Mikä on laskeutuva kyyhkysen symboli? - Historia ja merkitys

 • Jaa Tämä
Stephen Reese

  Laskeutuva kyyhkynen on yksi kristinuskon pysyvimmistä symboleista, ja se symboloi Pyhää Henkeä, kuten Jeesuksen kasteessa kerrotaan. Kyyhkysen symbolin käyttö esiintyy lähes kaikissa suurissa uskonnoissa, ja se on yksi tunnistettavimmista, mutta laskeutuva kyyhkynen on kuitenkin jossain määrin kristinuskolle ominainen.

  Katsotaanpa joitakin Raamatun kertomuksia sekä niiden merkitystä ja symboliikkaa.

  "Laskeutuva kyyhkynen" -symbolin historiaa

  Kyyhkynen symboloi sellaisia käsitteitä kuin rauha, optimismi ja toivo. Sillä on lempeä, ei-uhkaava ulkonäkö, ja siihen on viitattu jo muinaisista ajoista lähtien eri kulttuureissa. Se on yksi kahdesta ensimmäisestä linnusta, jotka mainitaan Raamatussa, ja se toistuu useaan otteeseen tekstin aikana. Useissa Raamatun kertomuksissa kyyhkysiä on käytetty positiivisessa sävyssä, mikä sai jotkut kristityt sisällyttämään symboliikan osaksiEsimerkiksi kyyhkynen on keskeinen hahmo Nooan ja suuren vedenpaisumuksen tarinassa, mikä osaltaan vaikutti uskomukseen, että kyyhkynen ja oliivin oksa Muinaiset israelilaiset käyttivät kyyhkysiä uskonnollisissa rituaaleissa polttouhreissa ilmestysmajassa ja temppeleissä. Itse asiassa Mooseksen laissa määrättiin kyyhkyjen käytöstä tietyissä uhrauksissa ja puhdistusriiteissä.

  Kyyhkylästä tuli yleinen symboli monissa uskonnoissa, kulttuureissa ja aikakausina. Sekä muinaiset että nykyajan babylonialaiset ottivat kyyhkysen uskonnolliseksi symboliksi, ja myös muinaisessa Lähi-idässä ja Välimeren alueella kyyhkynen oli jumaliensa tunnus. Kiinassa kyyhkynen symboloi pitkää elämää, kun taas Japanissa kyyhkynen on rauhan symboli, ja se on kuvattu miekan kanssa.

  Laskeutuvan kyyhkysen symboli on kuitenkin nimenomaan kristillinen, ja siihen viitataan Uuden testamentin kertomuksessa Kristuksen kasteesta. Sen mukaan Jeesus meni Jordan-jokeen kastettavaksi. Kuvataan, että noustuaan vedestä hän "näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen lailla ja tulevan hänen päälleen" (Matt. 3:16, 17). Tästä kuvauksesta syntyy kuva laskeutuvasta kyyhkystä,joka tulee taivaasta kohti maata.

  Laskeutuvan kyyhkyn merkitys ja symboliikka

  Kyyhkysen symboliikkaa on käytetty monissa yhteyksissä, kuten uskonnollisissa, yhteiskunnallisissa ja poliittisissa yhteyksissä. Raamatussa on joitakin "laskeutuvan kyyhkysen" merkityksiä:

  • Pyhän Hengen kuva - Kun Jeesus kastettiin Jordanin vedessä, Pyhä Henki laskeutui taivaasta ja lepäsi hänen päällensä "ruumiillisesti kyyhkysen muotoisena". Tämä symboliikka vakuutti Johannes Kastajan siitä, että Jeesus oli Messias ja Jumalan Poika.
  • Jumalan rakkaus, hyväksyntä ja siunaus - Jeesuksen kasteen jälkeen "taivaasta kuului ääni, joka sanoi: 'Tämä on minun Poikani, rakas, jonka minä olen hyväksynyt'." Näillä sanoilla Jumala ilmaisi rakkautensa ja hyväksyntänsä Jeesusta kohtaan. Näin ollen kuva laskeutuvasta kyyhkystä tuo mieleen tämän käsitteen.

  Raamatussa on muitakin kertomuksia, joissa kyyhkyä on käytetty myönteisellä ja merkityksellisellä tavalla, mikä on osaltaan vaikuttanut sen merkitykseen kristinuskossa.

  • Viattomuus ja puhtaus - Jeesus kehotti seuraajiaan todistamaan itsensä ja olemaan "viattomia kuin kyyhkyset" ja muistutti heitä olemaan kyyhkysen kaltaisia, puhtaita ja totuudellisia sanoissa ja teoissa.
  • Rauhan symboli - Kun Nooan vapauttama kyyhkynen toi mukanaan oliivinlehden, se osoitti, että tulvavedet olivat väistymässä. Se toi lohtua, koska se tiesi, että levon ja rauhan aika oli käsillä.
  • Uskollinen rakkaus - Salomonin laulun kirjassa rakastavaiset kutsuvat toisiaan kyyhkyiksi, sillä nämä linnut ovat tunnettuja kiintymyksestään ja omistautumisestaan kumppanilleen.

  Laskeutuva kyyhkynen symboli koruissa ja muodissa

  Laskeutuvan kyyhkysen symbolia käytetään usein motiivina kristillisissä koruissa. Koruissa se on usein suunniteltu riipuksina, amuletteina, rintaneuloina tai korvakoruina. Koska se on tunnistettava kristillinen symboli, sitä käyttävät tyypillisesti kristinuskon kannattajat.

  Laskeutuva kyyhkynen on usein myös kirkon johtajien käytössä, ja he käyttävät joskus papiston paitoja, kaapuja ja pukuja, joissa on laskeutuva kyyhkynen koristeena tai koristeena.

  Lyhyesti

  Laskeutuva kyyhkynen on tunnistettava symboli kristinuskossa Nykyään symboli edustaa Pyhää Henkeä kyyhkysen muodossa, joka osoittaa Jumalan rakkautta, hyväksyntää ja siunausta.

  Stephen Reese on symboleihin ja mytologiaan erikoistunut historioitsija. Hän on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, ja hänen töitään on julkaistu aikakauslehdissä ympäri maailmaa. Lontoossa syntynyt ja varttunut Stephen rakasti historiaa aina. Lapsena hän vietti tuntikausia tutkien muinaisia ​​tekstejä ja tutkien vanhoja raunioita. Tämä sai hänet jatkamaan uraa historiantutkijana. Stephenin kiehtovuus symboleihin ja mytologiaan johtuu hänen uskomuksestaan, että ne ovat ihmiskulttuurin perusta. Hän uskoo, että ymmärtämällä nämä myytit ja legendat voimme ymmärtää paremmin itseämme ja maailmaamme.