Snění o loupeži - co to skutečně znamená?

 • Sdílet Toto
Stephen Reese

  Sen o okradení je děsivý zážitek, který ve vás může zanechat pocit strachu, bezmoci a traumatu, zvláště když se vše zdá tak realistické. Většina lidí, kterým se tyto sny zdají, má tendenci ztrácet pocit bezpečí a žít ve strachu, že budou skutečně okradeni.

  Tento sen však nemusí nutně znamenat, že vy nebo někdo z vašich známých bude v bdělém životě okraden. Ve skutečnosti může mít zcela jiný a nečekaný výklad.

  Většina snů o okradení má negativní výklad. Existují však scénáře, které slouží jako varovný signál, abyste byli opatrní a připravili se na překonání určitých výzev nebo překážek.

  Sny o loupeži - obecné výklady

  Sny o loupežích mohou naznačovat ztrátu vašeho majetku nebo to, že se v bdělém životě cítíte nejistí a slabí. Můžete trpět fyzicky nějakou nemocí nebo psychicky a to vás připravuje o štěstí a pohodu.

  Tyto typy snů mohou také ukazovat na nejistotu, kterou můžete mít a která souvisí s fyzickým nebo intimním vztahem, který sdílíte se svým partnerem. Někdo se vás může snažit ovládat, takže se cítíte udušeni a uzavřeni v tak úzkých hranicích. Pokud tomu tak je, může vám tento sen dávat znamení, že je čas se osvobodit nebo "okrást" tuto dominantní osobnost ve vašemživot z moci, kterou nad vámi mají.

  Sny o loupeži mohou také symbolizují vaši osobní ztrátu nebo souboje a konflikty s lidmi ve vašem bdělém životě. V některých případech by vám sen mohl pomoci učinit důležitá rozhodnutí, která by mohla změnit váš život k lepšímu. Mohl by být také znamením, že byste měli odstranit onoho "lupiče" ze svého života, aby se neodvážil vzít vám váš majetek.

  Sny o loupeži a jejich výklad

  Sen o plánování loupeže

  Pokud se vám zdá o plánování loupeže, může to znamenat, že vaše jednání někomu v bdělém životě ublíží. Tento sen vás může varovat, abyste byli opatrní v tom, jak reagujete nebo komunikujete s ostatními, abyste jim neublížili.

  Snění o tom, jak na vás míří pistolí

  Tento sen může být znamením, že se brzy ocitnete v mimořádně obtížné situaci a že budete muset rychle přemýšlet a být dostatečně chytří, abyste se z ní dostali. Pokud vás lupič postřelí, může to představovat konkrétní problém ve vašem bdělém životě, kterého se musíte zbavit.

  Sen o chycení lupiče

  Jak jste možná uhodli, tento sen má pozitivní výklad. Naznačuje, že překonáte překážky, které vám stojí v cestě. Může také znamenat, že potřebujete provést nějaké změny ve svém bdělém životě. Možná se také budete chtít vyhnout trávení času s negativními lidmi, kteří vám budou odčerpávat energii a bránit vám v dosažení vašich cílů.

  Tento sen také značí, že máte sílu a schopnost vyhnout se problémům nebo jim předejít v bdělém životě.

  Sen o loupeži auta

  Auta ve snech obvykle souvisejí se společenským bohatstvím a pověstí jedince. Pro některé lidi je to jeden z nejcennějších hmotných statků, které vlastní. Sen o tom, že vám vykradli auto, může naznačovat, že můžete ztratit některé důležité lidi ve svém životě. Může také symbolizovat konec zaměstnání nebo vztahu.

  Pokud ve snu zjistíte, že vám ukradli auto, ale ve skutečnosti jste krádež neviděli, může to naznačovat, že určité cíle, kterých se snažíte dosáhnout, nevyjdou tak, jak jste si naplánovali. Pokud auto řídil někdo jiný a bylo ukradeno, naznačuje to, že se můžete cítit bezmocní.

