Szimbólumok a Bibliában és jelentésük

 • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

  A keresztény hit számos alapelve a Biblia tartalmán alapul, mivel úgy tartják, hogy a Biblia közvetlenül Istentől származó üzeneteket tartalmaz, amelyeket különböző hírnökök útján küldött az embereknek.

  A Biblia különböző szimbólumokat és szimbolizmust használ ezen üzenetek közvetítésére, ezért a Biblia szakértői arra figyelmeztetik az olvasókat, hogy ne vegyék névértéken az olvasottakat, és mindig keressék minden kijelentés mélyebb értelmét. Bár a Bibliában számos szimbólum található, íme néhány a legismertebbek közül.

  Biblia szimbólumok

  1. Olívaolaj

  Bár a keresztények mindenekelőtt egy Istenben hisznek, azt is állítják, hogy Isten az Atya (Isten), a Fiú (Jézus Krisztus) és a Szentlélek (Isten ereje) hármasában testesül meg. A Biblia mind az Ó-, mind az Újszövetségben többször használja ezeket az utalásokat, gyakran szimbólumok segítségével.

  Az Ószövetségben az olívaolajat gyakran használták a Szentlélek jelképeként. Ezzel akarták megkülönböztetni a föld alól származó nyers, finomítatlan olajtól. Míg a Krisztus előtti időkben az olívaolaj ismerős volt, és gyakran az egészség és az életöröm jelének tekintették, a keresztények egy szertartás részeként használták.

  Amikor a keresztények áldást osztottak vagy meggyógyították a betegeket, olívaolajjal kenték be az illetőt, általában a homlokára vagy a beteg testrészre, ami a Szentlélek erejének szimbolikus átadása volt, hogy elmossa az illető betegségét, vagy elhárítsa a gonosz szellemeket.

  2. Galambok

  A Szentlélek egy másik ábrázolása a Szentírásban a galamb Jézus megkeresztelésekor mind a négy evangélium egy galamb megjelenését írja le, mint a Jézusra leszálló Szentlélek jelenlétét.

  Az Ószövetségben a galambokat a tisztaság vagy a tisztaság jelzésére használták. béke Az egyik ábrázoláson a galamb egy olajág a csőrében, amint visszarepül Noéhoz és a bárkához, és ezzel egyszerre hirdeti a nagy árvíz végét és Isten haragjának lecsillapodását. A Zsoltárok, Salamon és a Teremtés könyvében a galambok a menyasszonyokat jelképezik, különösen ártatlanságuk és hűségük tekintetében.

  3. Bárány

  A bárányokat gyakran vallási szertartásokhoz és pogány szokásokhoz használt áldozati állatokként említik, és a Biblia számos alkalommal említi őket. Magát Jézus Krisztust gyakran "Isten bárányaként" emlegetik, mivel létezését áldozatnak szánták, hogy megmentse a világot az örök kárhozattól.

  Jézust néha úgy is emlegetik, mint a "Jó Pásztort", követőit pedig a juhok nyájaként, akiket a helyes útra kell vezetnie.

  4. Sziklák vagy kövek

  A szentírások gyakran utalnak kövekre vagy sziklákra, amikor a következő dolgokat szimbolizálják erő vagy kitartás, különösen az ószövetségi igehirdetésekben. Leggyakrabban arra használják, hogy leírják, hogyan állhatatos Isten a népnek tett ígéreteiben, vagy hogyan nyújt támogatást és stabilitást a gondok idején.

  Az egyik példa Sámuel 2. könyve 22:2-3-ban található, ahol Dávid ezt mondja: "Az Úr az én kősziklám, az én erődöm... az én Istenem az én sziklám, akiben menedéket keresek". Egy másik példa Ézsaiás könyvében található, 28:16: "Íme, én Sionban alapkőnek rakok követ, kipróbált követ, drága sarokkő, biztos alapot; aki hisz, az nem siet".

  Az Újszövetségben a sziklákat nemcsak Isten, hanem hűséges követői jellemzésére is használták. Pétert különösen úgy írják le, mint a sziklát, amelyre az egyház épülni fog.

  5. Szivárvány

  Szép látvány és a természet csodájának tekinthető, a szivárványok kiszámíthatatlan megjelenése az égbolton mindig lenyűgöző. A keresztények számára azonban még mélyebb jelentése van, hiszen Isten közvetlen üzenetét jelenti.

  A szivárványt először a nagy özönvíz után említik, Isten embereknek tett ígéretének ábrázolásaként. Ebben a szövetségben Isten azt mondta Noénak, hogy soha többé nem fogja az árvizet használni az élőlények büntetéseként vagy a föld megtisztításának eszközeként, a szivárvány pedig emlékeztetőül szolgál majd számára. Ez a történet a Teremtés könyvének 9. fejezetében található.

