Mi az orfikus tojás? - Történet és jelentés

 • Ossza Meg Ezt
Stephen Reese

  A kozmikus tojás számos kultúra teremtésmítoszában gyakori téma. Az orfikus tojás gyakran egy kígyó által körülfonódó tojásként ábrázolt, az ókori görögökben is megtalálható. Görög hagyomány Itt közelebbről megvizsgáljuk a mögötte álló mitológiát és mai jelentőségét.

  Az orfikus tojás története

  Forrás

  Az i. e. 6. század elején a görögök különböző félig mitikus alakokat kezdtek tisztelni, például Orpheuszt, a félig legendás zenészt, költőt és prófétát. Míg a feljegyzések szerint Arisztotelész szerint nem is létezett, az ókori írók meg voltak győződve arról, hogy valóságos személy volt, aki a trójai háború előtt, Trákiában élt.

  Az orfikus tojás Orpheuszról kapta a nevét, és az Orpheus-féle hiedelmeken és tanításokon alapul. Orphism Úgy tartják, hogy Kronosz, az idő megszemélyesítője teremtette a világegyetem ezüsttojását, amelyből kikelt az ősisten, Phanes (más néven Protogonosz), aki viszont megteremtette a többi istent.

  A Orphikus himnuszok azt állítja, hogy Phanes egy tojásból születik, és csillogó aranyszárnyakkal rendelkezik. A mítoszban a tojás kettéválik, és a felső részből lesz az ég, az alsó részből pedig a föld. A név Phanes a görög phainein "fényt hozni" és phainesthai "ragyogni", és úgy tartják, hogy ő a kozmosz fényének és intelligenciájának forrása.

  Egyes történészek szerint a kígyó és a tojás szimbolikája valószínűleg az egyiptomiak kozmikus tojásról alkotott hitéből származik, majd átkerült a krétai föníciaiakhoz, amelyből a különböző kultúrákban más misztikus szimbólumok születtek. Emellett az egyiptomi mítoszok valószínűleg hatással voltak a görög mítoszokra is, különösen a 6. században, amikor görög kereskedők gyakran látogatták az országot.

  A reneszánsz korszakban a költők, filozófusok , és zenészek hozták vissza az ókori Görögország hagyományait, beleértve a mitikus orfikus tojást, amely befolyásolta a művészi kifejezésmódot a zenében, a szobrászatban, a festészetben, a tanításokban és a kor vallásaiban.

  Az orfikus tojás szimbolikus jelentése

  Az orfikus tojás a kozmoszt ábrázolja a legelvontabb felfogásban. Íme a szimbólum néhány értelmezése:

  • A teremtés szimbóluma - A kozmogóniát tekintve az orfikus tojás volt az univerzum kezdete, mintha egyfajta Big Bang Theory A görög mitológiában és az orfikus hagyományban ez volt a forrása Phanésznek, a nemzés és az élet istenségének. Őt is nevezik. Protogonos , ami "elsőszülöttet" jelent.
  • Az ellentétek egyesülése - Az orfikus tojás a leírások szerint férfi és női elemeket egyaránt tartalmazott, ami miatt Phanes, a belőle kikerülő isten egyszerre volt férfi és nő. A kettősség isteneként képes volt az isteneket megszülni és rendet teremteni a világegyetemben.
  • Az orfikus misztériumok ábrázolása - Az orfikus tojás az orfizmuson, az irodalommal kapcsolatos ókori görög valláson alapul. Az orfikusok szerint Az ókori mitológia elemzése , az orfikus tojás jelképezi a "filozófus lelkét; a kígyó a misztériumokat." A filozófiában néhány pontot vesz a Orphikus himnuszok és Platón írásai.

  Orfikus tojás a modern időkben

  Az orfizmus misztériumai mind a mai napig hatással vannak a világra. A motívumot láthatjuk a díszítőművészetben és a tetoválási mintákban, valamint néhány divatdarabon, például grafikus pólókon és sapkákon. Az ékszerekben is népszerű, a fülbevalóktól a nyakláncokon át a pecsétgyűrűkig. Egyes mintákban a tojás gyöngy vagy drágakő formájában jelenik meg, kígyómotívummal körülvéve.

  Röviden

  A kozmikus tojásba vetett hit az ókortól kezdve a teremtés szimbólumaként maradt ránk. Az orfikus tojás napjainkban is inspirálja a spiritualitást és a művészeteket.

  Stephen Reese történész, aki szimbólumokra és mitológiára specializálódott. Számos könyvet írt a témában, munkáit a világ folyóirataiban és folyóirataiban publikálták. Stephen Londonban született és nőtt fel, és mindig is szerette a történelmet. Gyerekként órákat töltött az ősi szövegek áttekintésével és a régi romok feltárásával. Ez késztette arra, hogy történelmi kutatói pályára lépjen. Istvánt a szimbólumok és a mitológia iránti rajongása abból a meggyőződéséből fakad, hogy ezek jelentik az emberi kultúra alapját. Úgy véli, hogy ezen mítoszok és legendák megértésével jobban megérthetjük önmagunkat és világunkat.