ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ - ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ

 • ಇದನ್ನು ಹಂಚು
Stephen Reese

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈಸಿನಿಯನ್ ಅವಧಿಗೆ ಹಿಂದಿನದು, ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ರಹಸ್ಯಗಳು "ಹೈಮ್ ಟು ಡಿಮೀಟರ್" ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಂಚನೆ, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವರ್ಷದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಋತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವವು ಎಷ್ಟು ಪೂಜ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿತು.

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್‌ನ ಮೂಲ

  ಹಬ್ಬದ ಮೂಲವು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಕಥೆಯೊಳಗಿನ ಕಥೆಗಳು. ಆರಾಧನೆಯ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರುಗಳ ರಾಜನ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೀಯಸ್ .

  ಡಿಮೀಟರ್ , ಫಲವತ್ತತೆಯ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರಿ, ಐಶನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾನವನಿಂದ ಮೋಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜೀಯಸ್, ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದ ಡಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ತನಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಐಶನ್ನನ್ನು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ನಂತರ ಪಾತಾಳಲೋಕದ ದೇವರಾದ ಹೇಡಸ್ ನ ಬಯಕೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.

  ಹೇಡ್ಸ್ ಜೀಯಸ್‌ಗೆ ಪರ್ಸೆಫೋನ್‌ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಯಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಮೀಟರ್ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಜೀಯಸ್ ಹೇಡಸ್‌ಗೆ ಪೆರ್ಸೆಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು. ಜೀವದ ತಾಯಿಯಾದ ಗಾಯಾ ಅನ್ನು ನೆಡಲು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನುಡಿಮೀಟರ್‌ನ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು. ಡಿಮೀಟರ್ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದಳು.

  ಅವಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮಾನವನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದಳು, ಡಿಮೀಟರ್ ಎಲೂಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಎಲುಸಿಯನ್ ರಾಜಮನೆತನದವರು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಎಲುಸಿಯನ್ ರಾಣಿ ಮೆಟನೇರಾ ಡಿಮೀಟರ್‌ನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತನ್ನ ಮಗ ಡೆಮೊಫೋನ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಡಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಳು.

  ಮೆಟನೇರಾ ಡಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಟ್ರಿಯೂನ್ ಗೋಧಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. PD

  ತನ್ನ ಮಗ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದೈವಿಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮೆಟನೇರಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಮೀಟರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವಳು ಡಿಮೀಟರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮೀಟರ್ ತನ್ನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಡೆಮೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಮೆಟನೇರಾವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಎಲುಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ.

  ಇನ್ನೂ ಎಲೂಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪರ್ಸೆಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಅವಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಿರರ್ಥಕತೆಯು ಡಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಳು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳು, ಹಸಿದ ಮಾನವರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು, ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಡಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಜೀಯಸ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ, ಅವಳು ಕೆಲವು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಭೂಗತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

  ಪ್ಲುಟೋನಿಯನ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಭೂಗತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಎಲೂಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಈ ನಾಟಕದ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ಲುಟೋನಿಯನ್ ಗುಹೆಯು ಎಲುಸಿಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದ ಡಿಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೈರೋಫಾಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೈರೋಫಾಂಟ್‌ಗಳು ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.

  • ಫಲವತ್ತತೆ – ಕೃಷಿಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಡಿಮೀಟರ್ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಪುನರ್ಜನ್ಮ – ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯು ಭೂಗತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಪರ್ಸೆಫೋನ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಪಸಾತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ,ಪ್ರಪಂಚವು ವಸಂತ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಅದು ಶರತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಋತುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನನ – ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೈವಿಕ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ – ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯು ಹಬ್ಬದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ಉತ್ಸವ

  ಎಲುಸಿನಿಯನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು <ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 4>ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಸವದ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

  ಸಣ್ಣ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಅಥೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಯೂಸಿಸ್‌ವರೆಗೆ ಮೈಸ್ಟೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಹಾಡುವುದು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಜುಗಳು, ಮರ್ಟಲ್‌ಗಳು, ಮಾಲೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು.ವಿಮೋಚನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಕರ್ನೋಯ್, ಪ್ಲೆಮೊಚೋಸ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿಯಾಟೇರಿಯಾದಂತಹ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರೆಗಳು.

  ಗ್ರೇಟರ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಡಿಮೀಟರ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ಸವದ ಅಂತಿಮತೆಯು ದೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅದು ಟೆಲಿಸ್ಟೆರಿಯನ್ ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು:

  • ದಿ ಲೆಗೊಮೆನಾ – “ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದವು” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ”, ಈ ಹಂತವು ದೇವಿಯ ಸಾಹಸಗಳ ಪಠಣ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ಡ್ರೋಮಣ – ಸಡಿಲವಾಗಿ “ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹಂತವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಡಿಮೀಟರ್‌ನ ಪುರಾಣಗಳ ಕಂತುಗಳು.
  • ದಿ ಡೀಕ್ನಿಮೆನಾ – ತೋರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.
  • <1.

   ಮುಚ್ಚುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೆಮೊಚೋ ಎಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಯಿತು, ಒಂದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

   ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು

   ದಿ ಎಲುಸಿನಿಯನ್ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಕ್ವೇರಿಯನ್ ಟೆರ್ಬನಾಕಲ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ಸ್ಟೀಫನ್ ರೀಸ್ ಅವರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.