್ಕಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಮೇಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಕರೆತಂದರು, ಅವರು ಕೊಲ್ಚಿಸ್ ರಾಜನಾದ ಏಟೀಸ್‌ನ ಮಗಳು.

  ಜೇಸನ್ ದೂರವಿರುವಾಗ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೇಸನ್‌ನ ತಂದೆ ಬುಲ್‌ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು.

  ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ನ ಸಾವು

  ಜೇಸನ್ ಇಯೋಲ್ಕಸ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡನು. ಪೆಲಿಯಾಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ಲೀಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಇದು ಜೇಸನ್ ಕೋಪಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಪೆಲಿಯಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಯೋಲ್ಕಸ್ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮೆಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಮೆಡಿಯಾ ಅವರು ಪೆಲಿಯಡೆಸ್ (ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು) ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಳೆಯ ಟಗರನ್ನು ಹೊಸ, ಎಳೆಯ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಅವಳು ಟಗರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದಳುಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಜೀವಂತ ಕುರಿಮರಿ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು. ಪೆಲಿಯಾಡ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಮೇಡಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವಳು ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

  ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ಗೆ, ಅವನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಯೌವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು, ಅವರು ಮೆಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಿರಿಯ ಪೆಲಿಯಾಸ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಐಯೋಲ್ಕಸ್‌ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಯಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೆಜಿಸೈಡ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದವರು ಮೆಡಿಯಾ, ಇದು ಜೇಸನ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಬದಲಿಗೆ ಪೆಲಿಯಾಸ್ನ ಮಗ, ಅಕಾಸ್ಟಸ್ ಇಯೋಲ್ಕಸ್ನ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು. ರಾಜನಾಗಿ, ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಅವನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

  ಅಕಾಸ್ಟಸ್ ಅನ್ನು ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಯಕ ಪೀಲಿಯಸ್ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪೆಲಿಯಾಸ್ ವಂಶಾವಳಿಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಜೇಸನ್‌ನ ಮಗ, ಥೆಸ್ಸಾಲಸ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

  ಕಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೆಡಿಯಾ ಜೇಸನ್‌ನ ತಂದೆ ಏಸನ್‌ನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಅವನನ್ನು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿದರು ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುರಿದಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಉಳಿದುಕೊಂಡನುಸತ್ತ.

  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

  ಹೇರಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೀಲಿಯಸ್‌ನ ತ್ಯಾಗದ ಕೃತ್ಯವು ಅವನ ಮೇಲೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದು ಹೀಗಿರಬಹುದು. ದೇವರುಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಪೆಲಿಯಾಸ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಅವನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಪೆಲಿಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಕಥೆಯು ದ್ರೋಹ, ಕೊಲೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕರ ನಾಶವಾಯಿತು.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.