  A szivárványra további utalások találhatók Ezékiel és a Jelenések könyvében, ahol az Úr fenségének és királyságának szépségét írja le.

  6. Méz

  A méz nem csupán egy édes csemege, hanem a jólét, a bőség és a jobb élet ígéretének jelképe is.

  A Kivonulás könyvében az Ígéret földje úgy van leírva, mint "tejjel és mézzel folyó föld". A Példabeszédek 24:13-ban egy apa azt mondja fiának, hogy egyen mézet, "mert jó, a fésűből származó méz édes a te ízlésednek. Tudd meg azt is, hogy a bölcsesség édes a te lelkednek; ha megtalálod, van számodra jövő reménység, és reménységed nem szakad el".

  A méz így az élet jó dolgait jelképezi, mivel édes, egészséges, és nem mindig könnyű hozzájutni.

  Fontos témák a Bibliában

  1. Egy Isten

  A szentírások közös témája egy mindenható lény jelenléte, aki egyedül teremtette a világegyetemet. Ez nagyban különbözik a pogány és többistenhitektől, ahol az imádat több istenre oszlik, akik egyszerre csak egy-egy feladatkörért felelősek.

  2. A kemény munka fontossága

  A Biblia sok esetben hangsúlyozza a kemény munka értékét. Még maga Isten is 6 nap és 6 éjjel dolgozott egyenesen, hogy megteremtse a világegyetemet. Ezért kaptak az emberek tehetségeket és képességeket, hogy maguknak dolgozhassanak, azon a területen, amelyben kiválónak teremtették őket.

  3. Emlékezzünk arra, hogy visszaadjunk

  Miközben az emberek keményen dolgoznak, nem szabad megfeledkezniük arról sem, hogy a szolgálatot helyezzék minden tevékenységük középpontjába. Ez magában foglalja a közösségnek és az egyházuknak való adakozást is, mivel a keresztényeknél bevett gyakorlat, hogy rendszeresen adományokat küldenek a szolgálatuknak, vagy amit ők "tizednek" neveznek.

  4. A csend és a meditáció ereje

  A Biblia azt tanítja a keresztényeknek, hogy amikor egy leküzdhetetlennek tűnő kihívással szembesülnek, vagy amikor úgy érzik, hogy elvesztették az irányt, csak csendben le kell ülniük és imádkozniuk útmutatásért. Azt mondják, hogy Isten közvetlenül kommunikál az emberekkel, de ők csak nem veszik észre, mert túlságosan lefoglalja őket az életük. Az egyetlen módja annak, hogy tisztán fogadják az üzenetet, ha megtisztítják az elméjüket.a zaj és a külvilágtól való elvonatkoztatás.

  5. A gyász és az alázat cselekedetei

  A Biblia különböző elbeszéléseiben használták, hogy neves szereplők széttépték ruhájukat, hogy kifejezzék bűntudatukat vagy gyötrelmüket. Néhány példát találunk Jákob történetében a Teremtés könyvében és Mordechai történetében Eszter könyvében, mindkettő az Ószövetségben.

  A lehajtott fej, az összekulcsolt kezek és a behunyt szemek másrészt alázatot jeleztek, különösen az imádságban. Ez azt jelenti, hogy az ember leereszkedik az Úr elé, és gyakran használják egy imádkozó személy leírására, például a 2Mózes, a Krónikák és Nehemiás könyveiben található történetekben.

  6. Képek és megszemélyesítés a Bibliában

  A Biblia metaforákat, képeket, allegóriákat és különböző más irodalmi eszközöket használ, amelyek gazdaggá teszik az írásokat szimbolizmusban. Például Izraelt időnként fiúként, Isten menyasszonyaként, vagy néha hűtlen feleségként írják le. Magát az egyházat különböző írásokban Krisztus testeként, termésként, termésként vagy kenyérként írják le.

  Allegóriákat használnak a Bibliában elszórt példázatok és mesék többségében is, különösen azokban, amelyeket Jézus mondott. A tékozló fiú példázata például Isten szeretetéről és a bűnösöknek való megbocsátásáról szól. Egy másik példa a bölcs Salamon királyról szóló példázat, amely az áldozatvállalás és az anyai szeretet erejét hangsúlyozza, de arról is beszél, hogy az ítéletalkotás képessége során egyválság idején.

  Következtetés

  A Biblia gazdag szimbolikában, szimbólumokban és képekben, amelyek a keresztények által fontosnak tartott értékeket és fogalmakat képviselik. Mivel e szimbolikának számos értelmezése van, vita alakulhat ki arról, hogy mit jelenthetnek ezek a szimbólumok.

  Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.