ಲುಗ್ - ಪ್ರಾಚೀನ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವತೆ

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಲುಗ್ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಪುರಾತನ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುಗ್ಗಿಯ. ಅವನು ಧೀರ ಯೋಧ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಡ್ರೂಯಿಡ್ . ಅವರು ನಿಗೂಢ ಜನಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು, ಉದಾತ್ತ ರಾಜ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ಅವರ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಲುಗ್ ಲಾಮ್‌ಫಡಾ ಯಾರು?

  ಲುಗ್ (ಲೂ) ಒಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವತೆಗಳು. ಐರಿಶ್ ಮತ್ತು ಗೌಲಿಶ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

  ಲುಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವತೆಯ ಐರಿಶ್ ಮೂರ್ತರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಲುಗೋಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವೆಲ್ಷ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯೂ ಲಾವ್ ಗಿಫ್ಸ್' ( ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೈಯ ಲ್ಯೂ ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸುಗ್ಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ” ಈಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಮಿಲ್ಡಾನಾಚ್ ಅಥವಾ “ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್”.

  ನಾವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ <9 ಪದದ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲುಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ: ಐರಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲುನಾಸಾ', ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಗೇಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲುನಾಸ್ಟಾಲ್' ಮತ್ತು ವೆಲ್ಷ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಲುವಾನಿಸ್ಟಿಮ್'.

  ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವರುಗಳು,ಲುಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯುರೋಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ದಾಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು.

  ಜೂಲಿಯಾಸ್ ಸೀಸರ್, ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಡಿ ಬೆಲ್ಲೊ ಗ್ಯಾಲಿಕೊ ನಲ್ಲಿ, ಗೌಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳಾಗಿ ಲಿಪ್ಯಂತರುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಸಮಾನ ರೋಮನ್ ದೇವತೆಗಳ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರು ಬುಧ ದೇವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ದೇವರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐರಿಶ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಲುಗ್ ಲಾಮ್‌ಫಡಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೀಸರ್‌ನ ಬುಧದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

  ಗಾಡ್ಸ್‌ನಾರ್ತ್‌ನಿಂದ ಲುಗ್ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

  ಲುಗ್ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ, ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಜ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದ ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತವರೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೇರಿವೆ.

  ಲುಗ್‌ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

  ಲುಗ್‌ನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆ. ಹಳೆಯ ಐರಿಶ್ 'ಲುಯಿಜ್' ಮತ್ತು ವೆಲ್ಷ್ 'llw' ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೋ-ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೂಲ 'lewgh' ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರರ್ಥ "ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವುದು". ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ 'ಲ್ಯೂಕ್' ಅಥವಾ "ಮಿನುಗುವ ಬೆಳಕು" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಲುಗ್‌ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಆಗಿದೆ.

  ಲುಗ್‌ನ ಹೆಸರು , ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತೋ, ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,ಕೌಂಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ಲಿಯಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ಒಮ್ಮೆ 'ಲುಗ್ಡುನೊಮ್' ಅಥವಾ ಲುಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಟ್
  • ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉಲೈದ್ (ಉಹ್-ಲೂ)
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಲಿಸ್ಲೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ 'ಲುಗುಬಲಿಯಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಐರಿಶ್ ಕೌಂಟಿ ಆಫ್ ಲೌತ್ (ಲೂ) ಇಂದು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

  ದ ಮಿಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಲುಗ್

  11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ' ಲೆಬೋರ್ ಗಬಾಲಾ ಎರೆನ್ ' (ದಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಐರಿಶ್ ಪುರಾಣದಾದ್ಯಂತ ಲುಗ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟುವಾಥಾ ಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಿಯಾನ್, ಡಯಾನ್ ಸೆಕ್ಟ್ನ ಮಗನಿಂದ ತನ್ನ ಟುವಾತಾ ಡಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು, ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ, ಎಥ್ನಿಯಾ, ಫೋಮೋರಿಯನ್ನ ರಾಜನಾದ ಬಾಲೋರ್ನ ಮಗಳು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟುವಾತಾ ಡಿ.<5

  ಲುಗ್‌ನ ಜನನ

  ಲುಗ್‌ನ ಜೀವನವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಲುಗ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ, ಬಾಲೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವಿಲ್ ಐ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದಿಲ್ಲ.