  Snění o tom, jak vás chytí při okrádání

  Pokud se vám zdá o tom, že jste byli přistiženi, když jste někoho okradli o majetek, cenné dokumenty nebo jiné důležité věci, může to symbolizovat, že jste ve stresu kvůli finančním problémům.

  Tento stres by vás mohl vést k určitým věcem, které by mohly způsobit problémy lidem ve vašem okolí, takže vás sen může upozorňovat, abyste nepodnikali žádné nemorální kroky, které jsou v rozporu s vaším svědomím.

  Tento sen by také mohl značit vaši sebedůvěru, stejně jako vaši schopnost a touhu uspět. Na druhou stranu by však také mohl ukazovat, že jste příliš sebevědomí a jste schopni dělat unáhlená rozhodnutí.

  Sen o loupeži na veřejném místě

  Sen o loupežném přepadení na veřejném místě, například na ulici, může poukazovat na možnost, že vás čekají obrovské výzvy, kvůli kterým byste mohli ztratit klid. Můžete se cítit ztraceni a zatíženi vším, co se kolem vás děje. Sen však naznačuje, že budete dostatečně silní, abyste všechny výzvy, kterým čelíte, překonali.

  Pokud provádíte loupež, může to být znamení, že vás někdo blízký může brzy zradit. Tou osobou může být přítel, váš partner nebo člen rodiny.

  Proč se mi zdá o loupežích?

  Sny se obvykle objevují na základě zážitků a událostí, které jste prožili v průběhu dne a které jsou uloženy ve vašem podvědomí, což Freud nazval "denní pozůstatek". Pokud jste například sledovali film nebo četli článek v novinách o loupeži, vaše podvědomí může tyto obrazy vytáhnout a předložit vám je ve snu.

  Ale proč se váš mozek ze všech těch zážitků zaměřil právě na loupež? Doktorka Kelly Bulkeleyová, výzkumnice a autorka knih o snech, říká v knize o snu. Psychologie dnes že vaše mysl se může zaměřit na tuto konkrétní událost, protože "pro vás něco znamená, protože je pro vás emocionálně důležitá a týká se jedné nebo více vašich obav, zájmů, strachů a přání... Zkoumáním obrazu a vaší reakce na něj lépe pochopíte, co sen může vyjadřovat".

  Sen o loupeži by mohl být varovný a upozorňovat vás na určité problémy ve vašem životě, které je třeba řešit. Možná si těchto problémů nejste vědomi, nebo jste se je rozhodli ignorovat, a v tom případě by vám sen mohl říkat, že je třeba začít jednat. Vaše podvědomí by tak mohlo metaforu loupeže použít k tomu, aby vás upozornilo na vaši bdělou realitu.

  Závěrečné shrnutí

  Sny o loupežích mohou být děsivé, ale nemusí být nutně špatné. Mohou vás upozorňovat na něco, co je třeba řešit ve vašem každodenním životě.

  Pro správný výklad snu je důležité zapamatovat si co nejvíce podrobností. Například to, kde se loupež odehrála, kdo ji spáchal, co jste cítili a kdo další se na ní podílel, může změnit význam snu. Čím více podrobností si vybavíte, tím přesněji budete moci sen vyložit.

  Stephen Reese je historik, který se specializuje na symboly a mytologii. Napsal několik knih na toto téma a jeho práce byly publikovány v časopisech a časopisech po celém světě. Stephen se narodil a vyrůstal v Londýně a vždy měl rád historii. Jako dítě trávil hodiny hloubáním nad starodávnými texty a zkoumáním starých ruin. To ho vedlo k tomu, aby se věnoval kariéře v historickém výzkumu. Stephenova fascinace symboly a mytologií pramení z jeho přesvědčení, že jsou základem lidské kultury. Věří, že pochopením těchto mýtů a legend můžeme lépe porozumět sami sobě a svému světu.