  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಯಾನ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಮುಂದಾದಳು. ಬಾಲೋರ್ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನು ಮೂವರನ್ನೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು. ಲುಗ್ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಡ್ರೂಯಿಡ್ ಮನನ್ನನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಲಿರ್ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರುದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಲುಗ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಈಟಿಯಂತಹ ಟುವಾಥಾ ಡಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪಾಲಕ ಫಿರ್-ಬೋಲ್ಗ್‌ನ ರಾಣಿ, ತಾಲಿಟು.

  ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬಾಲೋರ್

  ಲುಗ್‌ನ ಪುರಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೀರರ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಗ್ ಟ್ಯೂರೆಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಲುಗ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಫೋಮೋರಿಯನ್ಸ್ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಟುವಾಥಾ ಡಿ ನ ನುವಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದನು. ರಾಜ ನುವಾಡಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಕಿಂಗ್ ಬಾಲೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಲುಗ್ ರಾಜನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೇಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವಿಲ್ ಐ ತನ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದನು, ಅದು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಲುಗ್ ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈಟಿಯನ್ನು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು.

  ಲುಘ್‌ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

  ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯು ಲುಗ್ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಟುವಾತಾ ದೆ ರಾಜನಾದ ನುವಾದದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲು ತಾರಾ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

  ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಕೌಶಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ಅವನನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಲುಘ್ ಅವರು ಕಮ್ಮಾರ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ, ಯೋಧ, ಹಾರ್ಪಿಸ್ಟ್, ಕವಿ, ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು.

  ಲುಗ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ಆದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿವೆಯೇ?" ಯಾವಾಗ ಕಾವಲುಗಾರರುಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಲುಘ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

  //www.youtube.com/embed/JLghyOk97gM

  Lugh ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

  Lugh ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಬರಹಗಳು, ಆದರೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಕಾಗೆಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ಹೌಂಡ್‌ಗಳು, ಹಾರ್ಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಥಂಡರ್‌ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸುಗ್ಗಿಯ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

  ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆ ಅಸ್ಸಾಲ್ ಎಂಬ ಅವನ ಈಟಿ, ಅದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎಸೆದಾಗ ಬೆಳಕು. ಅವನು ಟುವಾಥಾ ದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಈಟಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ 'ಕ್ಯೂ' ಅಥವಾ ಹೌಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಅದು ಅವನನ್ನು ಅಜೇಯ ಯೋಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

  ಲುಗೋಸ್, ಗೌಲಿಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲುಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ತಲೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌಲ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಂದು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಯು ಈಗ ಗೌಲಿಷ್ ಲುಗೋಸ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

  ಮೂರು ಮುಖಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೌಲಿಶ್ ದೇವತೆಗಳಾದ ಎಸುಸ್, ಟೌಟಾಟಿಸ್ ಮತ್ತು ತಾರಾನಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. . ಇದು ಲುಗೋಸ್‌ನ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಅವನು ಈ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಗುಡುಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವನು ತರಣಿಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

  ಮೂರು ಮುಖದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೂಮೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ,ಕೌಂಟಿ ಕ್ಯಾವನ್, ಮತ್ತು ಲುಗೋಸ್‌ನ ಗೌಲಿಷ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಲುಗ್‌ಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

  ಲುಘ್ನಾಸಾದ್ - ಎ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ ಲುಗ್

  ವೀಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಷ. PD.

  ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಯುರೋಪಿನ ಆರಂಭಿಕ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐರಿಶ್, ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಗೋಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ, ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಲುಗ್ನಾಸಾದ ಅಥವಾ " ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಲುಗ್ " ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

  ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸುಗ್ಗಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳು, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬೌಂಟಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲುಗ್ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ತೈಲಿತು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊದಲ ಲುಘ್ನಾಸಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಟೆಲ್ಟೌನ್, ಕೌಂಟಿ ಮೀಥ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಲುಗ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಲುಗ್ನಾಸಾದ್ ಕೇವಲ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಆಟಗಳಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸುಗ್ಗಿಯ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪುರಾತನ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೇರಳವಾದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

  ಲುಘನಸಾದ್ ಇಂದು

  ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲುಗ್ ಲಂಹಫಡಾಗೆ ಪೇಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಾಗಿತ್ತುಬಾರಿ, ಈಗ ಕೌಂಟಿ ಮೇಯೊದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ರೀಕ್ ಸಂಡೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲುಗ್‌ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

  ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಲುಗ್ಡುನಾನ್, ಆಧುನಿಕ ಲಿಯಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಗಸ್ಟಸ್ನ ರೋಮನ್ ಹಬ್ಬವು ಲುಗುಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಕೂಟವು ಗೌಲ್‌ನ ಸೆಲ್ಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ನಂತರ ರೋಮ್‌ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಗೌಲ್‌ನಾದ್ಯಂತ ರೋಮೀಕರಣಗೊಂಡಿತು.

  ಲುಗ್ನಾಸಾದ್ ಹಬ್ಬವು ಆಧುನಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಮಾಸ್, ಅಥವಾ "ಲೋಫ್ ಮಾಸ್". ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಲ ಪೇಗನ್ ಆಚರಣೆಯಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  17 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೌಂಟಿ ಆಂಟ್ರಿಮ್‌ನ ಬ್ಯಾಲಿಕ್ಯಾಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಮಾಸ್ ಫೇರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. . Lughnasad ನಂತೆ, ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಇತರೆಡೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಲುಘ್ನಾಸಾಧ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಿಲ್ಲೋರ್ಗ್ಲಿನ್, ಕೋ.ಕೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಕ್ ಮೇಳದಂತಹ ಉತ್ಸವ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವವು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  Lugh ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

  Lugh ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುರೋಪಿನ ಆರ್ಕೇನ್ ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರುಸಮೃದ್ಧ ಸುಗ್ಗಿಯ. ಸೆಲ್ಟ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಬಾಲೋರ್ ಮತ್ತು ಲುಗ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

  ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಲುಗ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಲೋರ್‌ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೃಷಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು. ಬಾಲೋರ್, ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲುಗ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಥೆಯು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಗಂಟೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

  ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈರ್ ಮ್ಯಾಕ್ನೀಲ್, ವಿಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಇದೇ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲೋರ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡುಬ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಲುಗ್ ಜನರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲೋರ್‌ನ ಲುಗ್‌ನ ಸೋಲಿನ ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಜನರು ಬರ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಬಹುದು.

  ಅವರ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳ ಮೂಲಕ, ಲುಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವರು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಗೆಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಮುಖದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಂತಹ ಅವನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಈ ದೇವತೆಯ ಇತರ, ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡ್ರೂಯಿಡ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ. ಅವನ ಈಟಿ ಕೇವಲ ಆಯುಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.ಆಗಸ್ಟ್ ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುವಿನ. ಕೌಂಟಿ ಮೇಯೊ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಾಲೋರ್ ಮತ್ತು ಲುಗ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

  ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

  ಲುಗ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪಗನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕನ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ದೇವರಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. , ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿಯ. ಲುಗ್‌ನ ಭಕ್ತರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲಾವಿದರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪೋಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ಲಗ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲುಗ್ನಾಸಾದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

  ತೀರ್ಮಾನ

  ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ್ಯಂತ ಲುಗ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಅವನ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಲುಗ್ನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆಯು ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ಲುಗ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಲುಗ್‌ನ ಅನೇಕ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಆಧುನಿಕ, ಆಂಗ್ಲೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಫ್ ಆಗಿವೆ.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.